Conveni col·lectiu del transport de mercaderies per carretera

En aquest post, parlarem del conveni col·lectiu del transport de mercaderies per carretera. Però primer, parlarem dels convenis col·lectius. Sabem que és exactament un conveni col·lectiu? En què ens afecta?

Un conveni col·lectiu és una font de normes que regula els deures i drets que existeixen en la relació entre un empresari i un treballador. Segons la professió o els mínims establerts, es poden pactar unes coses o altres arribant a un acord ambdues parts.

El conveni col·lectiu és una norma jurídica i un dret laboral que regula les condicions laborals en el sector laboral en l’àmbit territorial i és d’obligat compliment, per la qual cosa vincula a ambdues parts (treballador i empresari).

Conveni col·lectiu de transport de mercaderies per carretera

Com hem indicat anteriorment, el conveni col·lectiu regula les condicions laborals dels treballadors i al sector del transport afecta no només els seus treballadors, sinó els transportistes que és l’última millora que ha tingut el conveni col·lectiu de transport de mercaderies per carretera.

La darrera actualització a nivell nacional ha tingut lloc el dia 07 de setembre de 2020 en què han volgut facilitar la gestió de l’empresa, la qualitat de vida dels seus treballadors, en particular dels seus conductors, i afavorir la contractació de personal de conducció .

Aquest conveni té una vigència fins al dia 31 de desembre del 2021 on es tornarà a revisar i s’exposaran les noves mesures per arribar a nous acords per ambdues parts.

Els convenis col·lectius es revisen a nivell estatal abans que arribi si data de vigència per tornar a arribar a acords.

Conveni col·lectiu del transport de mercaderies per carretera

A nivell autonòmic, les comunitats tenen el seu propi conveni col·lectiu on arriben mitjançant acords de part dels representants de sindicats d’UGT i CCOO.

En cas que una comunitat no tingui Conveni Col·lectiu es recorreria al Conveni que té establert a nivell estatal.

Per exemple, al conveni de Madrid t’indica tot allò relatiu al plus de nocturnitat, les dietes, vacances, jornada… Però en el cas que aquest conveni no existís, caldria recórrer al Conveni establert pel BOE, en què també ve indicat.

En aquesta última actualització, s’ha acordat un increment salarial d’un 1.5% per a 2021 i una nova fórmula de càlcul en l’hora ordinària del treball. Alhora, s’ha establert una pujada equivalent de l’IPC a partir del 2022 amb un límit màxim del 0,75%.

També s’ha arribat a un acord quant a la jubilació parcial, cosa que és voluntària per part de les empreses, les quals hauran de negociar amb els seus treballadors la reducció de la jornada i la forma de prestació de la seva jornada residual.

Direcció General de Transports de Madrid (DGT)

La DGT té exhaustivament classificats tots els convenis col·lectius que afecten al món del transport i la logística. Una ullada a la seva pàgina pot aclarir tots els dubtes que ens puguin sorgir quant als convenis que ens puguin aplicar.

Calcula el teu pressupost

SELECCIONEU UNA CATEGORIA
Desplaça cap amunt
¿Te podemos ayudar en algo?