QUÈ ÉS AWB I PER QUÈ ÉS IMPORTANT?

El transport aeri té com a guia un document que acredita de transport internacional com a contracte per via aèria. El document és conegut com Air Waybill o AWB, ja que serveix com a rebut per al remitent.

Aquest document indica que el transportista ha acceptat els béns que apareixen reflectits al llistat i es compromet a fer el transport cap a l’aeroport. L’AWB haurà de ser lliurat a l’importador al país de destinació.

SELECCIONEU UNA CATEGORIA

Quina estructura té un document AWB?

El document AWB es compon de formularis de color rosa, blau, verd/groc. Aquests seran sempre llegibles i estaran escrits de manera correcta. Se n’expediran sis còpies i es repartiran així:

 • Formulari rosa per al destinatari de lexpedició.
 • Formulari blau per a l’expedidor, que serveix com a rebut de la mercaderia.
 • Formulari verd/groc per a la línia aèria.
 • Còpia 1 de color groc que signa el destinatari quan el transportista realitza el lliurament.
 • Còpia 2 de color blanc, se li queda l’aeroport.
 • Còpia 3, 4 i 5 de color blanc, per a les aerolínies.
 • Còpia 6 de color blanc per a l’agent aeri.

Per què és tan important l’AWB al transport aeri?

El document AWB regula les condicions del transport de la mercaderia. Totes les dades han d’estar posades de manera correcta, ja que el transportista estarà amb la mercaderia fins que l’importador presenti aquest document. En aquest cas, si el document està mal emplenat, la mercaderia quedarà retinguda a la duana, per la qual cosa cal evitar aquest tipus de problemes amb una bona gestió de la documentació.

L’AWB és principal per a l’enviament de mercaderia mitjançant el transport aeri, ja que acredita la recepció de la càrrega per part de l’aerolínia juntament amb les condicions del transport.

Com s’omple un AWB?

La manera d’emplenar un document AWB és la següent:

 • Número de guia aèria: Número de la guia aèria prèviament impresa, que sol estar ubicada a la part superior esquerra.
 • Informació del remitent
 • Informació del destinatari
 • Aeroport d’embarcament (sortida)
 • Aeroport de desembarcament (destinació)
 • Número de vol
 • Data de vol
 • Tipus de mercaderia, és a dir, en aquest cas s’indica la descripció de la mercaderia i la seva naturalesa, bonys, pes, quantitat…
 • Import de noli i on es paga, si a l’origen oa la destinació
 • Número d’AWB
 • Dades de l’agent que s’encarrega del transport
 • Valor de la mercaderia que es transporta
 • Tarifa aèria, incloent recàrrecs

El document AWB és un document de transport que indica totes les característiques de la mercaderia a transportar i el mitjà en què es transporten.

En aquest document, hi ha d’haver en tot moment informació verídica i que pugui comprovar per qualsevol operari per documents de suport.

Quant costa el teu enviament?

SELECCIONEU UNA CATEGORIA
Gestor de tráfico en | + posts

Técnica Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia - Artes Gráficas por IES Virgen de la Paloma. Gestor de tráfico en Transvolando.

Scroll to Top
¿Te podemos ayudar en algo?