El transport de mercaderies terrestre a Espanya: Comparativa

Transport de mercaderies terrestre a Espanya: Comparativa entre el transport ferroviari i el transport per carretera

Les dades que mostren els estudis que s’han realitzat sobre el transport terrestre de mercaderies a Espanya en els últims anys, reflecteixen un clar predomini del transport per carretera davant el transport ferroviari.

Segons les dades estadístiques, encara que en el transport terrestre de persones s’empra molt més el tren que la carretera, però quan parlem de mercaderies aquesta tendència canvia. De fet, segons l’últim informe que va presentar la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC), el ferrocarril va tenir, el 2016, un pes específic del 5% sobre el total del transport terrestre de mercaderies a Espanya, acumulant un descens en els primers sis mesos del 2017 del 9,5% de l’activitat. Això atorga la supremacia al transport per carretera, que acumula el 95% restant.

Transport terrestre de mercaderies terrestre

Para entender por qué el transporte de mercancías por carretera ostenta la supremacía sobre el transporte de mercancías ferroviario, resulta necesario analizar cuáles son las principales características del transporte por carretera y del ferroviario.

Característiques del transport terrestre de mercaderies ferroviari

Avantatges

 • Permet el transport d’ un volum molt elevat de mercaderies quan el recorregut és molt llarg
 • Els costos de cada operació es redueixen, ja que els costos fixos es distribueixen entre un major volum de mercaderies.
 • Permet el transport de mercaderies de molt diversos tipus en un mateix trajecte.
 • La incidència d’accidents és molt baixa, ja que els terns moderns compten amb nombroses mesures de seguretat.
 • Producen una baja contaminación, sobre todo los modernos trenes eléctricos.
 • S’ evita els problemes de congestió de trànsit que sí que es donen a les carreteres.
 • Ofereix l’ alternativa de coordinació intermodal amb altres mitjans de transport.

Desavantatges

 • Depèn de la infraestructura ferroviària que hi hagi instal·lada, no arribant a tots els llocs. Per això limita la capil·laritat del servei, necessitant-se el complement del transport per carretera per arribar als nuclis on no arribi el tren.
 • Hi ha limitació quan parlem de transport internacional ferroviari, ja que l’ample de vies a Espanya és diferent al de la resta d’Europa, per la qual cosa es fa necessari realitzar un transbord quan la destinació sigui Europa.
 • No es pot accedir fins a la destinació final de la mercaderia, com puguin ser magatzems o altres punts de lliurament. En aquests casos, es continua necessitat el suport del transport per carretera per finalitzar el recorregut.
 • Els costos d’haver de fer transbord de mercaderies són força elevats, per la qual cosa, en termes generals, el cost per operació és més elevat.

En realitat, el transport terrestre ferroviari és un mitjà que requerirà sempre o gairebé sempre el suport del transport per carretera.

Característiques del transport de mercaderies terrestre per carretera

Avantatges

 • Per damunt de tot, el cost d’aquest mitjà és el més econòmic, per això la gran majoria de mercaderies es transporten per carretera.
 • Permet una gran flexibilitat a l’ hora de transportar qualsevol tipus de mercaderies, fins i tot les perilloses, complint amb els requisits pertinents.
 • Suposa el mitjà més directe, precisament per l’enorme infraestructura de carreteres que existeix, que arriba a qualsevol lloc del país.
 • Molt recomanat per transportar mercaderies perilloses o per al transport de mercaderies especials.

Desavantatges

 • La sinistralitat és més elevada que en altres mitjans, precisament perquè és el més utilitzat.
 • Poden existir problemes de congestió de trànsit, que alenteixen els terminis de lliurament, tot i que amb els moderns sistemes de planificació de rutes, es poden buscar rutes alternatives en temps real.
 • Històricament ha estat el mitjà de transport més contaminant, tot i que en els últims anys s’ està investigant en aquesta línia, desenvolupant-se nous motors de camió molt més eficients i menys contaminants.

El volum de càrrega que cap en un camió és més reduït que el que pugui contenir un tren.

El panorama europeu i els nous reptes en el transport de mercaderies terrestres a Espanya

Sens dubte, a Espanya encara tenim algunes assignatures pendents per resoldre en matèria de transport de mercaderies terrestre.

Segons dades estadístiques, a la resta d’Europa el transport ferroviari de mercaderies suposa fins a un 15-18% del total del transport terrestre. Probablement, factors com l’àmplia xarxa d’infraestructura ferroviària sigui un dels arguments més grans per entendre aquesta dada.

Per la seva banda, el transport de mercaderies per carretera ha d’ aprofitar l’ auge que està vivint i aplicar els darrers avenços en innovació i desenvolupament, per convertir-lo en un mitjà de transport més eficient i menys contaminant.

En resum, ni un mitjà és bo 100% o dolent 100%. El que és important, i el que és realment interessant, és intentar aprofitar les sinergies que es puguin trobar entre ells. De fet, i tal com apuntàvem abans, el transport de mercaderies terrestre per tren té una alta característica d’intermodalitat, constituint, precisament per això, una bona opció per cobrir grans etapes del trajecte que finalitzin després amb el transport per carretera fins a la destinació final.

Telèfon:
+34 674 346 912

Email:
info@transvolando.com

Adreça:
C/ Empleo, 28 Nave 10 28906 Getafe (Madrid – España)
Com arribar-hi?

Necessites alguna cosa més…?

De vegades necessitem allò que no està escrit. Si podem aclarir els teus dubtes referent als nostres serveis, posa’t en contacte amb nosaltres i et respondrem així que donem el fre de mà!

Pressupost

Si ets aquí és perquè necessites un servei de transport de mercaderies i nosaltres estem segurs que podem fer-ho! Demana’ns un pressupost gratuït i et respondrem ben aviat.

Calcula el teu pressupost

SELECCIONEU UNA CATEGORIA
Desplaça cap amunt
¿Te podemos ayudar en algo?