Wat is de DUA en hoe vult u deze in?

Enkelvoudig Administratief Document (EAD)

Import- en Exportoperaties

Het enig document is het belangrijkste element van de internationale in- en uitvoerdienst bij handelstransacties met derde landen.

Bij de douane wordt de dua zowel bij het verlaten als bij het binnenkomen van de bij deze handelstransactie betrokken landen gevraagd. Je moet de belastingaangifte toevoegen om te weten of het een import of export is, informatie over de lading, waarde…

Bereken uw begroting

Empresa de transportes Transvolando
4.9
Gebaseerd op 297 beoordelingen
powered by Google
js_loader
SELECCIONE UNHA CATEGORÍA

In welke gevallen moet u het gebruiken?

Volgens de voorschriften moet de dua worden gebruikt in de volgende gevallen:

  • Vervoer van goederen buiten de EEG voor zover het niet-communautaire goederen betreft
  • Vervoer van goederen voor zover zij bestemd zijn voor uitvoer
  • Producten van de diepzeevisserij
  • Uit Ceuta en Melilla ingevoerde of uitgevoerde goederen
  • Alle specifieke gevallen in het EU-recht

Classificatie volgens de dua

Nadat de procedure online is voltooid, wordt het DUA-document op de douane van een kleur voorzien:

  • Groen: Geeft aan dat de goederen in orde zijn en hun weg kunnen vervolgen.
  • Oranje: Betekent dat ze de documentatie bij de douane moeten controleren.
  • Geel: De goederen zullen worden onderworpen aan een gezondheids-, veterinaire of fytosanitaire inspectie en de bevoegde instantie moet in elk van deze gevallen tussenbeide komen zodat het desbetreffende douanekantoor de goederen kan vrijgeven.
  • Rood: De douane moet zowel de goederen als de documentatie controleren om na te gaan of hetgeen is aangegeven ook daadwerkelijk wordt in- of uitgevoerd.
Hoe vult u het document in?

Voor de uitvoering van een douanevervoer moet het dua-document worden ingevuld en aan de douane worden overhandigd. De in te vullen nummers zijn als volgt:

Als u douanevervoer verricht, moet u nummer 1 invullen en bij de douane afgeven, nummer 4 voor het douanekantoor van bestemming en nummer 5 om de goederen terug te geven als u met deze lading naar het land van oorsprong moet terugkeren.

Wanneer u een product invoert, vult u nummer 6 in voor de douane en nummer 8 voor de klant.

In geval van uitvoer, nummer 1 invullen, nummer 3 aan de klant en nummer 4 om aan de douane aan te tonen dat de goederen van communautaire aard zijn.

De dua is essentieel voor vervoer buiten de EU. Volgens de voorschriften moet het worden ingevuld door zowel de vervoerder als de importeur die de lading in ontvangst neemt.

Dit document wordt altijd gevraagd, hoe klein de goederen ook zijn. De belastingdienst controleert zelf de data van binnenkomst en vertrek van de goederen en de tijd die het kost om de bestemming te bereiken.

Indien er geen bewijs is dat de goederen de douane hebben verlaten, wordt de vervoerder bestraft voor het begaan van een administratieve overtreding. In Spanje is er een hardnekkige controle op de goederen dankzij het document dat wij in deze vragen beschrijven door elk transportbureau. Met andere woorden, onwetendheid over deze regel van het invullen van de dua geeft geen vrijstelling van naleving.

Bereken uw begroting

Empresa de transportes Transvolando
4.9
Gebaseerd op 297 beoordelingen
powered by Google
js_loader
SELECCIONE UNHA CATEGORÍA

Redactie Macarena Álvarez Plaza Update: 04/11/2023 Herziening José Escudero Specialist in logística y transporte

Scroll naar boven
¿Te podemos ayudar en algo?