De toekomst ontgiftend: Het Historische Akkoord van de EU om Vrachtwagens te Reinigen

Europees Parlement en de Raad van de EU voor het ontgiften van vrachtwagens.

Dit akkoord vertegenwoordigt een politiek consensus tussen twee van de belangrijkste instellingen van de EU, het Europees Parlement en de Raad van de EU. Dit geeft een sterke politieke steun aan de agenda voor het ontgiften van vrachtwagens van de wegvervoer en biedt een duidelijk wettelijk kader voor de implementatie van concrete maatregelen.

Vrachtwagen vervuiling

 

Nieuwe doelen om emissies te verminderen

Er wordt een ambitieus doel vastgesteld om de CO2-uitstoot van zware voertuigen zoals vrachtwagens en bussen te verminderen. Deze doelstellingen omvatten een vermindering van 45% tegen 2030, 65% tegen 2035 en 90% tegen 2040 ten opzichte van 2019, wat een voortdurende betrokkenheid bij langetermijnklimaatactie aantoont. Naast de vastgestelde doelen is een doelstelling voor een reductie van 15% in 2025 gehandhaafd. Deze aanvullende doelstelling weerspiegelt de urgentie om op korte termijn CO2-uitstoot aan te pakken en valt samen met inspanningen om de overgang naar een koolstofarme economie te versnellen. Dit weerspiegelt de betrokkenheid van de Europese Unie (EU) bij het ontgiften van de sector van het wegtransport.

Volgens het pact wordt een doelstelling vastgesteld voor een vermindering van de uitstoot met 7,5% voor aanhangwagens en 10% voor opleggers vanaf 2030.

Reikwijdte van de regelgeving

Er is overeengekomen om de reikwijdte van de verordening uit te breiden om bijna alle nieuwe zware voertuigen met gecertificeerde CO2-uitstoot op te nemen. Deze uitbreiding zorgt ervoor dat een breder scala aan voertuigen onderhevig is aan emissiereductiedoelstellingen.

Er zijn vrijstellingen vastgesteld voor het naleven van de CO2-reductiedoelstellingen voor bepaalde specifieke gevallen. Deze vrijstellingen zullen van toepassing zijn op:

  • Kleine fabrikanten en voertuigen gebruikt voor mijnbouw-, bosbouw- en landbouwdoeleinden.
  • Voertuigen bestemd voor de strijdkrachten en brandweerdiensten.
  • Voertuigen bestemd voor burgerbescherming, openbare orde en medische zorg.

Regeling voor de evaluatie van het ontgiften van vrachtwagens

De commissie zal een evaluatie uitvoeren van de effectiviteit en impact van de gewijzigde regelgeving met betrekking tot de genoemde doelstellingen in 2027. Deze evaluatie biedt een kans om de voortgang naar de doelstellingen voor de vermindering van CO2-uitstoot te beoordelen en te bepalen of er verdere aanpassingen nodig zijn om deze doelstellingen te bereiken. Bovendien zal de rol van een methodologie om zware voertuigen te registreren die uitsluitend op CO2-neutrale brandstoffen werken, worden onderzocht. Dit zou het beoordelen omvatten van hoe de uitstoot van voertuigen die CO2-neutrale brandstoffen gebruiken, correct kunnen worden geteld en geregistreerd.

 

 

Scroll naar boven
┬┐Te podemos ayudar en algo?