Verslag over de beveiliging van vervoer en infrastructuur

Deze keer vertellen we je in Transvolando alles over het rapport Transport and Infrastructure Security.

Dit dossier bevat een reeks maatregelen om de transportsector beter te beschermen, en hoewel we een veilig systeem hebben, zijn er altijd aspecten die verbeterd kunnen worden.

Het Ministerie van Openbare Werken en het Transport en Infrastructuur Veiligheidsrapport

Dit rapport over Transport en Infrastructuurveiligheid is opgesteld door het Ministerie van Openbare Werken en ter bestudering en goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Ministers.

Dit initiatief is gepromoot na een uitputtend onderzoek naar de veiligheid van het Spaanse transportsysteem. Wegen, havens en reddingsoperaties op zee, spoorwegen en luchthavens zijn hiervoor geanalyseerd.

De beveiliging zal worden verbeterd om illegaal gedrag te voorkomen dat vervoersgebruikers in gevaar zou kunnen brengen. Werknemers en iedereen die betrokken is bij het transportsysteem en de infrastructuur moet zich veilig voelen.

De auteurs benadrukken het belang van maximale veiligheid in transport en infrastructuur voor goede mobiliteit. De afgelopen jaren is er niet veel geïnvesteerd in het onderhoud en de instandhouding van het wegen- en spoorwegennet. Nu is het tijd om aandacht te besteden aan dit aspect. We mogen niet vergeten dat klimaatveranderingen een directe invloed hebben op de staat van de wegen.

Belangrijkste doelstellingen van het verslag over de beveiliging van vervoer en infrastructuur

De belangrijkste doelstellingen van het Transport and Infrastructure Security Report zijn:

 • De veiligheid van de Spaanse transportnetwerken verhogen
 • De beveiligingssystemen versterken van de directe centra en entiteiten die afhankelijk zijn van het ministerie van Openbare Werken
 • Beveiligingsplannen organiseren met een sterk wettelijk kader en informatie integreren en centraliseren
 • Neem technologische innovaties op in beveiligingssystemen om de effectiviteit ervan te garanderen.

Voorgestelde maatregelen om de beveiliging van het vervoer te verbeteren

Meer dan 60 voorgestelde maatregelen om de veiligheid van vervoer en infrastructuur te verbeteren zullen helpen om het aantal ongelukken en ongevallen terug te dringen. Ze zijn onderverdeeld in acht strategische assen:

 • Meer investeren in veiligheid
 • Versterking van toezichthoudende organisaties en controle. Acrecentar la investigación técnica en caso de accidentes
 • Meer beveiliging tegen onwettige handelingen
 • Regelgevende maatregelen
 • Verbetering van het operationeel beheer bij noodsituaties en crises
 • Cyberbeveiligingssystemen versterken
 • O&O&I in veiligheid
 • Bevordering van de veiligheidscultuur in de sector

Om al deze voorstellen te realiseren, zal er in de loop van dit jaar 5.208,2 miljoen euro worden geïnvesteerd.

wat vind je van deze maatregelen om de transportsector en zijn infrastructuur veiliger te maken?

Bereken uw begroting

SELECCIONE UNHA CATEGORÍA
Gestor de tráfico en | + posts

Técnica Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia - Artes Gráficas por IES Virgen de la Paloma. Gestor de tráfico en Transvolando.

Scroll naar boven
¿Te podemos ayudar en algo?