Com obtenir la targeta de transport de mercaderies?

La targeta de transport de mercaderies permet al titular realitzar transports de productes que es produeixin per carretera. És necessària per a tots els vehicles o camions que vagin a treballar per compte d’altri i tinguin una massa màxima permesa superior a 2 tones.

Per als vehicles que tinguen una massa màxima autoritzada de més de 2 tones, es pot exigir la targeta de gestió del transport.

Tipus de targeta de transport de mercaderies

Hi ha dos tipus de targeta de transport de mercaderies:

Targeta de transport lleuger (també coneguda com a MDL)

Aquesta targeta de transport de mercaderies és usada en vehicles lleugers, és a dir, en tots aquells que tenen un pes més gran de 2.000 kg i una càrrega útil de 3.500 kg com a màxim.

Per poder tenir aquest tipus de targeta de transport de mercaderies, cal complir els requisits següents:

 • Tenir un vehicle de propietat amb menys de 5 mesos d’antiguitat des de la primera matriculació
 • Constar com a dau d’alta a Hisenda ia la Seguretat Social i estar al dia amb els pagaments

Si el vehicle supera la massa màxima autoritzada de 3.500 kg, haurà de posseir la documentació següent:

 • Posseir el títol de capacitació professional del transport
 • Solvència econòmica (mínim 9.000€)
 • Requisit d honorabilitat, és a dir, això és un requisit de la normativa vigent per poder exercir l activitat pública de transport.

Targeta de transport pesat (també coneguda com a MDP)

Aquesta targeta de transport de mercaderies és usada per aquells vehicles que tenen una càrrega útil superior a 3.500 kg, que s’ha de portar amb les condicions següents:

 • Tindre 3 vehicles en propietat de 60 tones de càrrega útil amb menys de 5 mesos d’antiguitat des de la primera matriculació
 • Constar com a dau d’alta a Hisenda ia la Seguretat Social i estar al dia amb els pagaments
 • Títol de capacitació professional del transport
 • Solvència econòmica (19.000€)
 • Obligació d’honorabilitat

Com aconseguir una targeta de transport de mercaderies?

Segons el tipus de mercaderia que es transporti i el tipus de transport en si, podem trobar-nos amb diferents tipus de targetes a sol·licitar:

 • MDL Nacional: Vehicles amb massa màxima autoritzada de menys de 3.5 tones i que presten els seus serveis a nivell nacional per transportar mercaderies i per compte d’altri.
 • MDP Nacional:Aquesta és per als vehicles amb una massa màxima autoritzada de menys de 5.5 tones i que presten els seus serveis a nivell nacional.
 • MPC Nacional: Vehicles amb una massa màxima autoritzada de menys de 3.5 tones i que presten els seus serveis a nivell nacional per transportar mercaderies i per compte propi.
 • MDL Autonòmica: Amb aquesta targeta es poden fer transports a nivell autonòmic.

Quins són els requisits per obtenir una targeta de transport de mercaderies?

Els requisits segons la Direcció General de Trànsit per obtenir la targeta de transport de mercaderies són els següents:

 • Nacionalitat espanyola o algun Estat membre de la Unió Europea (acreditat mitjançant el NIF).
 • Tenir personalitat jurídica pròpia i independent, és a dir, tenir un domicili fiscal a Espanya.
 • Tenir vehicles en propietat, lísing, etc.
 • Complir amb les obligacions fiscals, laborals i socials de la legislació vigent a cada moment.
 • Disposar de signatura electrònica
 • No ser titular de MPC, és a dir, targetes de transport privat de mercaderies.

En què consisteix el procediment per obtenir una targeta de transport de mercaderies?

El procediment consisteix a realitzar els tràmits següents:

 • Sol·licitud (o modificació) de l’autorització de la targeta de transport de mercaderies.
 • Procés davaluació.
 • Procés d’esmena
 • Esmena
 • Notificació del resultat.

Tots aquests tràmits es poden fer telemàticament si es consta d’una signatura electrònica i de la documentació en vigor esmentada anteriorment.

Quins vehicles estan exempts de la targeta de transport de mercaderies?

Els vehicles exempts apareixen indicats a l’article 33 de la ROTT, però us els indiquem a continuació:

 • Vehicles que en el transport compten amb una velocitat màxima de 40 km/h
 • Trasllats d’equipatges transportats per remolcs destinats al transport de viatgers.
 • Transport que es realitza en vehicles en estructura dels quals va sempre unida a determinada màquina, com, per exemple; una grua.
 • Transport daparells mèdics o medicaments en situacions demergència o casos dajuda urgent.
 • Trasllat de mercaderia per vehicles amb massa màxima autoritzada de menys de 2 tones.
 • Trasllades que es realitzen a classes pràctiques del Certificat d’Aptitud Professional de conductors, també conegut com a CAP.

Calcula el teu pressupost

SELECCIONEU UNA CATEGORIA
Desplaça cap amunt
Hola🧑🏾‍✈️ ¿Te podemos ayudar en algo?