Nova llei de transport terrestre de mercaderies

Canvis en la Llei de Transport per carretera a Espanya.

En els preàmbuls d’aquesta nova llei de transport de mercaderies, el legislador emfatitza la “situació de penúria” que molts transportistes i els seus empleats enfronten.

Donada aquesta situació, és obligatori prendre mesures legals per a protegir els transportistes i, en general, a tota la societat que depèn del transport per carretera per a accedir a béns essencials com a aliments, combustibles i altres productes d’ús diari.

El legislador reconeix que aquesta disparitat representa un risc de “tensions en la prestació de servei i en el funcionament adequat de la cadena logística”. La implementació d’aquestes noves regulacions en el transport de càrrega redefineix el marc de la relació entre transportistes i carregadors.

Butlletí Oficial de l'Estat Prohibició de càrrega i/o descàrrega

La nova normativa canvia el procés de gestió logística de la càrrega en prohibir que els transportistes realitzin les operacions de càrrega i descàrrega en mercaderies amb un pes superior a 7,5 tones de massa màxima autoritzada (MMA), per la qual cosa estaríem parlant del transport de càrregues pesades.

S’estableixen excepcions per a serveis específics com a mudances i guardamobles, transport de líquids en cisternes, transport d’àrids o vehicles basculants.

D’acord amb la nova llei de transport, la càrrega de les mercaderies serà responsabilitat del carregador, mentre que la descàrrega recaurà en el destinatari.

No obstant això, el transportista podrà dur a terme aquestes tasques, així com l’estiba i desestiba, baix dues condicions:

  • Quan la mercaderia tingui una MMA inferior a 7,5 tones.
  • Quan aquestes activitats siguin contractades i estiguin clarament desglossades en la factura.

Actualització automàtica de les tarifes en funció del preu del combustible

El constant augment del preu del combustible representa un dels desafiaments més significatius en l’àmbit logístic. Les recents alces sense precedents absorbeixen una part considerable dels beneficis del transportista.

Per a abordar aquesta problemàtica, la recent actualització de la normativa en el transport terrestre de mercaderies a Espanya, estableix l’obligació de revisar les tarifes, incorporant l’augment del preu del gasoil o altres combustibles en el cost final del servei de transport.

Aquesta disposició s’aplicarà sempre que les fluctuacions de preus superin el 5% entre el moment de la contractació del servei i la seva execució. Aquestes tarifes han de ser clarament especificades en la documentació de transport particularment en la factura.

Limitació a una hora de temps d’espera per a càrrega i descàrrega

Un prolongat temps d’espera per a la càrrega i/o descàrrega d’un vehicle augmenta innecessàriament la jornada laboral del transportista. Aquesta situació dificulta la seva capacitat per a conciliar la vida familiar, redueix els períodes de descans i pot representar un risc al volant.

Amb l’objectiu de promoure una logística i distribució més sostenible des del punt de vista social i laboral, la nova legislació estableix un límit màxim d’una hora per al temps d’espera. Una vegada transcorregut aquest període, el transportista té dret a sol·licitar una compensació per la paralització. La suma de la indemnització equival a l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) per dia, multiplicat per 2 per cada hora o fracció de temps d’espera.

En 2023, l’IPREM és de 40€/hora, i no es poden reclamar més de 10 hores de compensació per dia. En cas que el període d’espera es prolongui, la llei contempla un augment del 25% en la penalització per al segon dia, i un 50% addicional si s’estén fins a un tercer dia.

Sancions per incompliment de la llei de transport.

Totes aquestes mesures, juntament amb altres dirigides a prevenir la proliferació de les anomenades “empreses bústia”, que representen una competència deslleial significativa, són de compliment obligatori. En cas d’incompliment, els carregadors poden enfrontar-se a sancions de gravetat considerable, arribant fins als 6.000€.

Com impacta aquesta mesura en el transport de mercaderies?

El compliment de la nova llei de transport ha tingut un impacte significatiu en les empreses de transport de mercaderies, en atendre diverses de les seves demandes laborals. No obstant això, també ha generat la necessitat de revisar les operacions de càrrega i descàrrega per part dels carregadors i destinataris de les mercaderies.

A més, es requereix la contractació d’empreses de transport de càrrega i descàrrega especialitzades per a aquestes tasques, la qual cosa implica un augment en els costos laborals. A més, es fa imperatiu optimitzar els processos de recepció de mercaderies i millorar la coordinació entre els carregadors i els transportistes, ja que menys retards impliquen menys costos addicionals.

Encara queda per establir un estàndard per a la certificació de les àrees de càrrega i descàrrega en relació amb les instal·lacions i els serveis disponibles. Aquesta certificació estarà a càrrec del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA).

Solicita pressupost del nostre servei de transport de mercaderies

A la nostra empresa cada dia es realitzen amb èxit nombrosos enviaments, i els nostres clients queden completament agraïts i satisfets amb el nostre equip.

Si necessites qualitat i seguretat per gestionar els enviaments de la teva empresa, sol·licita pressupost del nostre servei de transport de mercaderies.

T’esperem!

Calcula el teu pressupost

SELECCIONEU UNA CATEGORIA

 

Desplaça cap amunt
Hola🧑🏾‍✈️ ¿Te podemos ayudar en algo?