Wat is een LCTTM?

Wegvervoer van goederen brengt verantwoordelijkheden met zich mee die worden gedekt door aansprakelijkheidsverzekering, zoals voorgeschreven door de Wet op het Wegvervoer (LOTT). Deze wet is uitsluitend van toepassing op wegvervoer. De LOTT heeft geleid tot de Wet op de Overeenkomst van Vervoer over de Weg voor Goederen (LCTTM), die de contracten voor dit soort vervoer regelt en het wettelijk kader ervan bijwerkt.

De LCTTM legt een overeenkomst vast tussen twee bedrijven, waarbij de afzender zich verbindt om goederen naar een bepaalde plaats te vervoeren en deze ter beschikking te stellen van de ontvanger tegen betaling.

Soorten opdrachten in het kader van de LCTTM

Volgens het LCTTM regelt dit type overeenkomst de verplichtingen van elke partij tijdens het vervoer van de goederen, met inbegrip van het tijdelijke verblijf, dat wil zeggen de opslag, totdat zij hun eindbestemming bereiken.

Als het een contract voor permanente opslag zou zijn, zou het ook hieronder vallen, maar het zou geen deel uitmaken van een tussenstation, dat wil zeggen de eindketen van het product omdat het permanent in een opslagplaats blijft.

Wie zijn volgens LCTTM de partijen bij een vervoersovereenkomst en wat zijn de formele elementen?

Bij het transportproces zijn meerdere partijen betrokken. De afzender, die het vervoer contracteert, de geadresseerde, die de goederen ontvangt, en de vervoerder, die het vervoer uitvoert en de wettelijke verantwoordelijkheden op zich neemt.

Indien de vervoerder niet de feitelijke vervoerder is, wordt hij afzender en neemt de feitelijke vervoerder zijn verantwoordelijkheden over. Tot slot is er de ontvanger, die de goederen ontvangt zonder deel uit te maken van de vervoersovereenkomst, maar rechten en verplichtingen op zich neemt als de goederen niet op tijd worden geleverd.

Hoe wordt een contract geformaliseerd?

De wet vereist een vrachtbrief om een overeenkomst formeel te maken. Als een van de partijen weigert, wordt aangenomen dat de overeenkomst wordt be├źindigd en kunnen er schadevergoedingen worden opgelegd op basis van de LCTTM. De vrachtbrief of CMR, die wordt gebruikt in het transport, bevestigt de ontvangst van de goederen en hun inhoud zodra deze door beide partijen is ondertekend.

Hoeveel kost uw zending?

Bereken uw begroting

Empresa de transportes Transvolando
4.8
Gebaseerd op 291 beoordelingen
powered by Google
js_loader
SELECCIONE UNHA CATEGOR├ŹA
Scroll naar boven
┬┐Te podemos ayudar en algo?