Avantatges i desavantatges del transport per carretera

Transport per carretera: Avantatges i desavantatges

Situació actual i perspectives del
transport de mercaderies per carretera

El transport de mercaderies per carretera és un sector més que consolidat degut a les necessitats logístiques que sempre hem necessitat. Si bé és cert, amb l’arribada del comerç electrònic ha adquirit una rellevància especial en la gestió d’enviament tant nacionals com internacionals. En aquest articles tractarem de llançar una mica de llum pel que fa als avantatges i desavantatges del transport terrestre per carretera.

Creixement consolidat al sector

Segons dades de l’Observatori DBK d’estudis sectorials, el transport de maquinària per carretera viu una etapa expansiva a Espanya i Portugal, tancant el 2016 amb un creixement estimat en el 2,1%.

Aquesta dada no fa més que reafirmar el bon estat de manera com es troba el sector, i confirma la tendència positiva de creixement que ja s’iniciés el 2014, amb augments anuals al voltant del 2%.

Segons les previsions, estem d’enhorabona i s’espera que aquest creixement anual es prolongui més enllà del 2017, generant una gran estabilitat i perspectives falagueres per a tots els professionals del transport per carretera. Però com tot, hi ha avantatges i desavantatges del transport.

Contribució a la recuperació econòmica

Les dades també revelen que són precisament les activitats del sector del transport terrestre per carretera i la logística, les que contribueixen més a la recuperació general de l’economia a Espanya, derivat en gran mesura de l’auge que està experimentant el comerç electrònic. De fet, la suma de les tres ha fet possible que el 2015 l’enviament de paqueteria registrarà un creixement de gairebé el 21%, precisament gràcies a les compres en línia.

Retos logísticos en el transporte terrestre por carretera

Tot creixement implica no només una oportunitat, sinó també un repte a què enfrontar-se. De fet, el principal repte a què ha de fer front el sector del transport de mercaderies per carretera té a veure amb l’aprofitament i l’evolució dels avenços en matèria tecnològica que es puguin aplicar al sector. Segons un informe de l’Associació Espanyola d’Economia Digital, únicament el 30% de les empreses de paqueteria arriben al notable i excel·lent pel que fa a nivell tecnològic.

La informació sempre ha estat poder, i el sector del transport no seria menys. En aquest sentit, les eines de localització de vehicles per GPS han permès un salt evolutiu en el transport ja que han possibilitat un millor exercici de la feina aconseguint una major eficiència amb una reducció considerable de costos. La implementació de eines de gestió de flotes i altre programari especialitzat seran un factor crític per a les empreses logístiques al nou entorn competitiu, permetent disposar d’informació estructurada i actualitzada en temps real per aconseguir un servei més àgil i eficient, i un millor aprofitament de la flota de vehicles.

Avantatges i desavantatges del transport

Com tot a la vida, hi ha pros i contres en qualsevol tipus de servei de transport. A continuació, intentarem enumerar els avantatges i desavantatges del transport més significatius.

Avantatges del transport per carretera

Convé, un cop repassat el panorama actual, analitzar quins amb els principals avantatges que ofereix el transport de mercaderies per carretera:

1. És el mitjà més utilitzat

Arreu del món, el mètode de transport més popularitzat és el transport per carretera, en gran part a causa d’una àmplia xarxa de carreteres nacionals i internacionals que connecten fins als punts més remots de la geografia. El fet que alguns llocs no disposin de port marítim, aeri o estació ferroviària, sens dubte també afavoreix la supremacia del transport terrestre per carretera.

2. És el mitjà més econòmic

Es tracta del mitjà de transport més barat, en part perquè els vehicles de transport per carretera no requereixen un desemborsament tan elevat com en altres mitjans, per això l’empresa no ha de mantenir una infraestructura massa gran que pugui comprometre un elevat volum de recursos propis .

3. És el servei més directe

Quan es requereixi una recollida i entrega de porta a porta, el transport per carretera és l’ideal per fer-ho, ja que no requereix la combinació amb altres mitjans, i es realitza directament el desplaçament des de l’origen fins a la destinació.

4. És el més flexible

La seva capacitat per adaptar-se a horaris i volums ho fan perfecte per satisfer les necessitats del client, ja sigui en terminis o en quantitat d’embalums, podent contractar en aquest últim cas el transport en grupatge.

5. Permet el transport de mercaderies perilloses

Les restriccions existents en el manipulat i el trasllat de mercaderies perilloses i especials fan del transport per carretera el candidat ideal, que en aquest sentit està més condicionat per a aquest fi que altres mitjans com el marítim o l’aeri.

6. Facilita la traçabilitat de la mercaderia

La implementació de les noves eines tecnològiques i el seguiment per GPS afavoreixen la fàcil localització i seguiment de la mercaderia al llarg de tot el desplaçament. Amb això s’eviten minves i pèrdues.

Desavantatges del transport terrestre per carretera

Tot i els grans avantatges que ofereix aquest tipus de transport, però, també presenta alguns inconvenients:

1. Té una alta sinistralitat

És el transport amb més índex de sinistralitat, com demostren les estadístiques d’accidents a les carreteres. En aquest sentit, l’aeri és el mitjà que presenta un índex més baix. Per reduir-la, el sector del transport per carretera està fent una forta inversió en seguretat, dissenyant i renovant la flota de vehicles per fer-los més fiables i segurs, i formant els conductors per a un seguiment escrupolós de les mesures de seguretat al volant.

2. És el més contaminant per darrere de l’avió

Les emissions que alliberen els vehicles de transport per carretera i la contaminació acústica que produeixen són les més elevades en comparació de les altres modalitats. Tot i això, és important destacar que el sector està fent un important esforç per reduir els agents contaminants, amb avenços en motors més eficients, ús de biocombustibles i ús de materials reciclats.

3. Transporta un menor volum de càrrega

Els camions i tràilers tenen una capacitat molt més petita que per exemple els vaixells, que poden arribar a albergar als seus cellers milers de tones de mercaderies. També s’està avançant en aquest aspecte, amb el sorgiment dels megacamions (“megatrucks” en anglès) amb unes dimensions de 25,25 metres de longitud que ho fa 1,3 vegades més llarg que el tràiler convencional, i una capacitat de càrrega d’unes 60 tones.

4. Està subjecte a les restriccions del trànsit

Les retencions a les carreteres i el trànsit dens són els responsables que de vegades es demorin els lliuraments de mercaderies. En aquest apartat, el sector està entestat a capgirar-lo, implementant la tecnologia per disposar en temps real de la informació relativa a incidències amb el trànsit per buscar una via alternativa.

Mitjans de transport: Avantatges i desavantatges

Hi ha molts avantatges i desavantatges de les xarxes de transport depenent del mitjà que es faci servir per al transport de la mercaderia.

1.Transport aeri

És un mètode de transport que ofereix avantatges com rapidesa, seguretat, facilitat en els tràmits i cobertura àmplia. En canvi, els desavantatges són el seu alt cost, la capacitat de càrrega, els factors externs com el clima i que no tots els productes són adequats.

2.Transport marítim

Aquest servei de transport té com un dels seus principals avantatges la seva capacitat de càrrega, la seguretat que ofereix, facilitat per transportar qualsevol producte i que no és gaire costós, cosa que és molt viable per a un transport internacional de la unió europea. Els seus desavantatges són que els tràmits són molt “aparells” i llargs, el temps de lliurament és més llarg i s’adhereixen molt a factors externs com el clima.

3.Transport per carretera

El transport per carretera els seus avantatges i desavantatges són els següents: Els seus avantatges són la facilitat de tràmit, les diferents modalitats gràcies als diferents tipus de vehicles, la seva àmplia cobertura i el seu baix cost. Els seus desavantatges són la poca seguretat i el temps d’espera més o menys llarg.

La poca seguretat es pot combatre amb un manteniment segur del vehicle que inclou accions tècniques i administratives per mantenir els vehicles en òptimes condicions amb unes revisions òptimes per no suposar un risc davant de la salut del treballador ni de la mercaderia que es transporta.

4.Transport ferroviari

El transport ferroviari a part d’usar-se per al transport de mercaderies es fa servir, sobretot, per als transports públics de viatgers. Un dels desavantatges del transport públic és que en compartir-lo amb el transport ferroviari és que cal tenir en compte l’ús compartit i la llarga espera a les andanes que compten amb molta afluència de passatgers.
Els seus avantatges com a transport de mercaderies són els següents: gran capacitat en el transport i baix cost. I els desavantatges a què ens enfrontem són la seva cobertura, no és gaire segur, és molt lent, sobretot, si ens plantegem enfrontar-nos-hi al comerç internacional, i la seva infraestructura no és gaire adequada.

Com hem vist, hi ha avantatges i desavantatges del transport però en definitiva podem confiar en el transport terrestre de mercaderies és una aposta segura pels molts els factors positius que aporta. Actualment hi ha infinitat d’empreses de mercaderies per carretera i moltes vegades la decisió de contractar una o altra es fa complicada. Cal analitzar bé allò que t’ofereixen, valorar la trajectòria que tenen i el nombre de clients amb què treballen.

A Transvolando estem especialitzats en el transport terrestre de mercaderies per carretera, tant de paqueteria i maquinària, productes de grans dimensions o transports especials per carretera. Per beneficiar-vos dels avantatges que aporta aquest servei de la mà d’una empresa amb dilatada experiència, contacteu amb nosaltres a 674 346 912.

Desplaça cap amunt
Hola🧑🏾‍✈️ ¿Te podemos ayudar en algo?