AVÍS LEGAL

I. Informació general

DADES IDENTIFICATIVES I TITULARITAT

Titular/Raó Social: TRANSVOLANDO, S.L.

CIF: B87450003

Adreça: C/ Empleo, 28 Nave 10, 28906 Getafe (Madrid)

Correu Electrònic: info@transvolando.com

Telèfon: 674 346 912

Web: transvolando.com

Amb aquest document es pretén complir amb les obligacions establertes per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar tots els usuaris del lloc web sobre les condicions d’ús. www.transvolando.com respecte a quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a observar i complir estrictament les disposicions aquí establertes, així com la Política de Privacitat, la Política de Cookies i qualsevol altra disposició legal aplicable.

TRANSVOLANDO, S.L. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en aquesta pàgina web.

Amb els límits establerts per la llei, TRANSVOLANDO, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions contingudes en la pàgina web.

Els continguts i la informació no vinculen www.transvolando.com ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, ja que es tracta simplement d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

L’usuari pot visitar aquesta pàgina web quan vulgui i de manera gratuïta i lliure, així com gaudir dels serveis que s’ofereixen en ella.

FINALITAT

Aquesta pàgina web té les següents finalitats:

  • Donar a conèixer cadascun dels serveis oferts per la nostra empresa.
  • Canalitzar les sol·licituds de pressupostos, informació, suggeriments i reclamacions que ens puguin fer arribar a través del formulari de contacte habilitat per a això.

COMENTARIS

El titular es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris que vulnerin la legislació vigent, siguin perjudicials pels drets o interessos de tercers, o que, al seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació.

El titular no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris a través del sistema de comentaris, xarxes socials o altres eines de participació, d’acord amb el que preveu la normativa d’aplicació.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTELLECTUAL

El disseny del web del servei i el seu contingut, marques i logotips són titularitat o estan llicenciats al titular d’aquest web, estant subjectes als drets de propietat intel·lectual acordats per la llei. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés del titular.

L’Usuari no està facultat per, a títol merament enunciatiu: distribuir, modificar, transformar, cedir, posar a disposició del públic o dur a terme qualsevol altra activitat que no hagi estat expressament autoritzada, sobre els elements i continguts indicats anteriorment, inclosos en els codis informàtics de qualsevol dels elements d’aquesta pàgina web.

L’ús que l’usuari faci de la informació i continguts de la plataforma només pot ser privat (utilitzat de manera privada).

L’Usuari podrà visualitzar els elements de la plataforma i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu dispositiu o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, única i exclusivament, per a un ús personal i privat, quedant, per tant, prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

No obstant això, com a excepció del que s’indica en el punt 2 anterior, es permet a l’usuari que comparteixi allò relatiu a la plataforma a través de xarxes socials, amb les accions “tuitejar, retuitejar, compartir, bloguejar” o similars, sempre que es respecti la titularitat o la menció a les persones corresponents.

OBLIGACIONS I RESPONSABILITAT DE L'USUARI

L’Usuari, en accedir a aquesta pàgina web, assumeix els riscos que puguin produir-se per compte seu i a risc seu. D’aquesta manera, ha de ser responsable de l’ús de mitjans idonis per evitar riscos controlables que li afectin.

DRETS DE L’USUARI: L’usuari té dret a navegar per la pàgina web subjectant-se sempre a les normes establertes en els avisos aplicables a la mateixa.

L’usuari té dret a ser atès respecte als seus dubtes, comentaris o exercici de drets, seguint per a tot això els procediments establerts a la Pàgina web.

PROHIBICIONS DE L’USUARINo es pot aprofitar la condició d’Usuari per accedir a informació que no es correspongui amb la informació o serveis oferts en aquesta pàgina web o sobre els seus Usuaris i dur a terme un ús no autoritzat o en contra de la llei que pugui causar algun tipus de dany, ni al titular d’aquesta plataforma, ni a un tercer o usuari.

Està prohibit qualsevol tipus d’enllaç cap o des de pàgines difamatorias, pornogràfiques, racistes o qualsevol altra que ofereixi informació falsa o perjudiqui la plataforma i qualsevol dels professionals o col·laboradors que hi treballen.

En cap cas l’usuari podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats a la plataforma per cometre algun delicte o frau, atemptar contra els drets de propietat intel·lectual, privacitat, confidencialitat dels usuaris de la plataforma o del seu titular.

DERECHOS TITULAR: El titular d’aquesta plataforma té dret a tractar les dades de l’usuari d’acord amb el que s’estableix en aquests avisos i en la política de privacitat, utilitzant aquesta informació per atendre les seves consultes, podent dur a terme totes les mesures adequades segons la llei per poder prestar el servei de forma efectiva.

RESPONSABILITATS

La informació i serveis inclosos o disponibles a través d’aquest lloc web poden contenir imprecisions o errors tipogràfics. De manera periòdica, el Titular incorpora millores i/o canvis a la informació continguda i/o als serveis que pot introduir en qualsevol moment.

El titular no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que el titular realitza tots els esforços per evitar aquest tipus d’incidents.

TRANSVOLANDO, S.L. Tampoc garanteix la disponibilitat, continuïtat o infal·libilitat del funcionament de la Plataforma i, per tant, exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la pàgina web i dels serveis habilitats en la mateixa, així com als errors en l’accés.

HIPERVÍNCULOS

El usuari es compromet a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un hipervincle, l’espai del lloc web, així com cap dels seus continguts, llevat d’autorització expressa i per escrit del responsable del fitxer.

Aquest lloc web pot incloure enllaços a altres espais web gestionats per tercers, amb l’objectiu de facilitar l’accés de l’Usuari a la informació de empreses col·laboradores i/o patrocinadores. Conforme amb això, la societat no es responsabilitza del contingut d’aquests espais web, ni es situa en una posició de garant ni/o de part oferent dels serveis/o informació que es poden oferir a tercers a través dels enllaços de tercers. La informació que apareix en aquests enllaços d’afiliats o els anuncis inserits, és facilitada pels propis anunciants, pel que el titular no es fa responsable de possibles inexactituds o errors que puguin contenir els anuncis, ni garanteix de cap manera l’experiència, integritat o responsabilitat dels anunciants o la qualitat dels seus productes i/o serveis.

S’atorga a l’Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal de l’Espai Web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els Espais web que incloguin enllaç al nostre Espai Web (i) no podran falsejar la seva relació ni afirmar que s’ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de la nostra societat; (ii) no podran incloure continguts que puguin considerar-se de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits; (iii) no podran enllaçar a cap pàgina de l’Espai Web diferent de la pàgina principal; (iv) haurà d’enllaçar amb la pròpia adreça de l’Espai Web, sense permetre que l’Espai web que realitzi l’enllaç reproduïsqui l’Espai Web com a part de la seva web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines de l’Espai Web. L’empresa podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç a l’Espai Web, després del qual haurà de procedir immediatament a la seva eliminació.

L’empresa no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres Espais web que tinguin establerts enllaços amb destinació a l’Espai Web.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

L’empresa declina qualsevol responsabilitat en cas que hi hagi interrupcions o un mal funcionament dels Serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la seva causa.

Abans de prendre decisions i/o accions amb base a la informació inclosa al lloc web, el titular li recomana comprovar i contrastar la informació rebuda amb altres fonts.

EXCLUSIONS

Aquesta política legal només afecta a la informació publicada i al tractament de dades realitzat en base a la Plataforma. En cap cas, les condicions aquí establertes han d’estar necessàriament relacionades amb les polítiques de l’empresa pel que fa a la prestació de serveis en si mateixos, així com la forma de prestació dels mateixos per part del seu titular.

RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents
Condicions Generals d’Ús es regeixen per la legislació espanyola.

Sempre que
no hi hagi una norma que obligui a una altra cosa, per a totes les qüestions que es suscitin
sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest Avís Legal, així
com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, les parts acorden
sotmetre’s als Jutges i Tribunals de la província de MADRID, amb renúncia
expressa de qualsevol altra jurisdicció que els pogués correspondre.

Si tens
qualsevol dubte pots enviar un missatge de correu electrònic a
administracion@transvolando.es

En aquest
sentit, i segons la normativa aplicable, el Servei informa de l’existència
d’una plataforma europea de resolució de litigis en línia (RLL) que facilita la resolució extrajudicial dels litigis per
contractes celebrats en línia entre consumidors i prestadors de serveis de
Internet. A aquesta plataforma es podrà accedir a través de la següent pàgina
web:
http://ec.europa.eu/odr

Desplaça cap amunt
Hola🧑🏾‍✈️ ¿Te podemos ayudar en algo?