QUÈ ÉS UN AGENT COMERCIAL INTERNACIONAL?

Un agent comercial internacional és aquell professional que s’encarrega de la relació que hi ha amb una empresa d’importació i exportació, és a dir, aquest agent comercial internacional representa una empresa i cobra unes comissions per les transaccions que faci i que s’hagin pactat anteriorment.

Una empresa d’importació i exportació ha de tenir persones de referència que pugui i sàpiga gestionar els seus tractes comercials a l’estranger, és a dir, l’agent comercial internacional és el mediador entre l’empresa i el client internacional.

Per això, en el transport internacional és gairebé imprescindible la figura d’un agent comercial, ja que és el responsable de fer els tràmits necessaris per ampliar el mercat de l’empresa per a la qual treballa.

Calcula el teu pressupost

SELECCIONEU UNA CATEGORIA

Quins avantatges ofereix un agent comercial internacional?

 • Analitza el mercat objectiu d´una empresa

Per poder vendre o comercialitzar un producte a l’estranger, així com serveis d’una empresa, cal fer un estudi del país al qual pretens dirigir-te.

En el cas de l’agent comercial internacional, s’encarregarà de buscar i realitzar l’estudi de mercat per buscar clients objectiu.

 • Elabora el teu Perfil Ideal de l’agent comercial internacional

Abans de contractar l’agent comercial, hem de tenir clar quin perfil tenir-ne. És a dir, a nivell internacional serà la imatge de la nostra marca i ha de complir uns requisits bàsics per representar la nostra empresa.

Podem centrar aquestes decisions en factors professionals (capacitació, experiència…), factors personals (disponibilitat, edat, habilitats comunicatives…) o demogràfics.

 • Cerca candidats possibles per a una futura transacció

Buscar clients sembla molt senzill, trobar els millors és molt més complex. Per això és recomanable fer servir el mètode de combinació de dades i elaborar una llista de quins requisits volem que compleixi el nostre client ideal i anar buscant aquells que més probabilitats tinguin de convertir-se en un dels nostres millors clients.

Aquesta acció es pot realitzar per via telefònica, xarxes socials, directoris en línia…

 • Realitza un filtre dels candidats

Un cop es tingui aquest llistat de clients ideals, cal puntuar-los segons els valors que hagin donat segons els nostres requisits.

Podem fixar-nos en aspectes com ara referències, experiència…

 • Estalvi en despeses fixes

Amb un agent comercial internacional només es gastarà en despeses de transport, és a dir, que no cal mantenir un cost fix ja que aquest agent només treballa pels viatges que fa per a l’empresa, cosa que suposa un estalvi en despeses fixes.

 • Entrada ràpida al mercat internacional

Contractar un agent comercial internacional ens proporciona una entrada més ràpida al mercat del país on volem dirigir-nos, ja que aquest ja compta amb contacte i sap com moure’s i operar en aquest país.

 • Tràmits més ràpids

Com acabem de comentar, conèixer el país amb anterioritat suposa un estalvi en temps i diners. El mateix agent comercial internacional ens indicarà quins procediments administratius iniciar per tenir-ho tot en regla.

Què cal negociar en un contracte d’agent comercial internacional?

Els elements principals a l’hora de negociar entre una empresa i un agent comercial internacional són els següents:

 • Objectiu de vendes
 • Remuneració, és a dir, la comissió de vendes que pot ser variable segons el tipus de client o fixa.
 • Exclusivitat: Es recomana una exclusivitat recíproca i que es determinin els serveis i/o productes i làrea a què acollir-se.
 • Durada del contracte
 • Extinció anticipada: S’han d’establir les penalitzacions o les condicions si es donés el cas d’una extinció anticipada del contracte.

Tipus d’agent comercial internacional

Hi ha diferents tipus d’agent comercial internacional, depenent de les necessitats o especialitzacions de l’empresa es poden diferenciar de la manera següent:

 • Agent d’importació

La seva principal funció és buscar fabricants de productes en determinats mercats exteriors per importar-los als clients establerts dins de l’empresa.

 • Agent d’exportació

En aquest cas, són al contrari d’agent d’importació. S’especialitzen a buscar clients en determinats mercats exteriors per als fabricants del país d’origen i promoure així l’activitat comercial entre tots dos països.

 • Agent d‘importació i exportació

Són els coneguts Brokers. La seva missió principal és localitzar proveïdors estrangers que fabriquen productes a un nivell inferior al que s’ofereix al mercat d’origen.

Un agent comercial internacional es pot trobar a les principals escoles, encara que també es poden buscar a través de LinkedIn oa les Cambres de Comerç del mercat d’origen.

Calcula el teu pressupost

SELECCIONEU UNA CATEGORIA
Gestor de tráfico en | + posts

Técnica Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia - Artes Gráficas por IES Virgen de la Paloma. Gestor de tráfico en Transvolando.

Desplaça cap amunt
¿Te podemos ayudar en algo?