▷ Logística 4.0: Què és i com funciona?

Tabla de contenidos

La logística 4.0 és el punt d‟unió que existeix actualment entre les noves tecnologies més avançades, els nous mitjans logístics i les nostres necessitats més tradicionals.

La logística 4.0 es va utilitzar per primera vegada el 2011 i el país pioner va ser Alemanya, el qual va introduir noves tendències basades en xarxes.

Per tant, la logistica 4.0 basa la seva relació en àrees de producció i conceptes com a tecnologia RFID (identificació per radiofreqüència), comunicació M2M (entre màquines), cloud computing, IoT (Internet of Thing, és a dir, internet de les coses) i CPD (centre de procés de dades).

De la mateixa manera, inclou productes competitius, així com processos administratius, logístics i de producció.

Què vol dir tot això? Vol dir que la logística 4.0 és simplement una connexió de tecnologia al sector de la logística.

La quarta revolució: Logística 4.0

El 2016, Jeschke defineix la logística 4.0 segons un enfocament de temps:

  • A curt termini, dóna nom als processos que estan estretament relacionats entre membres independents, fent ús duna gran quantitat de dades.
  • A llarg termini, componen un conjunt de sistemes autònoms dorganització automàtica que sinclouen dins daltres sistemes.

D’altra banda, la logística 4.0 combina dos aspectes: els processos i els aspectes tècnics.

Els processos són accions de logística i els tècnics són aquelles eines que donen suport a les cadenes de subministraments internes de les empreses.

Quin és l’objectiu?

L’objectiu principal de la logística 4.0 és ampliar l’eficàcia i l’eficiència, així com el rendiment de cadascuna de les parts que componen la cadena de subministraments.

Avantatges de la logística 4.0

El desenvolupament tecnològic que ve acompanyat de la logística 4.0 ha comportat els avantatges següents:

  • Anàlisi de dades millorat:Utilitza les dades per gestionar els negocis i entendre el rendiment actual, facilitant optimitzacions a curt termini.
  • Optimització de l’estratègia empresarial:Permet projectar i assolir estratègies, definint objectius logístics.
  • Satisfacció del client en la lliurament: La logística influeix directament en la satisfacció del client, ja que la lliurament final és crucial.
  • Reduir el temps de la demanda: Es centra en minimitzar els temps de càrrega, descàrrega, embalatge i enviament per a una operació eficient.
  • Integració a la cadena de subministrament: Facilita la comunicació directa i transparent amb el consumidor, permetent una millor gestió de la cadena de subministrament.
  • Evitar perjudicis i pèrdues de producte: La lliurament al consumidor final és crítica, i la rapidesa en el procés redueix pèrdues i perjudicis, la qual cosa també facilita el seguiment i control dels productes.

Demana el teu pressupost en menys de 3 minuts amb només un clic.

Otros artículos que puden interesarte