Invertint en transport sostenible

Què és el que es coneix avui dia com a mitjà de transport sostenible?El transport sostenible sorgeix davant la necessitat de buscar una mesura més ecològica als mitjans de transport més utilitzats, reduint així el seu impacte sobre el medi ambient.

Què vol dir reduir l’impacte mediambiental? Significa reduir tot el possible l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, ja que no només afecta l’ecosistema, sinó la nostra salut de forma directa o indirecta.

El transport sostenible intenta reduir tot el possible tots els impactes socials, climàtics i mediambientals que es puguin produir a nivell mundial. De manera que, per al transport per carretera, aire o aigua; es puguin establir una mena de pautes per poder realitzar aquests viatges amb èxit i amb fonts d’energia sostenibles.

Com podem mesurar la sostenibilitat d’un viatge? Es pot calcular, generalment, per l’ eficàcia i eficiència d’ aquest viatge.

Per què ens hem de preocupar d’emprar un transport sostenible en cada viatge? No només per l’impacte mediambiental o pel que podem ajudar amb l’eficiència d’aquest, sinó perquè a curt termini produeix un estalvi de combustible i redueix les emissions contaminants dels vehicles.

Per què el transport hauria de ser més sostenible?

Cada dia, per implicació de moltes empreses i de la societat, s’estan prenent moltes decisions pel que fa a l’impacte que s’ha de tenir sobre el medi ambient per poder fer viatges més eficaços i eficients.

Planificació i optimització de rutes per al transport sostenible

Hi ha molts mitjans de transport, com el ferroviari, que cada vegada està guanyant més importància en l’àmbit logístic. Tot i així, el transport per carretera continua sent el principal mitjà de transport que s’utilitza per portar qualsevol tipus de mercaderia.

La planificació i optimització de les rutes de transport comptant sempre amb la reducció dels impactes mediambientals, genera un benefici no només en la societat, sinó en el propi transport en si, com ja hem indicat abans, amb l’ estalvi de combustible, reducció d’ emissions de substàncies nocives, etc.

Indústria automobilística eficient

A poc a poc, s’està conscienciant la societat de la necessitat de reduir les càrregues contaminants dels vehicles i, per tant, dels combustibles; per aconseguir un transport més eficient.

¿Implica això un menor consum? Si! Al mercat comptem amb productes com el biodièsel.

Què és el biodièsel? És un combustible d’origen natural, molt més net que el dièsel tradicional, i és renovable! Tots els estudis indiquen que aquest tipus de combustible redueix les emissions de substàncies nocives com el CO2… Segons l’EPA, Environmental Protection Agency d’EUA, pot arribar a reduir d’un 57% a un 86%.

A reciclar!

Hem de preocupar-nos només del transport sostenible i del combustible? No! També hem de preocupar-nos de l’entorn.

S’ estan començant a construir les conegudes vies verdes, les quals es construeixen amb l’ objectiu de produir el menor impacte possible sobre l’ entorn.

Per construir aquest tipus de vies, s’ han de tenir en compte no només factors com l’ entorn, sinó factors com els materials a utilitzar. Un exemple seria l’ús del cautxú reciclat dels pneumàtics, ja que redueix la producció d’asfalt i l’emissió de contaminants.

NORMA ISO: 14001

Aquesta norma estableix un sistema de gestió ambiental en la qual gestiona i revisa la reducció dels processos que es desenvolupen en una empresa amb l’ impacte en el medi ambient.

Què vol dir que una empresa tingui aquest certificat? Que una empresa posseeixi aquest certificat indica que integra la gestió mediambiental en la gestió de la seva organització, és a dir, que centra un dels seus assoliments i objectius a complir els seus objectius mediambientals per prevenir o reduir els impactes negatius i establir una millora contínua per al medi ambient i la reducció d’ emissions.

Vols fer un transport, però et preocupen pel medi ambient? Contacta amb nosaltres!

Calcula el teu pressupost

SELECCIONEU UNA CATEGORIA
Desplaça cap amunt
¿Te podemos ayudar en algo?