TACHOGRAAF: WAT IS HET EN HOE WERKT HET?

De tachograaf is een apparaat dat dagelijks door vervoerders wordt gebruikt. Het geeft informatie over het voertuig en de werking ervan en over bepaalde activiteiten die de bestuurder in het voertuig uitvoert: afgelegde kilometers, snelheid, tijd, pauzes, rusttijden en perioden van andere werkzaamheden.

Het onjuiste gebruik van deze inrichting leidt tot bepaalde inbreuken die overeenkomstig EG-verordening 561/2006 worden gemarkeerd als rij- en rusttijden van een vervoerder.

Het wordt in Spanje al vele jaren toegepast, vroeger in analoge vorm en nu in digitale vorm.

Bereken uw begroting

SELECCIONE UNHA CATEGORÍA

Digitale tachograaf

De digitale tachograaf is een gedigitaliseerd systeem om de rijtijden en de snelheid van vervoerders te controleren. Het is een van de meest betrouwbare evoluties van de analoge tachograaf.

Hoe werkt de digitale tachograaf?

De bestuurder moet de kaart aan het begin van de rit in de tachograaf steken. Zodra de kaart in de tachograaf is ingebracht, geeft zij de tijd aan waarop zij voor het laatst werd verwijderd.

Handmatig moet de bestuurder in de tachograaf de activiteiten invoeren die hij heeft verricht vanaf het moment dat hij de kaart heeft uitgenomen tot het moment dat hij deze weer heeft ingebracht, alsmede het land waar hij zich bevindt.

Zodra het voertuig begint te rijden, wordt de rijactiviteit automatisch geactiveerd. Als u rust of beschikbaarheid gaat nemen, moet u die activiteit handmatig selecteren en aan het einde van de werkdag, voordat u de kaart uitneemt, het land invoeren waar de werkdag eindigt of de autonome gemeenschap als die op Spaans grondgebied ligt.

Als algemene regel geldt dat de gegevens om de 90 dagen moeten worden overgedragen. Dat kan via de software van de fabrikant van de digitale tachograaf, waarmee we de gegevens naar een andere computer kunnen downloaden. Indien deze optie niet beschikbaar is, kunnen wij de printer van de tachograaf zelf gebruiken.

Voordelen van digitale tachografen

Een van de belangrijkste voordelen van de digitale tachograaf is de controle, want deze kan zeer manipuleerbaar zijn, maar het feit dat hij digitaal is, maakt hem veel ingewikkelder.

Dit type tachograaf maakt het mogelijk de routes die de chauffeurs zullen volgen te optimaliseren, wat een aanzienlijke hulp is omdat de rijtijd en de brandstof die op de routes wordt verbruikt worden verminderd, d.w.z. op lange termijn gaat het om aanzienlijke economische besparingen.

Een ander voordeel is de veiligheid, omdat de chauffeurs te allen tijde weten in welke staat het voertuig verkeert en of ze alle pauzes tijdens het vervoer goed nemen.

Welke voertuigen moeten een tachograaf gebruiken?

Op 1 januari 2006 werd de tachograaf verplicht gesteld voor alle voertuigen die meer dan 3.500 kg wegen of meer dan 9 personen vervoeren, de bestuurder inbegrepen. Voertuigen die al een analoge tachograaf hadden, moesten overschakelen op een digitale tachograaf.

Wat gebeurt er met een tachograaf als er dubbel wordt gereden?

Indien er zich twee bestuurders in hetzelfde voertuig bevinden, hebben beide bestuurders hun eigen bestuurderskaart bij zich. De tachograaf heeft twee sleuven en moet door elke persoon (bestuurder en bijrijder) worden ingebracht en de kaarten moeten zo nodig worden vervangen.

De verordening betreffende de rijtijden van wegvoertuigen met een ingebouwde digitale tachograaf die goederenvervoer verrichten, is EG-verordening 561/2006 .

Welke onderdelen heeft een voertuig met een tachograaf?

Een voertuig met een ingebouwde tachograaf heeft de volgende onderdelen:

 • Voertuigunit: verzamelt alle informatie over de activiteit van de bestuurders, storingen die zich kunnen voordoen, pauzes, manipulatie van het systeem…
 • Afstands- of snelheidssensor: Een systeem dat in een versnellingsbak wordt geïnstalleerd en de snelheid en het aantal kilometers van een voertuig registreert, dat deze transport- en veiligheidsgegevens vervolgens in gecodeerde vorm naar de bestuurderscabine stuurt.
 • Tachograafkaarten: kaarten die in de auto worden ingebracht. Er zijn vier soorten kaarten: bedrijfs-, chauffeurs-, test- en werkplaatskaarten.

Tachograaf: rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden die chauffeurs in het wegvervoer in acht moeten nemen.

Dagelijks rijden

Begin met een wekelijkse of dagelijkse pauze.

 • Maximaal 9 uur per dag.
 • Een maximum van 10 uur per dag kan twee keer in dezelfde week worden bereikt.

Wekelijks rijden

De totale rijtijd in een week mag maximaal 56 uur bedragen, met een tweewekelijkse rijtijd van 90 uur.

Een week wordt ingesteld tussen 00:00 op maandag en 24:00 op zondag.

Verplichte onderbrekingen in het dagelijks rijden

Om de 4,5 uur rijden moet de bestuurder een pauze van 45 minuten nemen zonder onderbreking.

 • 4:30 uur rijtijd: Break 45 minuten
 • 1:30 uur rijden: pauze 15 minuten
 • 2:20 uur rijden: Pauze 30 minuten

Dagelijkse rust

Dagelijkse rust van ten minste 11 ononderbroken uren. De rust, op fractionele basis, kan worden uitgevoerd met een ononderbroken rust van 9 uur indien op dezelfde dag 3 uur rust is genomen.

Wekelijkse pauze

De minimale wekelijkse rusttijd is 45 ononderbroken uren rust.

Een bekorte wekelijkse rusttijd kan worden opgenomen in elke rustperiode van ten minste 24 ononderbroken uren maar minder dan 45 uren.

Tweewekelijkse rust

In twee opeenvolgende weken moet een vervoerder de volgende onderbrekingen hebben:

 • 2 normale wekelijkse pauzes: één moet minimaal 45 uur duren.
 • 1 normale en 1 verkorte wekelijkse rusttijd: 45 uur + 24 uur.

Boetes voor tachografen

In geval van overtreding van een reglement, door het niet naleven van de vastgestelde rij- en rusttijden, zullen de overeenkomstige sancties worden opgelegd.

Een van de volgende handelingen kan leiden tot een boete van 2.001 tot 4.000 euro.

 • Geen tachograaf in het voertuig of een van de elementen ervan.
 • Gebruik de tachograaf niet
 • Gebruik van een niet-goedgekeurde tachograaf
 • Ontbreken van een digitale tachograaf

Bereken uw begroting

SELECCIONE UNHA CATEGORÍA
Gestor de tráfico en | + posts

Técnica Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia - Artes Gráficas por IES Virgen de la Paloma. Gestor de tráfico en Transvolando.

Scroll naar boven
¿Te podemos ayudar en algo?