El cabotatge i la seva regulació

En el transport de mercaderies és important conèixer les diferents modalitats així com la reglamentació. Una de les modalitats de transport més usades en el trànsit de mercaderies és el cabotatge. Tot seguit descriurem en què consisteix i quina és la seva regulació.

Què és el cabotatge?

El cabotatge consisteix en el transport de persones, mercaderies o equipatges entre diversos llocs del territori d‟un estat sense abandonar-lo. Antigament només es feia servir en navegació, però s’ha estès al transport aeri i terrestre. Per tant, es fa servir per nomenar el desplaçament que fa un transport entre diferents llocs d’un mateix país.

Què és el cabotatge i la seva regulació?

Vam dir que cabotatge consisteix en el transport de persones, mercaderies o equipatges entre diversos llocs del territori d’un estat sense abandonar-lo. És a dir, es fa servir per anomenar el desplaçament que realitza un transport entre diferents llocs d’un mateix país.

La legislació de la cabotatge en el transport terrestre a Europa i Espanya

Avui volem fer-nos ressò dels canvis que acompanyen la nova normativa Europea quant a la regulació del cabotatge. Tot i així, donarem unes pinzellades sobre el que significa a manera introductòria.

Hi ha una legislació vigent que regula aquest tipus de servei a nivell europeu.

El cabotatge únicament es pot fer als països membres de la Unió Europea, la seva regulació es recull al Reglament (CE) núm. 1073/2009 del Parlament Europeu i del Consell de 21 d’octubre de 2009.

En alguns països com Espanya, per l’ambigüitat que acompanya la definició de cabotatge a l’europea, han establert altres lleis més restrictives.

La definició de cabotatge segons a nivell europeu és: “transports nacionals de viatgers per compte d’altri, realitzats, amb caràcter temporal, en un altre Estat membre, sense disposar-hi de seu o d’un altre establiment”.

Espanya es regula el cabotatge de la següent manera:

  • Per poder fer un transport de cabotatge, és imprescindible que hi hagi un transport internacional previ procedent d’un Estat membre o d’un tercer país i que es produeixi una descàrrega en un estat membre, anomenat estat d’acollida.
  • Un cop lliurades les mercaderies transportades en el curs d’un transport internacional, es poden fer fins a tres transports de cabotatge consecutius a un transport procedent d’un altre estat. I, la darrera descàrrega en el curs d’un transport haurà de tenir lloc en el termini de set dies a partir de l’última descàrrega a l’estat d’acollida.

Canvis en la regulació del cabotatge en el transport terrestre al Parlament Europeu.

El 4 de juny passat, la Comissió de Transport del Parlament Europeu, va votar part del Paquet de Mobilitat que més distensió va causar entre els Estats membres de la Unió Europea pel que s’estableixen canvis en la regulació del cabotatge.

Es recullen aspectes com les condicions de treball del transport per carretera, cabotatge, la possible flexibilització dels períodes de conducció i descans, o el desplaçament internacional dels conductors. És necessari, que el text aprovat per a la Comissió de transport haurà de ser aprovat a la sessió plenària del Parlament Europeu i debatut al consell de transport abans de ser aprovat com a llei.

D’aquesta proposta, en destaca la de cabotatge per sobre de totes les altres. Entre altres coses, per la influència que pot tenir sobre els usos i abusos actuals en matèria de transport. Planteja ampliar l’àmbit d’aplicació geogràfica de realització de les operacions de cabotatge, que es podrien fer tant al països de destinació del transport internacional prèviament realitzat o bé a qualsevol limítrof, i limita el màxim de cabotatge a 48 hores. Un cop transcorregut aquest període, el vehicle no podrà realitzar noves operacions fins que hagin transcorregut 72 hores des del retorn del vehicle a l’Estat on està matriculat.

Camió rotulat de Transvolando esperant a carregar

La intenció del Parlament amb aquestes limitacions és evitar els constants abusos que actualment es duen a terme a les empreses deslocalitzades que fan cabotatge de forma permanent en altres Estats membres.

Trobem més canvis en les propostes relatives als temps de conducció i descans, la prohibició del descans a la cabina quan no es realitzi en una zona degudament equipada, entre d’altres.

Curiositats del cabotatge

  • Procedeix del llatí. Caput + el sufix Caput es pot traduir com a cap.
  • S’utilitza a l’àmbit del transport de mercaderies o passatgers.
  • Hi ha controvèrsia quant a l’origen del terme. Una de les teories adjudica a l’explorador marí venecià Sebastián Caboto la propietat. Així es considera perquè des del segle XVI es va dedicar a recórrer la costa oriental d’Amèrica del Nord mitjançant una navegació de cabotatge.
  • Una altra de les teories, argumenta que en el transport per mar, sol desenvolupar-se mitjançant una navegació propera a la costa, és a dir, de cap a cap.

Esperem que aquest article us hagi servit com a introducció a les noves legislacions. Et mantindrem al dia de canvis al nostre bloc de Transvolando.

Telèfon:
+34 674 346 912

Email:
info@transvolando.com

Adreça:
C/ Empleo, 28 Nave 10 28906 Getafe (Madrid – España)
Com arribar-hi?

Necessites alguna cosa més…?

De vegades necessitem allò que no està escrit. Si podem aclarir els teus dubtes referent als nostres serveis, posa’t en contacte amb nosaltres i et respondrem així que donem el fre de mà!

Pressupost

Si ets aquí és perquè necessites un servei de transport de mercaderies i nosaltres estem segurs que podem fer-ho! Demana’ns un pressupost gratuït i et respondrem ben aviat.

Calcula el teu pressupost

SELECCIONEU UNA CATEGORIA
Desplaça cap amunt
¿Te podemos ayudar en algo?