Straffen voor overbelading

Tabla de contenidos

Wet- en regelgeving van kracht

Het vervoeren van meer dan de toegestane lading, afhankelijk van het voertuig dat wordt behandeld, betekent dat je te maken krijgt met een van de sancties voor overgewicht die worden weergegeven in de baremo sancionador van het mitma (Ministerie van Vervoer, Mobiliteit en Stedelijke Agenda) volgens de LOTT, die is gewijzigd door Wet 9/2013, van kracht vanaf 25 juli 2013, volgens Koninklijk Besluit 70/2019, tot wijziging van de ROTT en andere bepalingen, van kracht vanaf 21 februari 2019.

Het is belangrijk om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving om mogelijke straffen voor overbelading te voorkomen, aangezien dit aspect nauwlettend wordt gecontroleerd door inspectiediensten en transportveiligheid.

Wat gebeurt er met een te zwaar voertuig?

Een te zwaar of te zwaar beladen voertuig is minder veilig en heeft meer kans op pech. Bij de organisatie van een wagenpark moeten verkeersagenten er dus rekening mee houden hoeveel een voertuig mag worden geladen en wat zijn maximaal toegestane massa is, d.w.z. zijn MMA.

Wat is MMA? Overgewicht van een voertuig is een vervoersovertreding die kan worden geclassificeerd als licht, ernstig of zeer ernstig. Afhankelijk van de overbelading van het voertuig bepaalt dit de aard van de sanctie, die zoals gezegd door het ministerie volgens een bepaalde schaal wordt geregeld.

De sancties voor overgewicht zijn als volgt:

Kleine straffen voor overgewicht

Voor kleine overtredingen kunt u een boete krijgen tussen 301 en 400 euro.

Als uw vrachtwagen een maximaal toegestane massa (MMA) heeft van minder dan 10 Tm:

 • Overschrijdt het totale gewicht met 6% tot 15%.
 • Sommige assen overschrijden hun gewicht met 40 tot 45%.

Als het voertuig een MMA heeft tussen 10 Tm en 20 Tm:

 • Overschrijdt het totale gewicht met 5% tot 10%.
 • Sommige assen overschrijden hun gewicht met 30 tot 35%.

De zwaarste voertuigen zijn het meest veeleisend, want als zij een MMA hebben van meer dan 20 Tm:

 • Overschrijdt het totale gewicht met 2,5% tot 6%.
 • Elke as overschrijdt zijn gewicht met 20% tot 25%.

Op overgewicht staan veel sancties omdat het een veiligheidsrisico kan vormen en deze maatregelen zorgen ervoor dat verladers twee keer nadenken over de gewichten van voertuigen en ladingen.

Zware straffen voor overgewicht

Ernstige overtredingen kunnen worden bestraft met boetes tussen 1.501 en 2.000 €.

Als het voertuig een MMA heeft van minder dan 10 Tm:

 • Overschrijdt het totale gewicht met 15% tot 25%.
 • Sommige assen overschrijden hun gewicht met 45% tot 50%.

Als de vrachtwagen een MMA heeft tussen 10 Tm en 20 Tm:

 • Overschrijdt het totale gewicht met 10% tot 20%.
 • Sommige assen overschrijden hun gewicht met 35 tot 40%.

Als het voertuig een MMA heeft van meer dan 20 Tm:

 • Overschrijdt het totale gewicht met 6% tot 15%.
 • Sommige assen overschrijden hun gewicht met 25% tot 30%.

Zeer zware straffen voor overgewicht

In de meest extreme gevallen kunnen zeer zware straffen voor overgewicht worden opgelegd, variërend van 3.301 tot 4.600.

Als de vrachtwagen een MMA heeft van maximaal 10 Tm:

 • overschrijdt het totale gewicht met meer dan 25%.
 • Een van de assen overschrijdt zijn gewicht met meer dan 50%.

Als het voertuig een MMA heeft tussen 10 Tm en 20 Tm:

 • overschrijdt het totale gewicht met meer dan 20%.
 • Elke as overschrijdt zijn gewicht met meer dan 40%.

Als het voertuig een MMA heeft van meer dan 20 Tm:

 • overschrijdt het totale gewicht met meer dan 15%.
 • Elke as overschrijdt zijn gewicht met meer dan 30%.

Vraag uw offerte aan in minder dan 3 minuten met slechts één klik.

Otros artículos que puden interesarte