WAT IS EEN INTERNATIONALE HANDELSAGENT?

Een internationale handelsagent is een professional die belast is met de relatie die bestaat met een import- en exportbedrijf, dat wil zeggen dat deze internationale handelsagent een bedrijf vertegenwoordigt en commissies in rekening brengt voor de transacties die hij/zij uitvoert en die vooraf zijn overeengekomen.

Een import-exportbedrijf heeft een referentiepersoon nodig die zijn zakelijke transacties in het buitenland kan en weet te beheren, d.w.z. de internationale handelsagent is de bemiddelaar tussen het bedrijf en de internationale klant.

Om deze reden is de figuur van een handelsagent bijna essentieel in het internationale vervoer, aangezien hij of zij verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de nodige procedures om de markt van het bedrijf waarvoor hij of zij werkt uit te breiden.

Bereken uw begroting

SELECCIONE UNHA CATEGORÍA

Wat zijn de voordelen van een internationale handelsagent?

 • Analyseert de doelmarkt van een bedrijf

Om een product en de diensten van een onderneming in het buitenland te kunnen verkopen of op de markt te brengen, moet een studie worden gemaakt van het land waarop men zich wil richten.

In het geval van de internationale verkoopagent zal hij belast zijn met het onderzoek en het uitvoeren van marktonderzoek om doelklanten te vinden.

 • Ontwikkel uw “ideale profiel” van de internationale verkoopagent

Voordat we de handelsagent inhuren, moeten we duidelijk zijn over welk profiel we moeten hebben. Met andere woorden, op internationaal niveau wordt het het imago van ons merk en moet het voldoen aan bepaalde basisvereisten om ons bedrijf te vertegenwoordigen.

Wij kunnen deze beslissingen richten op professionele factoren (opleiding, ervaring…), persoonlijke factoren (beschikbaarheid, leeftijd, communicatieve vaardigheden…) of demografische factoren.

 • Zoeken naar potentiële kandidaten voor een toekomstige transactie

Klanten vinden lijkt eenvoudig genoeg, maar de beste vinden is veel complexer. Daarom is het raadzaam de gegevenscombinatiemethode te gebruiken en een lijst op te stellen van de eisen waaraan onze ideale klant moet voldoen en te zoeken naar degenen die het meest waarschijnlijk een van onze beste klanten zullen worden.

Deze actie kan worden uitgevoerd via telefoon, sociale netwerken, online gidsen…

 • De kandidaten screenen

Zodra je deze lijst met ideale klanten hebt, moet je ze scoren op basis van de waarden die ze hebben gegeven volgens onze vereisten.

We kunnen kijken naar aspecten als referenties, ervaring…

 • Besparingen op vaste kosten

Met een internationale verkoopagent geeft u alleen transportkosten uit, d.w.z. u hoeft geen vaste kosten aan te houden, aangezien deze agent alleen werkt voor de reizen die hij/zij voor het bedrijf maakt, wat een besparing op de vaste kosten oplevert.

 • Snelle toetreding tot de internationale markt

Het inhuren van een internationale handelsagent biedt ons een snellere toegang tot de markt van het land waarop we ons willen richten, aangezien de agent al contacten heeft en weet hoe hij zich in dat land moet bewegen en opereren.

 • Snellere procedures

Zoals we net al zeiden, het land vooraf leren kennen bespaart tijd en geld. De internationale handelsagent zal ons zelf vertellen welke administratieve procedures in gang moeten worden gezet om alles in orde te hebben.

Wat te onderhandelen in een contract voor een internationale handelsagent?

De belangrijkste elementen bij de onderhandelingen tussen een onderneming en een internationale handelsagent zijn de volgende:

 • Verkoopdoelstelling
 • Vergoeding, d.w.z. de verkoopcommissie die variabel kan zijn, afhankelijk van het soort klant, of vast.
 • Exclusiviteit: Wederzijdse exclusiviteit wordt aanbevolen en de diensten en/of producten en het te bestrijken gebied moeten worden vastgesteld.
 • Duur van het contract
 • Vroegtijdige beëindiging: Er moeten boetes of voorwaarden worden vastgesteld voor de vroegtijdige beëindiging van het contract.

Soorten internationale handelsagenten

Er zijn verschillende soorten internationale handelsagenten, afhankelijk van de behoeften of specialisaties van de onderneming, die als volgt kunnen worden onderscheiden:

 • Importeur

Haar voornaamste functie is om op bepaalde buitenlandse markten produkten aan te kopen voor import naar gevestigde klanten binnen de onderneming.

 • Export agent

In dit geval zijn ze het tegenovergestelde van een importagent. Zij zijn gespecialiseerd in het vinden van klanten op specifieke buitenlandse markten voor fabrikanten in hun thuisland en bevorderen zo de handel tussen beide landen.

 • Agent van invoer y exportagent

Deze staan bekend als makelaars. Hun voornaamste taak is het vinden van buitenlandse leveranciers die producten vervaardigen op een lager niveau dan wat op de markt van oorsprong wordt aangeboden.

Een internationale verkoopagent kan worden gevonden in de belangrijkste scholen, maar ook via LinkedIn of de Kamers van Koophandel in de thuismarkt.

Bereken uw begroting

SELECCIONE UNHA CATEGORÍA
Gestor de tráfico en | + posts

Técnica Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia - Artes Gráficas por IES Virgen de la Paloma. Gestor de tráfico en Transvolando.

Scroll naar boven
¿Te podemos ayudar en algo?