WAT ZIJN GEVAARLIJKE GOEDEREN?

Vandaag gaan we het hebben over gevaarlijke goederen, want we hebben er allemaal over gehoord, maar weten we ook precies wat ze zijn? Gevaarlijke goederen zijn stoffen die een gevaar vormen voor zowel de gezondheid als het milieu, zodat bij het vervoer ervan bijzondere zorgvuldigheid moet worden betracht.

HOE WORDEN GEVAARLIJKE GOEDEREN GECLASSIFICEERD?

Gevaarlijke goederen worden ingedeeld volgens de classificatie die is vastgesteld door het subcomité van deskundigen van de Verenigde Naties voor het vervoer van gevaarlijke goederen. De rangschikking is als volgt:

Klasse 1: Ontplofbare stoffen

Dit zijn materialen die door een chemische reactie gassen afgeven bij temperaturen of snelheden die schade kunnen veroorzaken. (bijv. vuurwerk, bommen…)

Klasse 2: Opgeloste gassen (onder druk)

Dit zijn gassen die bij normale temperatuur in gasvormige toestand zijn, maar die, afhankelijk van hun eigenschappen, als giftig, verstikkend, ontvlambaar, enz. kunnen worden ingedeeld (b.v. helium, butaan, enz.).

Klasse 3: Brandbare vloeistoffen

Brandbare of explosieve vloeistoffen zijn ongevoelige vloeistoffen. (bv. benzine, terpentijn, vernis…)

Klas 4. Brandbare vaste stoffen

Dit zijn stoffen die spontaan kunnen reageren. Onder normale omstandigheden zijn zij tijdens het vervoer ontvlambaar. Bij het vervoer ervan moet zeer voorzichtig te werk worden gegaan, omdat zij door wrijving brand kunnen veroorzaken. (bijv. natrium, kalium…)

Klas 5. Brandbare stoffen

Dit zijn stoffen die de verbranding bevorderen, d.w.z. zij kunnen brand veroorzaken en de ontwikkeling van brand bevorderen. (b.v. waterstofperoxide, ammoniumnitraat).

Klasse 6: Giftige stoffen

Dit zijn stoffen die in kleine hoeveelheden schadelijk kunnen zijn voor de mens en zijn gezondheid, en zelfs de dood kunnen veroorzaken. (bijv. methanol)

Klasse 7: Radioactieve stoffen

Dit zijn materialen met een concentratie radionucliden die onstabiel (radioactief) zijn, d.w.z. dat zij straling uitzenden wanneer zij uiteenvallen.

Klasse 8: Bijtende stoffen

Dit zijn stoffen die het epitheelweefsel van de huid, de ogen en/of de slijmvliezen kunnen beschadigen. Ze kunnen mensen en goederen schaden, omdat ze giftig en schadelijk zijn.

Klasse 9: Diverse gevaarlijke stoffen

Dit zijn stoffen die niet onder een van de bovengenoemde klassen vallen. (bv. fijne poeders, lithiumbatterijen…)

WAT IS ADR BIJ GEVAARLIJKE GOEDEREN?

Zoals wij eerder in een van onze berichten hebben vermeld, is de ADR een Europese overeenkomst inzake het vervoer van gevaarlijke goederen die het vervoer van gevaarlijke goederen regelt.

Deze overeenkomst regelt de documentatie, het vervoer en de verpakking van deze goederen, met inbegrip van het laden, lossen en opslaan. Om het milieu en de mensen te beschermen moeten de verplichtingen en verantwoordelijkheden van deze overeenkomst worden nagekomen.

  • Lijst van alle gevaarlijke goederen die mogen worden vervoerd
  • Geeft het type van de te gebruiken containers en verpakkingen aan
  • Geeft aan welke markering op ladingen gevaarlijke goederen en de bijbehorende voertuigen moet worden aangebracht.
  • Het toont de documentatie die essentieel is om de reis te kunnen maken.
  • Specificeert het soort opleiding dat personen die bij dit soort reizen betrokken zijn, moeten hebben.

ADR-VOERTUIGEN

Voertuigen voor het vervoer van dit soort goederen moeten worden geïdentificeerd met een ADR-certificaat, omdat daarmee wordt gecertificeerd dat zij voor dit soort vervoer zijn toegelaten.

Dit zeer specifieke certificaat verplicht het voertuig te voldoen aan een reeks eisen, zoals het hebben van een brandblusapparaat, een gepantserde elektrische installatie…

Deze typen voertuigen moeten zowel aan de achterzijde van het voertuig als aan de voorzijde worden voorzien van een opvallend oranje teken ter identificatie.

  • Bovenaan staat het type grondstof, d.w.z. het gevaar dat in het voertuig wordt vervoerd.
  • Onderaan wordt het soort goederen aangegeven.

WELKE VOORSCHRIFTEN GELDEN VOOR HET VERVOER VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN?

De regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg op Spaans grondgebied is Koninklijk Besluit 97/2014, Koninklijk Besluit 230/1998 keurt de regelgeving voor explosieven goed en Koninklijk Besluit 989/2015 regelt het gebruik van pyrotechnische artikelen en patronen.

Bereken uw begroting

SELECCIONE UNHA CATEGORÍA
Gestor de tráfico en | + posts

Técnica Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia - Artes Gráficas por IES Virgen de la Paloma. Gestor de tráfico en Transvolando.

Scroll naar boven
¿Te podemos ayudar en algo?