WET OP DE ORGANISATIE VAN HET VERVOER OVER LAND (LOTT)

De Ley de Ordenación de Transportes Terrestres, ook bekend als LOTT, is de wet die het weg- en spoorvervoer van goederen en passagiers regelt.

Het is goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 1211/1990, van 28 september 2016, waarin het de wet LOTT heeft aangepast aan de voorwaarden van het Europese handelsverkeer om dezelfde code te kunnen volgen en meer operationeel te zijn en zich aan te passen aan de behoeften van de reizigers.

De nieuwe LOTT-wet heeft tot doel het concurrentievermogen van de vervoersbedrijven te verbeteren en de openbare vervoersdiensten te optimaliseren.

Door de hervorming wordt de LOTT-wet aangepast aan de ontwikkeling van de markt naar de huidige vervoersmarkt sinds 1987, aangezien alle artikelen ervan zijn herzien.

 • Concurrentievermogen tussen ondernemingen: beoogt het concurrentievermogen tussen ondernemingen te verbeteren door meer flexibiliteit te bieden om op de wegvervoersmarkt te opereren.
 • Transparantie in het beheer: Meer transparantie in het beheer van bedrijfsgegevens, aangezien bepaalde bedrijfsinformatie openbaar moet zijn, zodat deze te allen tijde kan worden geraadpleegd door elke andere onderneming die deze informatie nodig heeft.
 • Vermijding van inbreuken: Versterking van het feit dat alleen natuurlijke of rechtspersonen met een vervoersvergunning worden gecontracteerd en gefactureerd. Op deze maatregel staan sancties.

Welke wijzigingen zijn er in de LOTT aangebracht?

In de LOTT zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

 • Uitsluiting van gedeelde en volle ladingen, d.w.z. de verlader is verantwoordelijk voor het laden en lossen van de goederen en is derhalve verantwoordelijk en aansprakelijk voor de lading.
 • Regeling voor oponthoud: De vervoerders verliezen tijd en geld door oorzaken buiten hun wil, dus is geregeld dat zij voor elk uur stilstand 35,14€ en voor de dag 351,40€ moeten betalen.
 • Betalingssysteem: Volgens de wet moet de afzender de vervoerder betalen, tenzij er een wederzijdse en overeengekomen regeling is. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen, tenzij voorafgaand aan het vervoer een andere termijn is overeengekomen.
 • De vervoersprijs kan worden gewijzigd naar gelang van de ontwikkeling van de brandstofprijs, aangezien het gaat om een directe uitgave die van invloed is op de vervoerskosten.

De LOTT is een wet die voortdurend wordt gewijzigd, omdat hij met zijn tijd moet meegaan en zich moet aanpassen aan de behoeften van de sector.

Welke voordelen biedt de LOTT?

Zoals wij reeds hebben aangegeven, past de LOTT zich aan de behoeften van de vervoerssector aan. Het biedt de volgende voordelen voor vervoersdiensten:

 • Door de regering vastgestelde vaste prijzen met maximumtarieven.
 • Schoolvervoer en werknemersvervoer kunnen worden gecombineerd om schoolroutes te bestrijken die voorheen niet werden bestreken.

Ik ben een transportbedrijf, waarmee kan ik rekening houden in de LOTT?

Voor een transportbedrijf is het raadzaam het volgende te overwegen:

 • Jaarlijkse administratiekosten voor busondernemingen met geregelde lijnen, waardoor hun efficiëntie zal toenemen.
 • limiet van 10 jaar voor de toekenning van een exploitatie van een openbaarvervoersroute.
 • Alle administratieve formaliteiten zullen online kunnen worden afgehandeld en het vervoer kan worden uitgevoerd met één enkele vergunning in plaats van meerdere.

Wat is een LOTT-verzekering?

De LOTT-verzekering wordt uitsluitend gebruikt voor binnenlands vervoer over de weg. Deze verzekeringen beschermen de contractuele aansprakelijkheid van de vervoerder in geval van schade, beschadiging of verlies van goederen tijdens het vervoer.

Dekt de financiële aansprakelijkheid van de vervoerder bij verlies of beschadiging van goederen, d.w.z. het dekt alles wat er met de goederen gebeurt vanaf het moment dat ze worden opgehaald op de plaats van lading tot aan de aflevering op de plaats van bestemming.

De compensatie wordt betaald overeenkomstig de LOTT, die de waarde per kg goederen vaststelt volgens de dagelijkse IPREM.

Indien de vervoerder verantwoordelijk is voor verlies of beschadiging van de goederen, dekt de LOTT de schade niet en is de verzekering niet van toepassing.

Voordelen van een LOTT-verzekering

De voordelen van het afsluiten van een LOTT-verzekering zijn de volgende:

 • Betrouwbaarheid: Verzekering met landelijke dekking.
 • Specialisatie: Dit is een verzekering uitsluitend voor het vervoer van goederen over land.
 • Garantie: Garandeert schadevergoeding bij een eventueel incident waarbij de vervoerder civiel aansprakelijk is.
 • Aanpassingsvermogen: De verzekering is aanpasbaar aan de te vervoeren goederen, d.w.z. het volume van de te vervoeren lading en de specifieke behoeften van elk transport.

Bereken uw begroting

SELECCIONE UNHA CATEGORÍA
Gestor de tráfico en | + posts

Técnica Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia - Artes Gráficas por IES Virgen de la Paloma. Gestor de tráfico en Transvolando.

Scroll naar boven
¿Te podemos ayudar en algo?