Hoe werkt import en export?

Wat is de in- en uitvoer van goederen?

Buitenlandse handel is een belangrijke zakelijke kans geworden voor logistieke bedrijven. Daarnaast is het belang van het internationaal importeren en exporteren van producten toegenomen.

Weet je echter precies waar het uit bestaat? Dankzij de boom in luchtvrachtvervoer internationaal niveau, veranderen de online verkooptechnieken. Dit biedt een nieuwe vorm van internationale handel die een andere vorm van investering vereist dan de conventionele.

Wat betekent import en export?

In beide gevallen gaat het om de verplaatsing van een goed dat dus aan beweging onderhevig is, maar afhankelijk van de term betekent het het een of het ander:

  • Uitvoer: Betreft de verzending van goederen van het nationale grondgebied naar het buitenland.
  • Invoer: Verwijst naar “in”, d.w.z. het binnenbrengen van goederen van buitenlands grondgebied op nationaal grondgebied.

Wat is het verschil tussen invoer en uitvoer?

Bij een internationale koop- en verkoopactiviteit zijn twee partijen betrokken: de koper (importeur) en de verkoper (exporteur).

Beide partijen zijn aan elkaar gebonden door middel van een contract waarbij zij een materiaal of voorwerp moeten leveren in ruil voor een bepaald geldbedrag.

Wie is wie? De koper is verplicht tot betaling van de financiële tegenprestatie in overeenstemming met de vóór de goederenruil gesloten overeenkomst. In ruil daarvoor ontvangt hij van de verkoper de gewenste goederen, die in de oorspronkelijke, door beide partijen opgestelde overeenkomst zijn gespecificeerd.

Wat zijn de vereisten voor de in- en uitvoer van goederen?

Dit soort operaties wordt vastgelegd in een contract, aangezien zij zich onder verschillende landen of grenzen bevinden.

Hoe moeten we dit doen?

  • Ondertekening van het contract met de leveringsvoorwaarden
  • Export: Goederen verlaten het land.
  • De goederen worden vervoerd tot aan de grens van het land van bestemming.
  • Invoer: Goederen gaan de grens over en worden ontvangen door de koper of de plaats van bestemming.

Hoe richt je een import-exportbedrijf op?

Om een import-exportbedrijf op te zetten, ongeacht in welk land ik dat wil doen, moet ik een aantal stappen volgen om een internationaal bedrijf op te zetten.

Wat gaan we exporteren?

Wij moeten een product selecteren dat wij internationaal gaan uitvoeren en ons op een continue en stabiele manier richten op de produktie ervan.

In deze gevallen is het niet alleen nodig om productie toe te voegen, maar ook om de klant kwaliteit en toegevoegde waarde te bieden, zoals kwaliteit/prijs, aanpassingsvermogen…

Potentieel en vraag

Het is belangrijk dat wij weten welke goederen wij internationaal gaan verkopen, welke documenten voor de uitvoer vereist zijn, enz. …..

Het is ook noodzakelijk de vraag naar het product te kennen in de landen waarnaar het zal worden uitgevoerd, de vervoersalternatieven voor het geval er tijdens de reis iets gebeurt, enz. …..

Kostensimulatie

Alvorens aan een internationale reis te beginnen, moeten alle mogelijke kosten worden gesimuleerd.

Op dit punt moeten, voordat met de uitvoer wordt begonnen, de mogelijke kosten van de reis worden gesimuleerd, mogelijke allianties in de distributiekanalen worden geëvalueerd om te zien hoe een hogere winst kan worden behaald in de uitvoer en in het onderhandelingskanaal.

Verkoop

De nadruk moet niet alleen op de prijs liggen, maar een kleine of middelgrote onderneming moet zich richten op het concurreren door goede service en kwaliteit in plaats van op de prijs.

Valt de in- en uitvoer van goederen onder enige wet?

De in- en uitvoer van goederen valt onder Wet 53/2007 van 28 december 2007 inzake de controle op de buitenlandse handel in defensiegoederen en goederen voor tweeërlei gebruik. In veel gevallen is het noodzakelijk een DUA in te vullen om de dienst te kunnen uitvoeren.

Solicita tu presupuesto en menos de 3 minutos a tan solo un clic.

Scroll naar boven
Hola🧑🏾‍✈️ ¿Te podemos ayudar en algo?