Wat is Logistiek 4.0 en hoe werkt het?

Logistiek 4.0 is de huidige interface tussen de meest geavanceerde nieuwe technologieën, nieuwe logistieke middelen en onze meer traditionele behoeften.

Logistiek 4.0 werd voor het eerst gebruikt in 2011 en het pioniersland was Duitsland, dat nieuwe op netwerken gebaseerde trends introduceerde.

Daarom is logistiek 4.0 gebaseerd op productiegebieden en concepten zoals RFID (radio frequency identification)-technologie, M2M (machine-to-machine)-communicatie, cloud computing, IoT(Internet of Thing ) en DPC (data processing centre).

Het omvat ook concurrerende producten en administratieve, logistieke en productieprocessen.

Wat betekent dit allemaal? Dit betekent dat logistiek 4.0 gewoon een verbinding is van technologie in de logistieke sector.

De vierde revolutie: logistiek 4.0

In 2016 definieerde Jeschke logistiek 4.0 volgens een tijdgebonden aanpak:

  • Op korte termijn benoemt het processen die nauw verwant zijn tussen onafhankelijke leden.
  • Op lange termijn omvatten zij een reeks zelforganiserende, op zichzelf staande systemen die zijn ingebed in andere systemen.

Anderzijds combineert logistiek 4.0 twee aspecten: proces en technische aspecten.

Processen zijn logistieke handelingen en technici zijn de instrumenten die de interne bevoorradingsketens van bedrijven ondersteunen.

Wat is het doel van Logistiek 4.0?

Het hoofddoel van Logistiek 4.0 is de doeltreffendheid en efficiëntie en de prestaties van elk onderdeel van de toeleveringsketen te verhogen.

Voordelen van Logistiek 4.0

De technologische ontwikkeling die logistiek 4.0 met zich meebrengt, heeft de volgende voordelen met zich meegebracht:

  • Verbeterde gegevensanalyse: gegevens gebruiken om zaken te beheren en deze op bedrijfsniveau te implementeren. Informatie is een zeer belangrijke troef in de logistiek, die helpt de huidige prestaties te begrijpen en optimalisaties op korte termijn te organiseren.
  • Optimalisering van de bedrijfsstrategie: De optimalisering van de bedrijfsstrategie tracht te voorspellen wat er in de ontwikkeling van de activiteit zelf wordt verwacht en dat deze strategie wordt uitgevoerd, en aldus doelstellingen in de logistieke sector te kunnen bepalen.
  • Het leveren van klanttevredenheid: De logistiek van een bedrijf is direct gekoppeld aan de mate van tevredenheid van een klant, d.w.z. de levering is het uiteindelijke oordeel van de klant over het bedrijf zelf.
  • Vermindering van de vraagtijd: Het doel is om de tijden te verminderen: laden, lossen, verpakken, verzenden… Het is een basisvereiste dat het in korte tijd gebeurt, dus is het essentieel om te proberen deze tijden zo kort mogelijk te houden.
  • Integratie van de toeleveringsketen: De toeleveringsketen is verantwoordelijk voor het “tot leven brengen” van het product en het bij de consument krijgen ervan, d.w.z. het bieden van een eenvoudig, direct en transparant communicatiekanaal met de consument.
  • Voorkomen van schade en productverlies: De levering aan de eindverbruiker is het belangrijkste onderdeel van de logistieke keten, want als er tijdens het proces verlies optreedt, kan dit rechtstreeks in verband worden gebracht met de persoon die direct verantwoordelijk is voor de goederen. De flexibiliteit en snelheid van de levering is een van de belangrijkste factoren om dit soort onvoorziene gebeurtenissen te voorkomen, want bij verlies kan het product later worden opgespoord, maar hoe minder plaatsen het is geweest, hoe minder middelen moeten worden geïnvesteerd in het zoeken ernaar. Als er voldoende controle is, zal het product niet bederven en zal er geen verlies optreden.
SELECCIONE UNA CATEGORÍA
Gestor de tráfico en | + posts

Técnica Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia - Artes Gráficas por IES Virgen de la Paloma. Gestor de tráfico en Transvolando.

Scroll naar boven
¿Te podemos ayudar en algo?