QUÈ ÉS UN LCTTM?

El transport de mercaderies per carretera comporta unes responsabilitats que han de ser cobertes per una assegurança de responsabilitat que estan incloses a la Llei d’Ordenació de Transports Terrestres (LOTT) i només és d’aplicació exclusiva per al transport terrestre. Gràcies a la LOTT, va entrar en vigor la LCTTM que regula els contractes que es realitzen als transports de mercaderies i té com a objectiu actualitzar el règim jurídic del contracte de transport de mercaderies.

La LCTTM defineix un contracte entre dues empreses i mitjançant un contracte de transport terrestre estableix un carregador a fer un trasllat de mercaderies a canvi d’un preu d’un lloc a un altre i posar-les a disposició d’un lloc o una persona designada, que en aquest cas és el destinatari.

Tipus de contracte segons la LCTTM

En aquest tipus de contracte segons la LCTTM es regulen les obligacions de cada part quan s’està fent el transport de la mercaderia, incloses les estades temporals, és a dir, emmagatzematges, fins a arribar a la destinació final.

Si es tractés d’un contracte d’emmagatzematge permanent, també hi estaria inclòs, però no formaria part d’un punt intermedi del transport, és a dir, que aquesta és la cadena final del producte ja que es queda permanentment en un magatzem.

Segons LCTTM, qui intervenen en un contracte de transport i quins són els elements formals?

El carregador és el primer a intervenir en el procés i ell seria la persona que contracta el transport o la persona jurídica en nom propi que contracta aquest transport. La mercaderia es lliura a l’expedidor que és la persona aliena al carregador i és qui fa la mercaderia. El portador és aquella empresa de transport o autònom que fa el transport de la mercaderia. Aquest és el responsable davant del carregador i assumeix les responsabilitats que marca la llei.

Si el portador no és el portador efectiu, automàticament es convertiria en carregador i el portador en efectiu assumint les seves responsabilitats i obligacions que deriven del transport de la mercaderia. I, finalment, tenim el destinatari, que és la persona que rep la mercaderia sense formar part del contracte de transport i arriba a ser titular dels drets i les obligacions si en el moment indicat, la mercaderia no s’ha lliurat a la destinació.

Com es formalitza un contracte segons la LCTTM?

La llei estableix que s’ha d’emetre una carta de port per formalitzar l’acord en cas que aquest sigui de caràcter consensual i si una de les parts es negués a fer-ho, s’entén que es desisteix l’acord i que s’exposa a les conseqüències d’indemnització que s’apliquen a la LCTTM. La carta de port o CMR és la que aplica el transport i indica, un cop signada per ambdues parts, la recepció de la mercaderia i el contingut del transport.

Quant costa el teu enviament?

Calcula el teu pressupost

SELECCIONEU UNA CATEGORIA
Gestor de tráfico en | + posts

Técnica Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia - Artes Gráficas por IES Virgen de la Paloma. Gestor de tráfico en Transvolando.

Desplaça cap amunt
¿Te podemos ayudar en algo?