Alternatives per al transport eficient

El transport de mercaderies és un dels sectors que més emissions produeix i que té més consum energètic, gràcies al fet que cobreix multitud de necessitats i garanteix el desenvolupament del país. Una de les conseqüències principals d’aquest sector és l’impacte mediambiental que produeix. Actualment hi ha algunes alternatives al petroli per millorar en transport eficient, entre les quals hi ha el gas natural i les bateries, les quals actualment no tenen ús en aquest sector.

Una de les formes que tenen les empreses de transport per ser eficients i respectar el medi ambient, és fer tots els seus transports amb camions de gas, és a dir, amb vehicles sostenibles que consumeixen gas natural. Moltes de les empreses s’enfoquen a l’eficiència i la sostenibilitat dels seus transports mitjançant l’emissió de zero elements contaminants per minimitzar l’emissió de substàncies que poguessin ser nocives tant per al medi ambient com per a l’ésser humà.

Per tant, l’ús dels transports eficients produeix a les empreses un estalvi de costos monetaris a mitjà i llarg termini, juntament amb un estalvi d’emissions nocives al medi ambient.

Mesures per implantar el transport eficient

Algunes de les solucions que es poden aplicar per reduir les emissions i estalviar en combustible, fent un millor ús del transport, és el transport de grupatge i els viatges en tornada.

El transport de grupatges té com a objectiu transportar la mercaderia d‟un punt, però amb la particularitat de compartir l‟espai del camió amb altres empreses Això es produeix quan es realitzen enviaments que no són molt grans i se sol fer en tauliner, comunament conegut com a tràiler.

L’efecte de fer un coworking d’empreses en un tràiler genera un estalvi de costos tant als clients com a les empreses de transport. Empreses com Transvolando tenen implantada aquesta forma de treballar, gràcies a això s’estalvien costos en combustible i es produeixen una eficiència més gran en els seus viatges.

En canvi, els viatges en retorn beneficien els clients i les empreses de transport pel fet que s’estalvien els costos d’enviar a un camió i aprofiten un vehicle que ja hagin enviat anteriorment per recollir la mercaderia, cosa que abarateix els costos i redueix les emissions perquè no es realitza el viatge de tornada del camió en buit, sinó que es realitza amb una càrrega i no se n’ha d’enviar un altre la qual cosa comportaria més emissions i un altre retorn en buit.

Tant els grupatges com els viatges en tornada es poden combinar per obtenir el doble d’eficiència i més rendibilitat, així com reducció d’emissions mediambientals.

Quant costa el teu enviament?

Calcula el teu pressupost

SELECCIONEU UNA CATEGORIA
Gestor de tráfico en | + posts

Técnica Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia - Artes Gráficas por IES Virgen de la Paloma. Gestor de tráfico en Transvolando.

Desplaça cap amunt
¿Te podemos ayudar en algo?