COM REALITZAR EL TRANSPORT D’AEROGENERADORS?

El transport d’aerogeneradors pot semblar senzill, però no ho és realment. Si es pretén construir un parc eòlic cal tenir molt en compte el transport dels aerogeneradors, ja que depenent de la seva ubicació pot resultar una mica complicat.

Els aerogeneradors es componen de gòndoles, pales i torres. Per això la seva organització a l’hora del transport resulta crucial per poder transportar les màquines fins a la ubicació desitjada.

El transport d’aerogeneradors es fa generalment per mar fins arribar al port i, després, s’acaba el transport per carretera per poder arribar al parc eòlic. Per poder fer aquest viatge, cal fer servir vehicle de caràcter especial per a aquesta comesa i unes carreteres aptes per poder suportar aquests camions, tant pel seu pes com per l’espai que ocupen.

Calcula el teu pressupost

SELECCIONEU UNA CATEGORIA

Aleshores, com es realitza el transport dels aerogeneradors?

Aquest transport s’ha de regir pels permisos especials ja que estem parlant de camions especials i cal demanar les autoritats de trànsit.

En el cas del transport d’aspes, cal sol·licitar un permís especial ja que la longitud supero els 16 metres de longitud segons indica el Reglament General de Vehicles.

Per poder circular per la carretera, cal sol·licitar aquests permisos per poder garantir en tot moment la seguretat viària i evitar danys en infraestructures que es poguessin ocasionar per una mala organització a la ruta o possibles perills per als usuaris de la via.

Els tres tipus dautorització són:

Autorització genèrica

S’utilitza per a vehicles d’una longitud màxima de 20,55 x 3 d’amplada x 4,5 d’alçada.

El pes no pot ser superior a 45 tones.

Autorització especial

Per a vehicles la longitud dels quals augmenti en 4 metres respecte de l’autorització genèrica.

El seu pes no pot ser superior a 100 tones.

Autorització excepcional

Màxim 5 md’amplada x 4.5 md’alçada.

La longitud i el pes és la mateixa que lautorització especial.

Per poder sol·licitar aquest tipus d’autoritzacions a les autoritats de trànsit competents, cal establir un itinerari, amb un origen i destinació (punts A i B), identificant sempre les rutes que es faran servir i les províncies per les quals circularà el transport .

En tot moment, les autoritats competents escolliran la ruta més directa i coherent per poder fer el viatge.

Calcula el teu pressupost

SELECCIONEU UNA CATEGORIA
Gestor de tráfico en | + posts

Técnica Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia - Artes Gráficas por IES Virgen de la Paloma. Gestor de tráfico en Transvolando.

Desplaça cap amunt
¿Te podemos ayudar en algo?