Les 10 càrregues més estranyes transportades per carretera

Tabla de contenidos

L’ésser humà és tremendament curiós i enginyós. N’és una prova l’evolució i l’avenç que al llarg dels anys s’ha produït en tots els àmbits de la vida. I el transport de mercaderies per carretera no seria menys. Moltes de les càrregues més estranyes que al llarg dels anys s’han transportat per carretera han necessitat l’enginy i la perícia de l’home, que ha buscat la solució quan el transport semblava impossible. Hem volgut portar-vos un resum dels transports per carretera més estranys que s’han realitzat en els darrers 50 anys, com a tribut a totes aquelles persones que mai no es van donar per vençudes i que van pensar: i per què no?

La problemàtica del transport de càrregues de gran pes i volum

Quan s’acobla una màquina de grans dimensions, com pugui ser un avió, una tuneladora o un molí de vent, l’habitual sol ser fabricar cadascuna de les peces que formaran la màquina al mateix lloc on s’acoblaran. Però no sempre s’ha fet així, i n’és una prova la llista que avui us portem, amb els transports per carretera més extraordinaris de la història recent. Abans de mostrar-los, però, resulta del tot necessari conèixer la problemàtica que presenten aquest tipus de transports.

Elevat pes

Quan una càrrega té un pes molt per sobre dels estàndards, cal disposar d’una plataforma especial que estigui reforçada a la base, per evitar que la càrrega pugui vèncer els eixos i ocasionar danys al vehicle o als béns materials que l’envolten .

Gran volum

Hi ha mercaderies que a més de resultar enormement pesades, també tenen un gran volum, per la qual cosa el seu transport per carretera queda supeditat a la manera com es col·loca la càrrega al vehicle que la transportarà, i l’amplada de les vies per on circularà. En aquests casos, cal, en primer lloc, assegurar bé la càrrega a l’interior, ja sigui amb falques i altres subjeccions, que la fixin a la base i en redueixin al màxim el desplaçament. I, en segon lloc, estudiar i planificar bé l’itinerari i escollir el que ens doni més garanties.

Fragilitat

Hi ha peces que a més són molt complexes, per la qual cosa, durant la seva manipulació i desplaçament, caldrà tenir-les sota control en tot moment i realitzar totes les manipulacions amb les màximes garanties de seguretat, tant per a la càrrega com per al personal que executarà els treballs, per evitar que pateixin un desperfecte que no es pugui reparar.

Recomanacions per a aquest tipus de transports

Ja fetes les apreciacions sobre les dificultats que es poden presentar en aquest tipus de transports, és lògic establir un protocol d’actuació per fer un transport segur i amb les màximes garanties d’èxit.

Velocitat

Quan es transporten mercaderies tan particulars, no es pot circular a molta velocitat, ja que el pes i el volum desplaçats a una velocitat massa elevada, poden exercir forces molt elevades que en cas de frenada o en prendre una corba, empenyen la càrrega i la desplacen cap als costats o endavant i enrere, podent provocar accidents i col·lisions.

Assegurament de la càrrega

Fixar la càrrega de forma equilibrada a l’interior del vehicle, tenint en compte que el pes es reparteixi de manera uniforme sobre els eixos, és essencial perquè no es produeixin desplaçaments de la càrrega durant el trajecte. Hi ha diversos dispositius que es poden emprar, com falques, plataformes baixes, i altres tipus de subjeccions, com tirants i barres.

Planificació de l’itinerari

Quan s’hagi de planificar un transport d’aquest tipus, cal estudiar bé el trajecte i els possibles itineraris. Es recomana escollir carreteres que no presentin sots al camí o corbes molt pronunciades, i per descomptat, que no travessi vies de circulació massa estretes. També és convenient evitar que el vehicle circuli per nuclis de població, per tal de no crear situacions compromeses durant el trajecte.

La llista dels 10 transports per carretera de càrregues més estranyes dels darrers 50 anys

Aquí teniu la llista sobre les càrregues més estranyes que us prometíem, elaborada per Gizmodo.

  1. Reactor nuclear experimental HTRE. 1988

Reactor nuclear en blanc i negre

  1. Peça dun accelerador lineal de partícules. 1956

Accelerador de partícules en blanc i negre

  1. Secció d’un coet Saturn V-Apolo. 1967

Coet Saturno V-Apol·lo en blanc i negre

  1. Electroimant Muon g-2 d’un accelerador de partícules. 2013

Electroimant Muon g-2 d'un accelerador de partícules

  1. Transbordador Endeavor. 2012

Transbordador Endeavour sent transportat

  1. Parteix del fuselatge d’un avió Rockwell B-1 Lancer. 2003

Part del fuselatge d'un avió Rockwell B-1 Lancer sent transportada

  1. Pala de l’hèlix d’una turbina eòlica. 2009

Camió transportant una hèlice

  1. Escàner mèdic de ressonància magnètica. 2006

Escàner mèdic de ressonància magnètica sent transportat

  1. Maquinària pesada de perforació de túnels. 2013

Maquinària pesada de perforació de túnels sent transportada

  1. Peces d’una plataforma petrolífera marítima

Peces d'una plataforma petrolera marítima sent transportades

Necessites alguna cosa més…?

A banda de conèixer les càrregues més estranyes, de vegades necessitem el que no està escrit. Si podem aclarir els teus dubtes referent als nostres serveis, posa’t en contacte amb nosaltres i et respondrem així que donem el fre de mà!

Pressupost

Si ets aquí és perquè necessites un servei de transport de mercaderies i nosaltres estem segurs que podem fer-ho! Demana’ns un pressupost gratuït i et respondrem ben aviat.

Calcula el teu pressupost

[grw id="24635"]
SELECCIONEU UNA CATEGORIA

Otros artículos que puden interesarte