Informe de Seguretat en Transports i Infraestructures

Tabla de contenidos

Aquesta vegada, a Transvolando, us explicarem tot sobre l’informe de Seguretat en els Transports i les Infraestructures.

És en aquest article on es recullen una sèrie de mesures perquè el sector del transport tingui una major protecció i tot i que comptem amb un sistema segur, sempre hi ha aspectes susceptibles de millora.

Ministeri de Foment:

Informe de Seguretat en Transports i Infraestructures

El Ministeri de Foment ha elaborat un informe exhaustiu sobre la seguretat en el transport i les infraestructures. Aquest informe, que ha estat presentat al Consell de Ministres per a la seva revisió i aprovació, sorgeix d’una anàlisi detallat de la seguretat en el sistema de transport a Espanya, que inclou carreteres, ports, rescat marítim, ferrocarrils i aeroports.

L’objectiu fonamental d’aquest informe és millorar la seguretat en el transport per prevenir comportaments il·legals que puguin posar en perill els usuaris del sistema. Això és essencial, no només per garantir la seguretat dels treballadors, sinó també per a tots els actors involucrats en el transport.

Els autors de l’informe subratllen la importància d’assegurar un alt nivell de seguretat en el transport i les infraestructures, la qual cosa, al seu torn, contribuirà a aconseguir una mobilitat més eficient. A més, s’insisteix que en els últims anys ha hagut una negligència en la conservació i el manteniment de les carreteres i els ferrocarrils. Això és especialment rellevant atès que els canvis climàtics tenen una influència directa en l’estat de les vies.

Principals objectius de l’ Informe de Seguretat en els Transports i les Infraestructures

Els principals objectius de l’ Informe de Seguretat en els Transports i les Infraestructures són:

 • Augmentar la seguretat de les xarxes de transport espanyoles
 • Enfortir els sistemes de seguretat dels centres directes i de les entitats que depenen del Ministeri de Foment
 • Organitzar els plans de seguretat comptant amb un escenari legal ferm i integrant i centralitzant la informació
 • Incloure les innovacions en tecnologia als sistemes de seguretat per garantir-ne l’eficàcia.

Mesures proposades per afegir a la Seguretat en els Transports

Hi ha més de seixanta mesures proposades per afegir a la Seguretat en els Transports i les Infraestructures que ajudaran a que es produeixin menys contratemps i accidents. I estan organitzades en vuit eixos estratègics:

 • En primer lloc, es tracta de reforçar la inversió en seguretat: S’està planejant augmentar la inversió destinada a la seguretat.
 • En segon lloc, es tracta d’augmentar les organitzacions de supervisió i control: Es buscarà reforçar les entitats encarregades de supervisar i controlar els sistemes de transport i infraestructures.

 • En tercer lloc, s’intenta augmentar la recerca tècnica en cas d’accidents. Es pretén destinar més recursos a les investigacions tècniques quan ocorrin accidents.

 • En quart lloc, es necessita incrementar la seguretat davant d’actes il·lícits. Es treballarà en millorar les mesures de seguretat per prevenir activitats il·legals en el sector.

 • En cinquè lloc, s’imposen mesures normatives. S’implementaran normes addicionals per garantir un alt nivell de seguretat.

 • En sisè lloc, es tracta de millorar la gestió operativa en cas d’emergències i crisis. S’enfocarà en optimitzar la resposta i la gestió durant situacions d’emergència.

 • En setè lloc, s’intenta reforçar els sistemes de ciberseguretat. S’enfocarà en la seguretat digital per prevenir atacs cibernètics.

 • En vuitè lloc, ens centrem en I+D+i en seguretat. Es promourà la recerca, el desenvolupament i la innovació en l’àmbit de la seguretat.

 • Finalment, es fomenta la cultura de la seguretat en el sector. S’incentivarà la conscienciació i el compromís de tots els involucrats en mantenir alts estàndards de seguretat.

Per aconseguir complir totes aquestes propostes, s’utilitzen al llarg d’aquest any 5.208,2 milions d’euros.

Què en penses d’aquestes mesures per guanyar en seguretat en el sector del transport i les seves estructures?

Calcula el teu pressupost

SELECCIONEU UNA CATEGORIA

Otros artículos que puden interesarte