Què són les mercaderies perilloses?

Avui parlarem de les mercaderies perilloses, perquè tots n’hem sentit a parlar, però sabem exactament el que són? Les mercaderies perilloses són substàncies que presenten un perill tant per a la salut com per al medi ambient, per això cal tenir un cura especial en el seu transport.

Com es classifiquen les mercaderies perilloses?

Les mercaderies perilloses estableixen la seva classificació mitjançant l’establert pel Subcomitè d’Experts de les Nacions Unides en Transport de Mercaderies Perilloses. La classificació és la següent:

Materials explosius

Classe 1: Materials explosius

Són materials que desprèn, a causa d’una reacció química, gasos a temperatures o velocitats que poden produir danys. (ex: focs artificials, bombes…)

Mercaderies perilloses - Gasos tòxics

Classe 2: Gases dissolts (sota pressió)

Són gasos que, a temperatura normal, es troben en estat gasós, però que en funció de les seves propietats es poden classificar com a tòxics, asfixiants, inflamables… (ex.: heli, butà…)

Líquids inflamables

Classe 3: Líquids inflamables

Són líquids inflamables o explosius líquids insensibles. (Ex: gasolina, aiguarràs, barnissos…)

Sòlids inflamables

Classe 4. Sòlids inflamables

Són aquelles substàncies que poden reaccionar espontàniament. En condicions normals, són inflamables en el seu transport. Cal tenir molta precaució en el seu transport ja que poden afavorir incendis per fricció. (Ex: sodi, potassi…)

Peròxids orgànics

Classe 5. Substàncies combustibles

Són substàncies que afavoreixen la combustió, és a dir, que poden arribar a produir incendis i afavorir el desenvolupament d’aquests. (Ex: peròxid d’hidrogen, nitrat amònic…)

Materials tòxics

Classe 6: Materials tòxics

Són substàncies que en petites quantitats poden ser perjudicials per a l’ésser humà i la seva salut, fins i tot podent arribar a causar la seva mort. (Ex: metanol)

Materials radioactius I

Classe 7: Materials radioactius”

Són materials que compten amb una concentració de radionucleids que són inestables (radioactius), és a dir, que emeten radiació mentre es desintegren.

Matèries corrosives

Classe 8: Materials corrosius

Són substàncies que poden danyar el teixit epitelial de la pell, els ulls i/o les mucoses. Poden danyar les persones i la mercaderia, ja que són tòxiques i perjudicials.

Materials de perills diversos

Classe 9: Matèries de perills diversos

Són substàncies que no estan contemplades en cap de les classes abans esmentades. (ex.: pols fines, piles de liti…)

Què és l’ADR en mercaderies perilloses?

Com ja vam comentar anteriorment en un dels nostres posts, l’ADR és un Acord Europeu sobre Transport de Mercaderies que regula el transport de mercaderies perilloses.

Aquest acord regula la documentació, transport i embalatge d’aquestes mercaderies, incloent la seva càrrega, descàrrega i emmagatzematge. Per protegir el medi ambient i les persones, cal complir les obligacions i responsabilitats que aquest acord comporta.

  • Enumera totes les mercaderies perilloses que es poden transportar.
  • Indica el tipus d’envasos i embalatges que s’han d’utilitzar.
  • Indica la senyalització que hauria de portar les càrregues de mercaderies perilloses i els vehicles corresponents
  • Mostra la documentació que és imprescindible per poder fer el viatge
  • Especifica el tipus de formació que ha de tenir les persones que estiguin implicades en aquest tipus de viatges

Vehicles ADR

Els vehicles que es dediquen al transport d’aquest tipus de mercaderies han d’anar identificats amb un certificat ADR, ja que acredita que estan autoritzats per aquest transport.

Aquest certificat tan específic obliga el vehicle a complir una sèrie de requisits com disposar de desconnectador d’extintors, instal·lació elèctrica blindada…

Aquests tipus de vehicles han de portar tant a la part del darrere del vehicle com a la part davantera un senyal taronja caracteritzat per a la seva identificació.

  • A la part superior, s’indica el tipus de matèria primera, és a dir, del perill que es transporta al vehicle.
  • A la part inferior, s’indica el tipus de mercaderia.

Placa per a camió de mercaderies perilloses

Quina normativa regula el transport de mercaderies perilloses?

La normativa que regula el transport de mercaderies perilloses per carretera al territori espanyol són el Reial decret 97/2014, el Reial decret 230/1998 aprova el reglament d’explosius i el Reial decret 989/2015 regula l’ús d’articles pirotècnics i cartutxeria.

Calcula el teu pressupost

SELECCIONEU UNA CATEGORIA
Desplaça cap amunt
¿Te podemos ayudar en algo?