EN QUÈ CONSISTEIX EL TRANSPORT FRIGORÍFIC?

En els darrers anys, el transport frigorífic ha anat augmentant el creixement de manera exponencial, a causa dels nous processos que s’han anat afegint en aquest sector i gràcies a la logística refrigerada.

A què ens referim exactament amb transport frigorífic? El transport frigorífic és aquell que fa un enviament amb unes necessitats de temperatura controlada específica, és a dir, que ha d’estar a certa temperatura perquè els productes arribin en perfectes condicions al seu destí.

Certs vehicles ja vénen amb la refrigeració incorporada, és a dir, que s’encarreguen de mantenir i traslladar tots els productes o mercaderies amb una temperatura tan òptima com sigui possible durant tota la ruta.

Calcula el teu pressupost

SELECCIONEU UNA CATEGORIA

Què és la cadena de fred al transport frigorífic?

La cadena de fred tracta de realitzar el transport de productes força sensibles a la temperatura dins d’una cadena de subministraments i que han de dur a terme un mètode de refrigerat i envasament tèrmic concrets.

Amb el transport frigorífic també es pretén protegir i oferir seguretat a tots els productes que es traslladen a cada enviament de mercaderies.

Per exemple, en funció del nivell de peribles que s’hagin de fer en l’enviament, es pot fer un enviament concret d’un punt a un altre.

La possibilitat de poder fer el transport d’aliments peribles genera un gran creixement i desenvolupament econòmic, per la qual cosa actualment es fa a nivell nacional i internacional.

Quin tipus de vehicles es fan servir en el transport frigorífic?

El transport frigorífic a nivell nacional compta amb unes mesures especials depenent de les mesures que presentin els diferents productes a transportar. Cal fer especial referència a la seguretat de la mercaderia i al seu control per poder realitzar un trasllat correcte.

Totes aquestes mesures estan regulades a l’Acord sobre el Transport Internacional de Mercaderies Peribles i sobre Vehicles Especials, el qual es va aprovar a Ginebra als anys 70.

Es consideren vehicles de transport frigorífic els següents:

  • Vehículo isotérmico:Este tipo de vehículo cuenta con techo, paredes, puertas y suelo aislante, ya que favorece que se filtren las temperaturas del exterior y del interior del vehículo propiamente dicho.
  • Vehicle refrigerat: És similar a l’anterior, però compta amb una font de fred pròpia. Què vol dir això? Vol dir que regula la temperatura a l’interior del vehicle arribant als -20 ºC.
  • Vehicle frigorífic: Aquest vehicle té un dispositiu de producció de fred constant que regula de forma individual o col·lectiu. Es pot regular la temperatura de manera constant i pot oscil·lar entre -12 i -20 ºC.
  • Vehicle calorífic: Amb aquest vehicle fem referència al contrari dels anteriors, amb una font pròpia de calor, capaç de mantenir una temperatura constant i que no baixi dels 12 ºC.

Quin tipus de mercaderies es transporta al transport frigorífic?

Amb aquest tipus de transport amb temperatura controlada, moltes empreses fan els enviaments de mercaderia amb el transport frigorífic per cobrir les seves necessitats.

Els sectors en què s’ha notat principalment aquesta tendència són els sectors d’alimentació, química, agrícola, farmacèutica i cosmètica.

Què cal tenir en compte a l’hora de contractar una empresa?

A l’hora de contractar una empresa que ofereixi serveis de transport frigorífic és molt important fixar-se en els punts següents:

  • Assegureu-vos que refredin la unitat prèviament a la càrrega i que es reguli la temperatura a l’interior del vehicle
  • Que comprovin que la mercaderia està empaquetada i correcta abans de fer l’enviament
  • Que es carregui la mercaderia al vehicle com més aviat millor per no trencar la cadena de fred i evitar que es deixin les portes obertes molt de temps

Calcula el teu pressupost

SELECCIONEU UNA CATEGORIA
Gestor de tráfico en | + posts

Técnica Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia - Artes Gráficas por IES Virgen de la Paloma. Gestor de tráfico en Transvolando.

Desplaça cap amunt
¿Te podemos ayudar en algo?