Què és la ruta logística Madrid Barcelona?

El trànsit de mercaderies entre Madrid i Barcelona representa la ruta logistica de transport de mercaderies més important al nostre país en l’ actualitat, ja que a banda de ser les ciutats amb més turisme i població de la regió, també es caracteritzen per les seves nuclis industrials y situació geogràfica, sent aquesta la propicia tant a Barcelona com a Madrid per a l’exportació i importació a la resta dels països comunitaris i no comunitaris.

La importància de Madrid resideix en la seva ubicació central a la regió, actuant com a nucli central per a la recepció i expedició de les mercaderies. Gràcies a aquesta ubicació, pot actuar com a punt estratègic per centralitzar la logística i, després, distribuir-la als seus punts finals, com poden ser, països del sud, fent escala a Andalusia, països orientals, passant pel port de València; o països europeus, passant pels punts d’expedició i connexió a Barcelona.

En aquest punt cal esmentar que Barcelona és la principal porta d’entrada de mercaderies en transport marítim de tercers països a través del port de Barcelona, concretament a través de El ZAL Port Barcelona, el qual serveix d’ eina especialitzada per a la preparació i introducció de mercaderia en la comunitat econòmica europea.

Per la seva banda, Madrid compta amb l’aeroport Adolfo Suarez com a principal entrada de mercaderies d’importacions, generalment mercaderia d’alt valor o mercaderia de caràcter urgent.

A banda de complir aquesta funció, ambdues requereixen d’aquest trànsit de mercaderies massiu per al correcte funcionament de les seves empreses, i aquestes províncies entre les cinc primeres que més aporten al PIB espanyol.

Com es realitza el transport de mercaderies en la ruta logistica entre Madrid i Barcelona?

El transport de mercaderies es pot realitzar de diverses maneres, depenent de la naturalesa dels enviaments, si és una càrrega completa es pot realitzar de manera directa al destinatari, però si l’enviament és per grupatges, la ruta logistica de Madrid a Barcelona cobra la importància que es mereix, ja que Madrid és la regió més utilitzada per a les operacions de transbordament i trànsit. El carregar en aquesta segona modalitat permet l’optimització logística de la ruta, aprofitant la situació geogràfica privilegiada que hem comentat de les dues regions.

En els últims anys la irrupció de l’e-commerce ha cobrat especial rellevància per al transport de mercaderies. Ha revolucionat la manera d’ adquisició de productes en el mercat espanyol, forçant les empreses de transport que s’ adaptin a nous processos logístics. Aquests canvis influeixen notablement en la ruta Madrid Barcelona, en ser aquestes els dos nodes urbans més poblats del nostre país, a més que Madrid és la comunitat autònoma que més empreses afinca dedicades a l’e-commerce. També, és l’escollida per les principals empreses de transport per ubicar les seves instal·lacions de transbord, agrupant aquestes un flux majoritari de mercaderia provinent del comerç logístic.

Pels motius exposats fan que la ruta logistica entre Madrid i Barcelona sigui la més important, tant en nombre de vehicles com en mercaderies transportades. Això genera que sigui la ruta en què primer s’implementen totes les innovacions tecnològiques introduïdes en el sector del transport. Un exemple recent és l’aparició del duo tràiler. El duo tràiler està sent introduït en el sector, iniciant aquesta operativa les grans companyies de transport en les seves rutes principals de logistica, entre elles la de Madrid Barcelona. Aquesta innovació suposa una millora en la rendibilitat d’aquesta ruta, així com en termes de sostenibilitat.

Una ruta eficient?

Cal destacar que moltes empreses de transport han invertit en vehicles amb propulsió GNL (Gas Natural Liquat) en la ruta logistica Madrid Barcelona, per millorar l’eficiència energètica i d’emissions. Això ha generat que es realitzin una major quantitat d’infraestructures entre les dues poblacions per assortir de GNL als vehicles.

Quant es triga a transportar mercaderies en la ruta logistica de Madrid a Barcelona?

El trànsit de mercaderies per a aquesta ruta s’ estableix en un dia, ja que, tot i que la durada en temps de conducció sigui d’ aproximadament nou hores, hem de tenir en compte que les lleis del transport estableixen uns descansos i unes hores màximes de conducció i disponibilitat per als conductors, la qual cosa allarga la durada del trajecte. Això sí, aquesta ruta ens permetria l’opció d’entregar en menys de 24 hores, o incusivament en el mateix dia si la urgència de la mercaderia ho requerís.

També hem de tenir en compte la modalitat en la qual hem contractat el transport, ja que si aquesta és en grupatge hem de comptar amb els temps de descàrrega de les altres mercaderies amb les quals es comparteixi la ruta. Això també afegiria més probabilitat de trobar incidència que en una modalitat de contractació de tràiler complet.

Calcula el teu pressupost

SELECCIONEU UNA CATEGORIA
Gestor de tráfico en | + posts

Técnica Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia - Artes Gráficas por IES Virgen de la Paloma. Gestor de tráfico en Transvolando.

Desplaça cap amunt
¿Te podemos ayudar en algo?