VERVOERSVOORWAARDEN

VOORWAARDEN VOOR VERVOER IN VOLLE AANHANGWAGEN

Offerte

Het omvat:

 • LOTT verzekering
 • Binnenlandse diensten: 2 uur vracht en 2 uur. lossen. (Tenzij anders overeengekomen voorafgaand aan de notering).

In beide gevallen zijn, indien de laad- of lostijden de hierboven aangegeven uren overschrijden, de voorwaarden van het hoofdstuk over stilstand (art. 22 van de Wet op de vervoersovereenkomst) van toepassing.

In beide gevallen zijn, indien de laad- of lostijden de hierboven aangegeven uren overschrijden, de voorwaarden van het hoofdstuk over stilstand (art. 22 van de Wet op de vervoersovereenkomst) van toepassing.

Het omvat niet

BTW en andere belastingen.

Tijd bepaald voor het laden en lossen, tenzij voorafgaand aan de offerte overeengekomen (het is niet toegestaan om het later in de laadopdracht te zetten zonder voorafgaande kennisgeving), indien de klant van mening is dat hij een specifieke tijd nodig heeft, moet hij dit melden zodat de vrachtwagen een dag eerder op de laadplaats wordt geplaatst, waarvoor hij een extra kost van 400€ voor normale transporten zal hebben.

Certificeren en voorbereiden van de haalbaarheid voor voertuigen om binnen te komen voor het laden en lossen op de dag van het laden en lossen.

Verwijderen en aanbrengen van stedelijke elementen zoals borden, relingen, enz. Elke vergunning of begeleiding om binnen te komen voor het laden en lossen in stadscentra, ongeacht of de binnenkomst voor vrachtwagens is verboden.

Douanestops, die 35 tot 55 €/uur kosten met een maximum van 400 tot 550 €/dag, afhankelijk van het voertuig dat het transport uitvoert. TRANSVOLANDO, S.L. behoudt zich het recht voor om de clausule van automatische prijsupdate toe te passen, gebaseerd op de formules die op 11-06-08 door de Administratie zijn overeengekomen, BOE nr. 44 van 14 juni 2008. De tarieven zijn 30 kalenderdagen geldig.

Sluitingen

 • Nationaal: maandag tot zaterdag

Artikel 22 van de Wet op de vervoersovereenkomst over land en de voor de IPREM voorziene waarden zullen worden toegepast, tegen 35,5 €/uur voor normaal vervoer, tegen 45 €/uur voor algemeen vervoer en tegen 55 €/uur voor het vervoer van buizen of grote gondels; indien begeleid door een loodswagen zal de prijs 22 €/uur bedragen. Per dag wordt maximaal 10 uur geteld.

Vergoeding voor annuleringen

Nationaal transport:

Normaal vervoer, met minder dan 24 uur, 355 €/rit, behalve met herkomst in Andalusië en Extremadura, dat 48 uur zal zijn. Algemeen, met minder dan 48 uur 450 €/rit met platforms of gondels van 13,6 m.

Uitzonderlijke transporten, met minder dan 48 uur. 450 € voertuig met verhoging van 210 €/vergunning en loodskosten voor de auto indien van toepassing (minimale vergunningskosten van 210 €).

Met extra grote gondels zoals buizenrekken bedraagt de minimale stilstand 550 € en de maximale stilstand de reiskosten van het voertuig tot aan het laden en terug naar de basis tegen 1,50 €/km plus de kosten van de loodsauto (minimale kosten 210 €).

Goederen

De volledige capaciteitsmetingen van onze aanhangwagens zijn als volgt:

 • Europese pallets 120 x 80 cm (max. 33 pallets)
 • Amerikaanse pallets 120 x 100 cm (max. 26 pallets; indien 1.000 kg kunnen slechts 24 pallets worden geladen)

Voor niet-gepalletiseerde lading moet de capaciteit 13,60 m lang x 2,48 m breed x 2,65 m hoog zijn (deuren 2,46 m).

MMA: 24.000 kg

De pallets moeten correct zijn verpakt en geïdentificeerd met gegevens over de afzender, de ontvanger en het aantal pallets in de zending. Indien voorafgaand aan de offerte geen schriftelijke taxatie van de goederen beschikbaar is, gelden de regels van de LOTT/CMR-goederenverzekering. In ons geval is het bedrijf verzekerd tot 90.000 euro/reis. Van dit bedrag is TRANSVOLANDO, S.L. niet verantwoordelijk voor de goederen. De maatschappij is niet verantwoordelijk voor eventuele extra kosten als gevolg van vertragingen door overmacht bij zowel het laden als het lossen, zoals autopech, weersomstandigheden, vertragingen van veerboten, enz., met andere woorden, extreme en toevallige gevallen die wij, afhankelijk van de beschikbaarheid, zo snel mogelijk proberen op te lossen. In alle contracten van TRANSVOLANDO, S.L., zullen geschillen die niet opgelost kunnen worden, voorgelegd worden aan de arbitragecommissie van Madrid.

BELANGRIJK: Als u een bemiddelingsbedrijf bent, moet u uw klanten informeren over deze voorwaarden en mogelijke kostenoverschrijdingen om te voorkomen dat zij onwetendheid claimen.

VOORWAARDEN VOOR HET VERVOER VAN MACHINES

Offerte

Het omvat:

 • LOTT verzekering
 • Binnenlandse diensten: 2 uur vracht en 2 uur. lossen. (Tenzij anders overeengekomen voorafgaand aan de notering).

In beide gevallen zijn, indien de laad- of lostijden de hierboven aangegeven uren overschrijden, de voorwaarden van het hoofdstuk over stilstand (art. 22 van de Wet op de vervoersovereenkomst) van toepassing.

Het omvat niet

BTW en andere belastingen.

Indien de klant van mening is dat hij een bepaalde tijd nodig heeft, moet hij ons hiervan op de hoogte stellen zodat de vrachtwagen een dag eerder op de laadplaats kan worden geplaatst, waarvoor een toeslag van 400 € voor normale transporten, 500 € voor generieke transporten en 600 € voor gondels die rondrijden, leeg met extra afmetingen, zoals bijvoorbeeld de buisgondels.

voor de goederen, tenzij de klant voorafgaand aan de offerte een schriftelijke mededeling doet. Ongeacht of het een luifel heeft of niet. Als de luifels kapot gaan (door windvlagen, scherpe delen die de luifel breken, enz.) is de vervoerder niet aansprakelijk, omdat de verzekeringen ook niet aansprakelijk zijn. In de offerte is alles opgenomen wat nodig is voor de bestemming van de goederen.

Certificeren en voorbereiden van de haalbaarheid voor voertuigen om binnen te komen voor het laden en lossen op de dag van het laden en lossen.

Verwijderen en aanbrengen van stedelijke elementen zoals borden, vangrails, enz. Elke vergunning of begeleiding om binnen te komen voor het laden en lossen in stadscentra, ongeacht of de toegang voor vrachtwagens is verboden.

Douanestops, die 35 tot 55 €/uur kosten met een maximum van 400 tot 550 €/dag, afhankelijk van het voertuig dat het transport uitvoert.

Sluitingen

 • Nationaal: maandag tot zaterdag

Artikel 22 van de Wet op de vervoersovereenkomst over land en de voor de IPREM voorziene waarden zullen worden toegepast, tegen 35,5 €/uur voor normaal vervoer, tegen 45 €/uur voor algemeen vervoer en tegen 55 €/uur voor het vervoer van buizen of grote gondels; indien begeleid door een loodswagen zal de prijs 22 €/uur bedragen. Per dag wordt maximaal 10 uur geteld.

Vergoeding voor annuleringen

Nationaal transport:

Normaal vervoer, met minder dan 24 uur, 400 €/rit, behalve met herkomst in Andalusië en Extremadura, die 48 uur zal zijn.

Algemeen, met minder dan 48 uur 500 €/rit met platforms of gondels van 13,6 m.

Uitzonderlijke transporten, met minder dan 48 uur. 500 € voertuig met verhoging van €210/vergunning en autokosten van de bestuurder indien van toepassing (minimumkosten vergunning €210).

Met extra grote gondels zoals buizenrekken bedraagt de minimale stilstand 600 € en de maximale stilstand is de reiskosten van het voertuig naar het laden en terugkeren naar de basis tegen 1,50 €/km plus de kosten van de loodsauto (minimale kosten 210 €).

Goederen

Indien voorafgaand aan de offerte geen schriftelijke taxatie van de goederen beschikbaar is, gelden de regels van de LOTT/CMR-goederenverzekering. In ons geval is het bedrijf verzekerd tot 90.000 euro/reis. Van dit bedrag is TRANSVOLANDO, S.L. niet verantwoordelijk voor de goederen. De maatschappij is niet verantwoordelijk voor eventuele extra kosten die ontstaan door vertragingen als gevolg van overmacht bij het laden en lossen, zoals autopech, weersomstandigheden, vertragingen van veerboten, enz., d.w.z. extreme en toevallige gevallen die wij, afhankelijk van de beschikbaarheid, zo snel mogelijk proberen op te lossen. In alle contracten van TRANSVOLANDO, S.L., zullen geschillen die niet opgelost kunnen worden, voorgelegd worden aan de arbitragecommissie van Madrid.

BELANGRIJK: Als u een bemiddelingsbedrijf bent, moet u uw klanten informeren over deze voorwaarden en mogelijke kostenoverschrijdingen om te voorkomen dat zij onwetendheid claimen.

VERVOERSVOORWAARDEN VOOR LUCHTVRACHT EN GEVAARLIJKE GOEDEREN

Offerte

Het omvat:

 • LOTT verzekering
 • Binnenlandse diensten: 2 uur vracht en 2 uur. lossen. (Tenzij anders overeengekomen voorafgaand aan de notering).

In beide gevallen zijn, indien de laad- of lostijden de hierboven aangegeven uren overschrijden, de voorwaarden van het hoofdstuk over stilstand (art. 22 van de Wet op de vervoersovereenkomst) van toepassing.

Het omvat niet

BTW en andere belastingen.

Tijd bepaald voor het laden en lossen, tenzij voorafgaand aan de offerte overeengekomen (het is niet toegestaan om het later in de laadopdracht te zetten zonder voorafgaande kennisgeving), indien de klant van mening is dat hij een specifieke tijd nodig heeft, moet hij dit melden zodat de vrachtwagen een dag eerder op de laadplaats wordt geplaatst, waarvoor hij een extra kost van 400€ voor normale transporten zal hebben.

Certificeren en voorbereiden van de haalbaarheid voor voertuigen om binnen te komen voor het laden en lossen op de dag van het laden en lossen.

Verwijderen en aanbrengen van stedelijke elementen zoals borden, relingen, enz.

Elke vergunning of begeleiding om binnen te komen voor het laden en lossen in stadscentra, ongeacht of de binnenkomst voor vrachtwagens is verboden.

Douanestops, die 35 tot 55 €/uur kosten met een maximum van 400 tot 550 €/dag, afhankelijk van het voertuig dat het transport uitvoert.

TRANSVOLANDO, S.L. behoudt zich het recht voor om de clausule van automatische prijsupdate toe te passen, gebaseerd op de formules die op 11-06-08 door de Administratie zijn overeengekomen, BOE nr. 44 van 14 juni 2008. De tarieven zijn 30 kalenderdagen geldig.

Sluitingen

 • Nationaal: maandag tot zaterdag

Artikel 22 van de Wet op de vervoersovereenkomst over land en de voor de IPREM voorziene waarden zullen worden toegepast, tegen 35,5 €/uur voor normaal vervoer, tegen 45 €/uur voor algemeen vervoer en tegen 55 €/uur voor het vervoer van buizen of grote gondels; indien begeleid door een loodswagen zal de prijs 22 €/uur bedragen. Per dag wordt maximaal 10 uur geteld.

Vergoeding voor annuleringen

Nationaal transport:

Normaal vervoer, met minder dan 24 uur, 355 €/rit, behalve met herkomst in Andalusië en Extremadura, dat 48 uur bedraagt.

Algemeen, met minder dan 48 uur 450 €/rit met platforms of gondels van 13,6 m.

Uitzonderlijke transporten, met minder dan 48 uur. 450 € voertuig met verhoging van 210 €/vergunning en autokosten van de bestuurder indien van toepassing (minimumkosten van de vergunning 210 €).

Met extra grote gondels zoals buizenrekken bedraagt de minimale stilstand 550 € en de maximale stilstand de reiskosten van het voertuig tot aan het laden en terug naar de basis tegen 1,50 €/km plus de kosten van de loodsauto (minimale kosten 210 €).

Goederen

De volledige capaciteitsmetingen van onze aanhangwagens zijn als volgt:

 • Europese pallets 120 x 80 cm (max. 33 pallets)
 • Amerikaanse pallets 120 x 100 cm (max. 26 pallets; indien 1.000 kg kunnen slechts 24 pallets worden geladen)

Voor niet-gepalletiseerde lading moet de capaciteit 13,60 m lang x 2,48 m breed x 2,65 m hoog zijn (deuren 2,46 m).

MMA: 24.000 kg

Indien voorafgaand aan de offerte geen schriftelijke taxatie van de goederen beschikbaar is, gelden de regels van de LOTT/CMR-goederenverzekering. In ons geval is het bedrijf verzekerd tot 90.000 euro/reis. Van dit bedrag is TRANSVOLANDO, S.L. niet verantwoordelijk voor de goederen. De maatschappij is niet verantwoordelijk voor eventuele extra kosten als gevolg van vertragingen door overmacht bij zowel het laden als het lossen, zoals autopech, weersomstandigheden, vertragingen van veerboten, enz., met andere woorden, extreme en toevallige gevallen die wij, afhankelijk van de beschikbaarheid, zo snel mogelijk proberen op te lossen. In alle contracten van TRANSVOLANDO, S.L., zullen geschillen die niet opgelost kunnen worden, voorgelegd worden aan de arbitragecommissie van Madrid.

BELANGRIJK: Als u een bemiddelingsbedrijf bent, moet u uw klanten informeren over deze voorwaarden en mogelijke kostenoverschrijdingen om te voorkomen dat zij onwetendheid claimen.

Groepscontractvoorwaarden

PALLET SOORTEN DEPALLET NIVEAU

MINIQUARTER KWARTAAL HALF VOLLEDIG/LICHT MEGAFULL
Straat 10€ 17€ 22€ 28€ 33€
Vloeren of kelders 17€ 28€ 39€ 50€ 61€
Specials / 2e LEVERING 8€ 10€ 17€ 18€ 20€

Kruier: 66€/uur. Wachttijd: 17€/half uur extra, waarbij het eerste half uur gratis is als de levering voor 12:00 uur plaatsvindt. 22€/verzending, als de levering voor 14:00u is. 11€ expeditie.

De tarieven zijn inclusief verzending en LOTT-verzekering.

BTW niet inbegrepen.

Wanneer de goederen het vastgestelde maximumgewicht en -volume overschrijden, wordt een andere volle palleteenheid toegepast.

Verzekering, diensten en verzending vallen onder de LOTT. U kunt ons echter vragen een aanvullende verzekering af te sluiten naargelang uw behoeften.

Afhalingen en leveringen vinden plaats op de begane grond van het bedrijf.

In het geval van brandbare, explosieve of andersoortige gevaarlijke goederen dient u ons hiervan voorafgaand aan de overeenkomst op de hoogte te stellen (zie informatie over gevaarlijke goederen).

Goederen met ontvlambare producten, explosieven en gekoelde goederen zijn uitgesloten van deze offertemethode.

De pallets moeten correct zijn verpakt en geïdentificeerd, met vermelding van de afzender, de ontvanger en het aantal pallets waaruit de zending bestaat.

TRANSVOLANDO, S.L. behoudt zich het recht voor om de clausule van automatische prijsupdate toe te passen, gebaseerd op de formules die op 11-06-08 door de Administratie zijn overeengekomen, BOE nr. 44 van 14 juni 2008. De tarieven kunnen worden herzien indien er binnen drie maanden geen zendingen plaatsvinden, met een kennisgevingstermijn van 30 dagen. Voor de Canarische Eilanden komt daar nog 18 euro per zending bij voor SAD.

Voor de Canarische Eilanden worden de kosten van de goederenverzekering aan het tarief toegevoegd; deze bedragen 0,80% van de aangegeven factuurwaarde.

Wij zijn een jong en gepassioneerd team met een zeer duidelijke missie: elke dag technologisch innoveren om onze klanten een meer wendbare en veilige dienstverlening te bieden.

Scroll naar boven
¿Te podemos ayudar en algo?