Logística Inversa, què és?

Què és la logística inversa? La logística té en compte tots els processos relacionats amb el producte, com ara el seu retorn, reciclatge, reutilització i eliminació de residus. La funció logística estàndard duna companyia es pot complementar amb la logística inversa per gestionar de forma completa tota la forma estratègica entre els materials i la informació que es pot oferir en aquest servei.

Per tant, què podem considerar com a logística inversa? La logística inversa és el “procés de planificació, implantació i control de flux de primeres matèries, inventari de procés i béns acabats, des d’un punt d’ús, manufactura o distribució a un punt de recuperació o disposició adequada.”

És a dir, podem definir la logística inversa com el procés de transportar béns d’una destinació a una altra amb el propòsit d’obtenir un valor que altrament no estaria disponible.

La Logística inversa a la cadena de subministraments comprèn totes aquelles activitats relacionades amb els moviments dels materials des d’un punt d’origen o de recollida fins al consumidor. Tracta les matèries primeres, productes acabats, embalatges, envasos i altres tipus de residus. Aquest tipus de procés reutilitza o elimina a conveniència per poder crear un procés generador de valor i utilitat.

Diagrama de logística de productor i consumidor amb fletxes taronges

Objectius fonamentals de la logística inversa

 • Devolucions: En aquest apartat parlem de la política de devolucions d’una companyia. És en aquest punt on actua la logística inversa, ja que han d’actuar aspectes com ara la rapidesa i la qualitat del servei.
 • Cura del medi ambient: El deteriorament del planeta està conscienciant la població de la necessitat creixent de la reutilització de materials de manera que l’economia arribi a ser més sostenible.
 • Economia: Gràcies a la reutilització de materials, es planteja una nova forma d’obtenir productivitat, ja que es reciclen primeres matèries i s’incorporen a nous processos productius.
 • Millor relació entre clients i proveïdors

Medi Ambient i logística inversa

Avui dia, la societat està cada cop més conscienciada amb la cura del medi ambient, per això, un dels aspectes a tenir en compte són el reciclatge i reutilització de materials o residus. Tenint en compte això, podem reduir la contaminació i preservar els recursos naturals.

Les empreses solen promoure la cura del medi ambient de la manera següent:

 • Comportament responsable influeix positivament a les accions de protecció d’una empresa.
 • Els clients demanen, cada cop més, productes responsables amb el medi ambient.
 • Les administracions públiques promouen el respecte pel medi ambient aplicant mesures de prevenció a nivell local, estatal i nacional.

Possibles límits a la logística inversa

Hi ha límits estratègics que poden frenar la logística inversa com, per exemple, el disseny del producte en base al reciclatge i la gestió dels envasos i embalatges.

Disseny per al reciclatge

El disseny dels productes s’enfoca a la rendibilitat i cura del medi ambient.

Pautes per al disseny:

 1. Simplificar materials: Si es redueix la varietat de materials, és a dir, que, si només us centreu en alguns materials, se simplifiquen els processos de reciclatge. (Per exemple: plàstic, vidre…).
 2. Etiquetar materials: Cal identificar la matèria primera del producte, ja que és fonamental perquè la via de reciclatge sigui la correcta. Hi ha etiquetats estandarditzats.
 3. Facilitat de desmuntar: Aplicant aquest tipus de desenvolupament al producte, facilites a l’empresa un gran avenç a l’hora de descompondre un producte, la qual cosa implica un estalvi en costos i temps en la gestió.

Logística inversa de l’envàs

El disseny de l’envàs també ha d’estar optimitzat per a la logística inversa.

Característiques dels envasos i embalatges

 1. Etiquetatge:Afavoreix que es conegui la matèria primera que conté l’envàs.
 2. Reciclat: També heu de venir a l’etiqueta anterior. Heu d’indicar si el producte és susceptible al reciclatge.
 3. Reutilització: Hi ha envasos que es poden reutilitzar, per exemple; les bosses reutilitzables de plàstic davant de les de teixit que no ho són.
 4. Retorn: En aquest cas, són envasos que permeten la seva tornada al productor, és a dir, que els torna a utilitzar sense fer cap procés de transformació. Antigament, els envasos de vidre eren retornables, encara que avui dia es reciclen.

Les 3R: Reutilització, reciclatge i reducció

Qualsevol gremi és generador de residus, però a causa de l’apogeu del consum que va ser imposat pel capitalisme, les societats actuals generen encara més residus que abans.

Per això, s’utilitza la regla de les tres R, que considera tres elements per reduir l’impacte dels residus al medi ambient.

 • Reutilització: Considera l’ús d’elements com envasos i embalatges en més d’una ocasió per aprofitar-ne la usabilitat i la durada de vida.
 • Reciclatge: Hi ha una tendència a utilitzar productes i/o materials que siguin susceptibles de poder-se reutilitzar i puguin incorporar-se a futurs processos productius.
 • Reducció: Centra el seu minvament (pèrdua) de materials en aquells en la reutilització dels quals i reciclatge no és possible. La seva reducció implica reduccions de costos mediambientals i econòmics.

Simbol reciclatge amb forma de cor en color verd

Per què escollir la logística inversa?

Com ja hem comentat anteriorment, l’auge de la logística inversa ha crescut degut a la importància de la preocupació pel medi ambient. El consumidor té cada cop més consciència de la necessitat de productes i serveis més personalitzats.

Avantatges

 • Millora la satisfacció del client
 • Redueix limpacte mediambiental
 • Imatge de marca compromesa
 • Estalvi en costos de matèries primeres
 • Fidelització de clients
 • Servei postvenda més competitiu
 • Reducció de costos
 • Genera nova font d’ingressos

La fi de qualsevol estratègia de logística és oferir un nivell òptim de satisfacció al client i controlar els costos d’extrem a extrem a la cadena de subministrament.

Vols conèixer l’import de la teva tramesa en menys d’un minut?

Calcula el teu pressupost

SELECCIONEU UNA CATEGORIA
Desplaça cap amunt
¿Te podemos ayudar en algo?