volledige trailer transport

Tabla de contenidos

Geschikt voertuig voor het vervoer van een volledige trailer

Full trailer transport is een vorm van vervoer over land met veel verschillende vormen van vervoer en veel verschillende soorten voertuigen voor het vervoer van goederen.

Afhankelijk van het vervoer van goederen, hun afmetingen of de structuur van de vrachtwagen, zullen wij een geschikter voertuig of een ander moeten gebruiken zodat het vervoer aan onze behoeften voldoet.

Een volle aanhangwagen kan op vele manieren worden vervoerd, d.w.z. hij kan worden geladen met goederen van één klant, met groepage van verschillende klanten, met goederen met een groot volume (b.v. stro, dat niet veel weegt maar veel ruimte inneemt).

Soorten volle aanhangwagens in transport afhankelijk van uw goederen

Afhankelijk van de aard van de te vervoeren materialen bij vervoer per aanhangwagen kunnen de voertuigen als volgt worden ingedeeld:

Laadbak of zeilwagen

Dit is het meest gebruikelijke en gebruikelijke voertuig vanwege zijn capaciteiten, aangezien de oplegger aan de zijkanten en bovenkant is afgedekt met dekzeilen die kunnen worden verwijderd, zodat de lading indien nodig aan de zijkanten, achterkant of bovenkant kan worden geladen, afhankelijk van de behoeften van de goederen die op het voertuig moeten worden geladen.

Dit maakt het een zeer comfortabel voertuig om een grote hoeveelheid materiaal aan te passen, en een van de meest aanbevolen voor goederen die gewoonlijk moeilijk te laden zijn.

Open platform

Het platform waarop de lading wordt geladen is open, het kan aan de zijkanten gedeeltelijk worden afgedekt zodat de goederen niet bewegen. Het wordt vaak gebruikt voor het vervoer van bouwmaterialen.

Mega aanhangwagen

Het heeft schuifgordijnen, net als de tauliner. Ze hebben een hoogte van 3 meter en een liftend bovendek. Dit type aanhangwagen is geschikt voor grote hoeveelheden goederen en hoge ladingen.

Reservoir

Het wordt gewoonlijk gebruikt bij het vervoer van ADR-goederen voor het vervoer van vloeibare, gasvormige en chemische producten, aangezien voor deze producten telkens specifieke veiligheidsvoorschriften gelden.

Koelkast

Deze voertuigen zijn verantwoordelijk voor het vervoer over land van goederen die te allen tijde gekoeld moeten worden. Er zijn drie soorten: gekoeld, isotherm of gekoeld. Het hangt ervan af of ze koelsystemen hebben of alleen isolatie van buitenaf.

Er zijn ook warmtewagens, hoewel die minder vaak voorkomen.

Soorten volle aanhangwagens in transport volgens hun gewicht

Afhankelijk van het gewicht bij vervoer in volle aanhangwagen worden zij ingedeeld in groepen volgens hun maximaal toegestane massa (MMA).

Wat betekent MMA? Het betekent hoeveel het totale voertuig weegt, inclusief de lading, de structuur, de brandstof…

  • N1: tot 3.500 kg
  • N2: meer dan 3.500 kg en minder dan 12.000 kg
  • N3: meer dan 12.000 kg

Soorten aanhangwagens in het vervoer naar gelang van hun emissieniveau

Afhankelijk van het emissieniveau bij vervoer met volle aanhangwagens kunnen zij worden ingedeeld in Euro 5 of Euro 6.

Deze nomenclaturen verwijzen naar het door de Europese Unie (EU) vastgestelde emissieniveau dat voertuigen uitstoten (stikstofoxide, koolmonoxide…).

Euro 6 is de meest recente en verplicht vrachtwagens sinds 2014 aan deze niet-vervuilingsverplichtingen te voldoen vanaf de niveaus die bij de eerste aankoop zijn vastgesteld.

Alle voertuigen moeten voldoen aan Euro 6, een gevolg van Wet 595/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 18/06/09.

Zij schrijft een verdere verlaging met 80% voor van de grenswaarde voor stikstofoxiden, een verlaging met meer dan 70% voor koolwaterstoffen en een verlaging met 50% van de deeltjesuitstoot (g/kWh).

Vraag uw offerte aan in minder dan 3 minuten met slechts één klik.

Otros artículos que puden interesarte