Informe de Seguretat en Transports i Infraestructures

Aquesta ocasió a Transvolant et comptem tot sobre l’informe de Seguretat en els Transports i les Infraestructures.

En aquest dossier es recullen una sèrie de mesures perquè el sector del transport compti amb més protecció i encara que comptem amb un sistema segur sempre hi ha aspectes que són susceptibles de millora.

El Ministeri Foment i l’ informe de Seguretat en Transports i Infraestructures

El Ministeri Foment ha creat aquest informe sobre la Seguretat en els Transports i les Infraestructures i ha sigut presentat al Consell de Ministres per al seu estudi i aprovació.

Aquesta iniciativa ha estat promoguda després d’haver realitzat un exhaustiu estudi sobre la seguretat del sistema de transport espanyol. I per això s’han analitzat les carreteres, els ports i salvament marítim, les vies de ferrocarril, i els aeroports.

Es millorarà la seguretat per evitar conductes il·legals que puguin posar en perill usuaris incolucrats en el transport. Treballadors i totes aquelles persones involucrades en el sistema de transports i infraestructures s’ han de sentir segurs.

Treballadors i totes aquelles persones involucrades en el sistema de transports i infraestructures s’ han de sentir segurs. Els darrers anys no s’ ha invertit massa a conservar i mantenir la xarxa de carreteres i la xarxa ferroviària. Ara és moment de parar atenció a aquest aspecte. Cal tenir en compte que els canvis climàtics incideixen directament en l’ estat de les vies.

Principals objectius de l’ Informe de Seguretat en els Transports i les Infraestructures

Els principals objectius de l’ Informe de Seguretat en els Transports i les Infraestructures són:

 • Incrementar la seguretat de les xarxes de transport espanyoles
 • Enfortir els sistemes de seguretat dels centres directes i de les entitats que depenen del Ministeri de Foment
 • Organitzar els plans de seguretat comptant amb un escenari legal ferm i integrant i centralitzant la informació
 • Incloure les innovacions tecnològiques als sistemes de seguretat per garantir-ne l’ eficàcia.

Mesures proposades per augmentar la Seguretat en els Transports

Són més de seixanta les mesures proposades per augmentar la Seguretat en els Transports i les Infraestructures ajudaran que es produeixin menys contratemps i accidents. I estan organitzades en vuit eixos estratègics:

 • Reforçar la inversió en seguretat
 • Reforçar les organitzacions de supervisió i el control. Acréixer la investigació tècnica en cas d’ accidents
 • Incrementar la seguretat enfront d’actes il·lícits
 • Mesures normatives
 • Millorar la gestió operativa en cas d’ emergències i crisi
 • Reforçar els sistemes de Ciberseguretat
 • R + D + i en seguretat
 • Foment de la cultura de la seguretat en el sector

Per aconseguir complir totes aquestes propostes s’invertiran al llarg d’aquest any, 5.208,2 milions d’euros.

Què opines sobre aquestes mesures per guanyar en seguretat en el sector del transport i en les seves infraestructures?

Calcula el teu pressupost

SELECCIONEU UNA CATEGORIA
Gestor de tráfico en | + posts

Técnica Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia - Artes Gráficas por IES Virgen de la Paloma. Gestor de tráfico en Transvolando.

Desplaça cap amunt
¿Te podemos ayudar en algo?