Què és el DUA i com omplir-lo?

Document Únic Administratiu (DUA)

Operacions d’Importació i Exportació

El DUA es tracta d’un Document Únic Administratiu que s’utilitza com a element principal al servei internacional d’importació i exportació en operacions comercials amb països tercers.

A la duana, se sol·licita el dua tant a la sortida com a l’entrada dels països que intervenen en aquesta operació comercial. Cal afegir-hi la declaració tributària per saber si es tracta d’importació o exportació, informació relacionada amb la càrrega, el valor…

Calcula el teu pressupost

SELECCIONEU UNA CATEGORIA

En quines ocasions s’ha d’utilitzar?

Segons la normativa, el dua s’ha d’utilitzar en els casos següents:

  • Transports de mercaderies fora de la CEE sempre que aquestes siguin no comunitàries
  • Transports de mercaderies sempre que hagin d’exportar
  • Productes de pesca a alta mar
  • Mercaderies importades o exportades amb procedència de Ceuta i Melilla
  • Tots els casos específics a les lleis comunitàries

Classificació segons la dua

Un cop s’hagi fet el tràmit per Internet, a la duana se li assignarà un color al document DUA:

  • Verd: Indica que la mercaderia està en regla i pot continuar el camí
  • Taronja: Vol dir que han de comprovar la documentació a la duana
  • Groc: La mercaderia passarà per inspecció de Sanitat, Veterinària o Fito i ha d’intervenir l’organisme que correspongui en cada cas perquè la duana corresponent pugui alliberar la mercaderia
  • Vermell: La duana ha de comprovar tant la mercaderia com la documentació per comprovar que allò que s’ha declarat és el que estem important o exportant.
Com omplir el document?

Per realitzar una operació en trànsit cal fer el document dua i lliurar-lo en duanes. Els números per poder emplenar-lo són els següents:

Si fas operacions de trànsit has d’emplenar el número 1 i lliurar-lo en duanes, el número 4 per a la duana de destinació i el 5 per tornar la mercaderia si es donés el cas de tornar al país de procedència amb aquesta càrrega.

En importar algun producte, emplena el número 6 per a duanes d’importació i el 8 per al client.

Si es realitzen exportacions, emplena el número 1, el 3 al client i el 4 per justificar a la duana que la mercaderia és de caràcter comunitari.

El dua és imprescindible per a transports extracomunitaris. La normativa indica que l’ha d’emplenar tant el transportista com l’importador que rebrà la càrrega.

Sempre se sol·licitarà aquest document, per petita que sigui la mercaderia. L’Agència Tributària controla les dates d’entrada i sortida de la mercaderia i el temps que triga a arribar a destinació, ja que fa el seguiment propi.

Si no consta la sortida de la mercaderia per la duana, el transportista rebria una sanció per cometre una falta administrativa. A Espanya, hi ha un tenaç control de les mercaderies gràcies al document que estem descrivint en aquestes qüestions per qualsevol agència de transports. És a dir, el desconeixement d’aquesta norma d’emplenar el dua no eximeix del compliment.

Calcula el teu pressupost

SELECCIONEU UNA CATEGORIA
Desplaça cap amunt
¿Te podemos ayudar en algo?