Cabotage en de regulering ervan

In het goederenvervoer is het belangrijk de verschillende vervoerswijzen en hun voorschriften te kennen. Een van de meest gebruikte wijzen van vervoer in het goederenvervoer is cabotage. Hieronder wordt beschreven waaruit het bestaat en hoe het is geregeld.

Wat is cabotage?

Cabotage is het vervoer van personen, goederen of bagage tussen verschillende delen van het grondgebied van een staat zonder dit te verlaten. Vroeger werd het alleen gebruikt in de scheepvaart, maar nu ook in de luchtvaart en het vervoer over land. Het wordt dus gebruikt om de verplaatsing van een transport tussen verschillende plaatsen in hetzelfde land te beschrijven.

Wat is cabotage en de regulering ervan?

Wij hebben gezegd dat cabotage het vervoer is van personen, goederen of bagage tussen verschillende plaatsen op het grondgebied van een staat zonder deze te verlaten. Met andere woorden, het wordt gebruikt om te verwijzen naar de verplaatsing van een transport tussen verschillende plaatsen in hetzelfde land.

Wetgeving omtrent binnenlands transport over de weg in Europa en Spanje

Vandaag willen wij de veranderingen in verband met de nieuwe Europese verordening inzake cabotage herhalen. Toch zullen wij bij wijze van inleiding een kort overzicht geven van wat het betekent.

Er is wetgeving van kracht die dit soort diensten op Europees niveau regelt.

Cabotage kan alleen plaatsvinden in lidstaten van de Europese Unie en is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009.

In sommige landen, zoals Spanje, hebben zij wegens de dubbelzinnigheid waarmee de Europese definitie van cabotage gepaard gaat, andere, restrictievere wetten opgesteld.

De definitie van cabotage op Europees niveau luidt als volgtnationaal personenvervoer voor rekening van derden dat tijdelijk in een andere lidstaat wordt verricht, zonder daar een hoofdkantoor of andere vestiging te hebben”.

Spanje regelt cabotage als volgt:

  • Voor het verrichten van cabotagevervoer is het essentieel dat er een voorafgaand internationaal vervoer vanuit een lidstaat of een derde land plaatsvindt en dat er een lossing plaatsvindt in een lidstaat, de zogenaamde staat van ontvangst.
  • Zodra de in het kader van een internationaal vervoer vervoerde goederen zijn afgeleverd, mogen maximaal drie opeenvolgende cabotagetransporten worden uitgevoerd naar een vervoer uit een andere staat. En de laatste lossing tijdens een transport moet plaatsvinden binnen zeven dagen na de laatste lossing in de staat van ontvangst.

Wijzigingen in de regelgeving inzake cabotage in het vervoer over land in het Europees Parlement.

Op 4 juni heeft de vervoerscommissie van het Europees Parlement gestemd over een deel van het mobiliteitspakket, dat de meeste spanning tussen de EU-lidstaten veroorzaakte door wijzigingen aan te brengen in de regelgeving inzake cabotage.

Het heeft betrekking op aspecten zoals de arbeidsomstandigheden van de wegvervoer, cabotagede mogelijke flexibelere rij- en rusttijdenof de internationaal verkeer van chauffeurs. De voor het Vervoerscomité aangenomen tekst moet in de plenaire vergadering van het Europees Parlement worden goedgekeurd en in de Raad Vervoer worden besproken voordat hij door het Vervoerscomité kan worden aangenomen. tot wet verheven.

Van dit voorstel springt het cabotagevoorstel er bovenuit. Onder andere vanwege de invloed die het kan hebben op het huidige gebruik en misbruik van vervoer. Zij stelt voor het geografische toepassingsgebied van cabotagevervoer, dat hetzij in het land van bestemming van het eerder verrichte internationale vervoer, hetzij in een buurland kan worden verricht, uit te breiden en de maximale cabotagetijd te beperken tot 48 uur. Na het verstrijken van deze termijn mag het voertuig niet meer worden gebruikt tot 72 uur nadat het voertuig is teruggebracht naar de staat van registratie.

Transvolando vrachtwagen met belettering in afwachting van lading

De bedoeling van het Parlement met deze beperkingen is de voortdurende misbruiken te voorkomen die momenteel plaatsvinden in offshorebedrijven die permanente cabotage in andere lidstaten verrichten.

Verdere wijzigingen zijn te vinden in de voorstellen betreffende onder meer de rij- en rusttijden en het verbod om in de cabine te rusten wanneer deze zich niet in een naar behoren uitgeruste ruimte bevindt.

rariteiten van de cabotage

  • Het komt uit het Latijn. Caput + het achtervoegsel Caput kan vertaald worden als hoofd.
  • Het wordt gebruikt op het gebied van vracht- of personenvervoer.
  • Er is onenigheid over de oorsprong van de term. Eén theorie schrijft het eigendom toe aan de Venetiaanse zeevaarder Sebastian Caboto. Dit wordt geacht het geval te zijn omdat hij vanaf de 16e eeuw via de kustvaart langs de oostkust van Noord-Amerika voer.
  • Volgens een andere theorie vindt het vervoer over zee meestal plaats door dicht langs de kust te varen, d.w.z. van kaap naar kaap .

Wij hopen dat dit artikel heeft gediend als een inleiding op de nieuwe wetgeving. Wij houden u op de hoogte van wijzigingen in onze Transvolando blog.

Telefoon:
+34 674 346 912

Email:
info@transvolando.com

Adres:
C/ Empleo, 28 Nave 10 28906 Getafe (Madrid – Spain)
Hoe kom je daar?

Heb je nog iets anders nodig…?

Soms hebben we het ongeschrevene nodig. Als we uw vragen over onze diensten kunnen beantwoorden, neem dan contact met ons op en we nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Begroting

Als je hier bent, is dat omdat je een expeditiebedrijf nodig hebt en we weten zeker dat we dat kunnen! Vraag ons om een gratis offerte en we nemen snel contact met je op.

Bereken uw begroting

Empresa de transportes Transvolando
4.8
Gebaseerd op 292 beoordelingen
powered by Google
js_loader
SELECCIONE UNHA CATEGORÍA
Scroll naar boven
Hola🧑🏾‍✈️ ¿Te podemos ayudar en algo?