Verslag over de beveiliging van vervoer en infrastructuur

Deze keer bij Transvolando vertellen we je alles over het rapport over Veiligheid in Transport en Infrastructuur.

Dit artikel bevat een reeks maatregelen om de transportsector beter te beschermen, en hoewel we over een veilig systeem beschikken, zijn er altijd aspecten die verbeterd kunnen worden.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat:

Verslag over de beveiliging van vervoer en infrastructuur

De Ministerie van Ontwikkeling heeft een uitgebreid rapport opgesteld over de veiligheid in het transport en de infrastructuur. Dit rapport, dat ter beoordeling en goedkeuring aan de Ministerraad is voorgelegd, is het resultaat van een grondige analyse van de veiligheid in het transportsysteem in Spanje, inclusief wegen, havens, maritieme redding, spoorwegen en luchthavens.

Het belangrijkste doel van dit rapport is om de veiligheid in het transport te verbeteren om illegale gedragingen te voorkomen die de gebruikers van het systeem in gevaar kunnen brengen. Dit is essentieel, niet alleen om de veiligheid van werknemers te waarborgen, maar ook voor alle betrokkenen in het transport.

De auteurs van het rapport onderstrepen het belang van een hoog veiligheidsniveau voor vervoer en infrastructuur, dat op zijn beurt zal bijdragen tot een efficiëntere mobiliteit. Bovendien wordt benadrukt dat er in de afgelopen jaren onvoldoende aandacht is besteed aan het onderhoud en de conservering van wegen en spoorwegen. Dit is vooral relevant omdat de klimatologische veranderingen hebben een directe invloed op de staat van de wegen.

Belangrijkste doelstellingen van het verslag over de beveiliging van vervoer en infrastructuur

De belangrijkste doelstellingen van het Transport and Infrastructure Security Report zijn:

 • Het verhogen van de veiligheid van het Spaanse transportsysteem.
 • De beveiligingssystemen versterken van de directe centra en entiteiten die afhankelijk zijn van het ministerie van Openbare Werken
 • Beveiligingsplannen organiseren met een sterk wettelijk kader en informatie integreren en centraliseren
 • Het integreren van technologische innovaties in veiligheidssystemen om hun effectiviteit te waarborgen.

Voorgestelde maatregelen om de veiligheid in transport te verbeteren

Er worden meer dan zestig voorgestelde maatregelen geïmplementeerd om de veiligheid in het transport en de infrastructuur te verbeteren en om minder ongemakken en ongevallen te waarborgen. Ze zijn onderverdeeld in acht strategische assen:

 • Ten eerste is er de versterking van investeringen in veiligheid: Het plan is om de investeringen in veiligheid te vergroten.
 • Ten tweede is er de uitbreiding van toezichts- en controleorganisaties: Er zal worden gestreefd naar versterking van de instanties die belast zijn met het toezicht houden op en controleren van transportsystemen en infrastructuur.

 • Ten derde wordt er gestreefd naar een uitbreiding van technisch onderzoek bij ongevallen. Er zal meer middelen worden toegewezen aan technisch onderzoek wanneer zich ongevallen voordoen.

 • Ten vierde is er behoefte aan verhoogde veiligheid tegen onwettige handelingen. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de beveiligingsmaatregelen om illegale activiteiten in de sector te voorkomen.

 • Ten vijfde worden er normatieve maatregelen opgelegd. Er zullen aanvullende regels worden ingevoerd om een hoog veiligheidsniveau te waarborgen.

 • Ten zesde gaat het om het verbeteren van operationeel beheer in noodgevallen en crises. De focus ligt op het optimaliseren van de respons en het beheer tijdens noodsituaties.

 • Ten zevende wordt gestreefd naar versterking van cyberbeveiligingssystemen. Er wordt gefocust op digitale beveiliging om cyberaanvallen te voorkomen.

 • Ten achtste richten we ons op Onderzoek en Ontwikkeling (O+O) op het gebied van veiligheid. Er zal worden gestimuleerd tot onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het gebied van veiligheid.

 • Tot slot wordt de veiligheidscultuur in de sector bevorderd. Er zal worden aangemoedigd tot bewustwording en betrokkenheid van alle betrokkenen bij het handhaven van hoge veiligheidsnormen.

Om al deze voorgestelde maatregelen te implementeren, wordt dit jaar een bedrag van 5.208,2 miljoen euro uitgegeven.

Wat is jouw mening over deze maatregelen om de veiligheid in de transportsector en de infrastructuur te verbeteren?

Bereken uw begroting

Empresa de transportes Transvolando
4.8
Gebaseerd op 292 beoordelingen
powered by Google
js_loader
SELECCIONE UNHA CATEGORÍA
Scroll naar boven
Hola🧑🏾‍✈️ ¿Te podemos ayudar en algo?