Què és el certificat d’origen de transport?

El certificat d’origen en transport és un document d’acreditació al comerç internacional la funció del qual és determinar el país en què ha estat fabricada la mercaderia que s’està transportant. Així mateix, és important no confondre el país d’origen amb el país de procedència o el país on s’enviarà la mercaderia.

El certificat és un document molt important en totes les operacions d’importació i exportació en països tercers dins de la Unió Europea. Per tant, els països pertanyents a la comunitat europea i que realitzen transaccions intracomunitàries estan completament exempts de presentar aquest tipus de documentació.

El certificat d’origen es fa servir per acreditar l’origen de la mercaderia que pretén entrar a un país determinat. Com que vol identificar l’origen de la mercaderia, ha d’estar separat d’altres documents.

Calcula el teu pressupost

SELECCIONEU UNA CATEGORIA

Com es pot aconseguir un certificat d’origen?

El certificat dorigen lemet la Cambra de Comerç i té una vigència indefinida, és a dir, no caduca. En certs casos, les autoritats duaneres poden exigir l’elaboració del document esmentat per poder expedir el certificat de la mercaderia.

Aquest document s’emet al país de sortida de la mercaderia i al moment en què es realitza l’exportació. La documentació que cal aportar és la següent:

 • Declaració responsable afirmant conèixer la normativa aplicable
 • Tenir documentació que acrediti el lloc de fabricació de la mercaderia

Aquesta documentació s’ha de portar a la Cambra de Comerç perquè pugui emetre aquest certificat.

Dades que cal proporcionar per emetre el certificat

El sol·licitant ha de subministrar a la Cambra de Comerç la documentació següent:

 • Marques
 • Numeració
 • Número i model d’embalatge
 • Naturalesa de la mercaderia
 • Quantitat basant-se en les unitats

Instruccions per expedir un certificat d’origen

 • Expedidor: Nom, cognoms, adreça, país…
 • Destinatari: Nom, cognoms, adreça, país…
 • País d’origen
 • Informació relativa al transport: Transport pel qual s’efectua l’exportació
 • Observacions
 • Número d’ordre, marques, nombre, naturalesa d’embalums i designació de la mercaderia.
 • Quantitat: quilograms, pes brut i pes net.

Tipus de certificat segons el seu ús

Com ja hem comentat, hi ha tres tipus de certificat segons el seu ús: Primer estan els certificats d’origen d’exportació; en segon lloc, estan els certificats d’origen d’importació i, finalment, els certificats d’origen per a trànsit.

Certificat d’origen per a exportació

Se trata de tres tipos:

 • Certificat d’origen comunitari: països on la Unió Europea no té acords de tractament preferencial.
 • EUR-1
 • EUR-MED: Per a països amb acords de tractament preferencial amb la Unió Europea.

Certificat d’importació

Tenim els següents certificats d’importació:

 • Certificat d’origen d’on és originària la mercaderia: Països on la Unió Europea no té acords de tractament preferencial.
 • EUR-1
 • REX: Registre d’exportadors.
 • ATR: Per a països amb acords de tractament preferencial amb la Unió Europea.

Calcula el teu pressupost

SELECCIONEU UNA CATEGORIA
Desplaça cap amunt
¿Te podemos ayudar en algo?