Transport especial per carretera | Vehicles específics

Tabla de contenidos

Vehicles específics per als transport especial per carretera.

Quan parlem de transports especials de mercaderies per carretera ens referim a tots
aquells en què la càrrega que s’ ha de transportar excedeix en pes o mesures respecte dels
que estan admesos com a màxims segons el Reglament de vehicles.

La seva consideració com a especial rau precisament en les seves característiques de pes i
dimensions, que fan que el seu transport no es pugui realitzar amb els vehicles
convencionals, sinó que requereix d’ un equipament específic capaç de garantir la
integritat tant de la mercaderia, com del vehicle i béns materials que l’ encaren.

Necessitats més comunes

Aquest tipus de transport especial per carretera és molt important per al sector industrial i per al de la
construcció d’ obra pública, que requereixen el trasllat de materials o maquinària amb uns
pesos i dimensions que se surten de l’ estàndard. També és el que necessiten les empreses de
energies renovables per traslladar turbines, pales o plaques solars.

Per aconseguir que el trasllat i manipulacions necessàries de la mercaderia es realitzin amb total
seguretat i garantint la seva integritat, es requereix un tipus d’ equipament específic, que va
variar en funció de les necessitats concretes de la càrrega.

Tipus de camions per a transport especial

Existeixen multitud de models en funció de les dimensions i de les seves característiques específiques, podent-se agrupar en dues tipologies concretes de camions.

Camions Góndola

Camió gòndola de color taronja i negre

Els camions plataforma o camions gòndola són camions que porten un tipus de remolc especial per poder transportar mercaderies de gran pes i dimensions. Són molt emprats per transportar maquinària agrícola o de construcció.

Els remolcs d’aquests camions tenen unes dimensions diferents dels tradicionals, i tenen un reforç específic a la base per poder suportar la càrrega sense fer malbé l’eix.

En funció de les dimensions i la càrrega màxima que puguin transportar, podem trobar diferents models.

Camions grua

Els camions grues són aquells que porten incorporada una grua per facilitar el desplaçament i mobilització de la càrrega. Són els que s’ empren quan es requereix la manipulació d’ un tipus de mercaderia que, per les seves dimensions o pes, no pugui ser manipulada d’ una altra manera.

Com en el cas anterior, en funció de les necessitats de la càrrega, hi ha diferents camions grua.

Altres equipaments emprats en els transport especial

Per dur a terme les diferents manipulacions de la mercaderia, ja sigui la càrrega i descàrrega o el condicionament a l’ interior del camió, solen requerir-se altres equipaments externs per garantir que la mercaderia és tractada amb les màximes garanties de seguretat i que no es produeixin danys humans o materials en altres elements, com el propi vehicle que el transporta.

Grues elevadores de gran tonatge

Quan no es facin servir camions grua però sigui necessari manipular una mercaderia voluminosa, s’utilitzen grues externes que eleven la càrrega i la dipositen al lloc convenient. Segons el pes i les dimensions de la mercaderia, caldrà un model o un altre de grua.

Normalment, el tonatge que poden suportar és molt més gran que en les grues convencionals.

Carretons i altres equipaments especials de manutenció

Per completar amb èxit tot tipus de desplaçaments i mobilitzacions de les càrregues pesades, hi ha carretons especials que poden transportar-la des del lloc on es trobin fins a la zona de càrrega.

Donades les característiques de la mercaderia, aquests equipaments solen estar reforçats a la base, podent arribar a suportar grans tonatges en una reduïda superfície.

Telèfon:
+34 661 349 060
+34 661 349 061

Email:
info@transvolando.es
transvolando@gmail.com

Adreça:
C/ Empleo, 28 Nave 10 28906 Getafe (Madrid – España)

Per completar amb èxit tot tipus de desplaçaments i mobilitzacions de les càrregues pesades, hi ha carretons especials que poden transportar-la des del lloc on es trobin fins a la zona de càrrega.

De vegades necessitem allò que no està escrit. Si podem aclarir els teus dubtes referent als nostres serveis, posa’t en contacte amb nosaltres i et respondrem així que donem el fre de mà!

Pressupost

Si ets aquí és perquè necessites un servei de transport de mercaderies i nosaltres estem segurs que podem fer-ho! Demana’ns un pressupost gratuït i et respondrem ben aviat.

[menu_presupuesto]

Otros artículos que puden interesarte