Què és el transport multimodal?

Tabla de contenidos

Què coneixem per transport multimodal? El transport multimodal és el que coneixem per aquell que, durant el transport des del començament fins al lliurament, utilitza més d’un mitjà de transport diferent, ja sigui terrestre, marítim, aeri, etc.

Aquest tipus de transport consisteix a combinar diversos mitjans de transport sense haver de manipular la mercaderia que conté, és a dir, la mercaderia no es pot separar. Això facilita que pugui transportar en viatges transoceànics incloent mitjans marítims.

Amb el transport multimodal va sorgir la necessitat de simplificar i garantir les operacions de càrrega i descàrrega i la distribució.

No només genera benefici en costos i temps, sinó que ajuda la persona que el gestiona ja que hi ha un gran ventall de possibilitats davant de com abordar un possible viatge per a un futur transport.

QUINS SÓN ELS AVANTATGES DEL TRANSPORT MULTIMODAL?

Els objectius del transport multimodal són els següents:

 • Abaratar costos i temps de viatge
 • S’arriba a qualsevol lloc
 • Es redueix la necessitat d’emmagatzematge de la mercaderia
 • Menor risc de pèrdua o robatori de la mercaderia.
 • Facilitat de transbordament
 • Simplicitat de documentació
 • Programació global de la ruta de transport i costos econòmics
 • Disminueixen els costos del control de les mercaderies

QUINS MITJANS DE TRANSPORT PODEM USAR EN EL TRANSPORT MULTIMODAL?

Com ja hem comentat anteriorment, el sector del transport ens permet utilitzar diferents mitjans de transport per arribar a la nostra destinació en el menor temps possible i agilitzant tots els processos possibles.

Transport terrestre

Camió blanc en carretera

És aquell transport que més es fa servir i el més versàtil, és per tant el transport que més demandat està avui dia. Consisteix en el transport d´un punt a una altra via terrestre amb tres tipus de vehicles: camió rígid, articulat i tren de carretera. Es pot dividir en càrrega completa o en grupatges.

Transport ferroviari

Vies del tren amb vagons

En aquesta darrera dècada, està pujant un increment en el seu ús com a transport de mercaderies ja que redueix el temps del transport i agilitza els temps de lliurament quan parlem d’enviaments de llarga distància. S’utilitza sobretot per mobilitzar grans volums i es poden adaptar a la càrrega, és a dir, depenent del tipus de mercaderia podem fer servir un vagó cisterna, portacontenidors, frigorífics…

Transport marítim

Vista d'un vaixell navegant al mar

Transporta la càrrega a través de medis aquàtics, és a dir, que permet connectar ports entre si. És el mitjà de transport més habitual en rutes de transport internacional. Solen coordinar-se diversos clients i/o empreses que utilitzen el mateix mitjà de transport i comparteixen espais per així estalviar costos i contractar línies regulars.

Transport aeri

Vista en pista d'un avió

Aquest tipus de transport ens permet traslladar càrregues per vies àries. S’usa generalment per a enviaments de caràcter urgent per la seva rapidesa. S’utilitzen diferents tipus d’aeronau depenent del tipus de transport que cal fer, ja que l’únic inconvenient que presenta és el preu, ja que sol ser elevat.

QUINES CARACTERÍSTIQUES HA DE COMPLIR EL TRANSPORT MULTIMODAL?

Perquè es pugui considerar un transport multimodal, a part de fer servir diversos mitjans de transport, ha de complir diverses característiques més:

 • Utilització d’un sol document de transport, el FIATA Bill of Landing (FBL)
 • No s’ha de separar la mercaderia durant el trajecte, és a dir, no hi ha d’haver ruptura de la càrrega

Com podem evitar la separació de la mercaderia? A causa d’aquesta necessitat de no separar la mercaderia durant el trajecte, van sorgir les unitats de transport com ara el contenidor o la caixa mòbil (swap).

 • Contenidor: Recipient que permet la càrrega per al transport marítim i terrestre. Les seves característiques són rígides i en protegeix l’interior de les variacions del temps. Els contenidors estan estandarditzats amb la normativa ISO 668.
 • Caixa mòbil o swap: Unitat de càrrega que serveix per al transport de mercaderies i té una mida apropiada per al transport terrestre per carretera i ferroviari.

La diferència entre les dues unitats de transport és que la caixa mòbil o swap estan condicionades o adaptades per ser transportades per camions, mentre que els contenidors no ho estan.

Depenent de quines siguin les característiques del teu viatge, podem fer servir una unitat de transport o una altra… Deixa’ns-ho a nosaltres!

Si necessites un servei de transport multimodal, contacta amb nosaltres!

Demana el teu pressupost en menys de 3 minuts amb només un clic.

Otros artículos que puden interesarte