CONDICIÓNS DE TRANSPORTE

CONDICIÓNS DE TRANSPORTE DO REMOLQUE COMPLETO

Cita

Inclúe:

 • Seguro LOTT
 • Servizos nacionais: 2h de carga e 2h. descargar. (Agás outras condicións pactadas antes da cotización).

En ambos os casos, se as horas de carga ou descarga superan as sinaladas anteriormente, aplicaranse as condicións establecidas no apartado de paradas (art. 22 da Lei de contratos de transporte terrestre).

En ambos os casos, se as horas de carga ou descarga superan as sinaladas anteriormente, aplicaranse as condicións establecidas no apartado de paradas (art. 22 da Lei de contratos de transporte terrestre).

Non inclúe

IVE ou outros impostos.

Hora concreta de carga e descarga, salvo acordo previo á cotización (non se permite poñela posteriormente en orde de carga sen previo aviso), se o cliente considera que precisa unha hora concreta, deberá comunicalo para que o camión quede colocado. un día antes no lugar de carga, polo que terá un custo adicional de 400€ para o transporte normal.

Certificar e preparar a viabilidade para que os vehículos poidan entrar na carga e descarga o día da mesma.

Retirar e instalar elementos urbanos como sinais, varandas, etc. Calquera permiso ou escolta para acceder a carga e descarga nos núcleos urbanos, estea ou non prohibida a entrada de vehículos pesados.

As paradas enduanas, que terá un custo de 35 a 55 €/hora cun máximo de 400 a 550 €/día segundo o vehículo que realice o transporte. TRANSVOLANDO, SL resérvase o dereito de aplicar a cláusula de actualización automática de prezos, en base ás fórmulas acordadas o 11-06-08 pola Administración, BOE núm. 44 do 14 de xuño de 2008. As tarifas terán unha validez de 30 días naturais.

paros

 • Nacional: de luns a sábado

Art. 22 da Lei do contrato de transporte terrestre e os valores previstos para o IPREM, a 35.5 €/hora para o transporte normal, a 45 €/hora para o transporte xenérico e a 55 €/hora para o transporte de tubos ou grandes. góndolas de tamaño, se van acompañadas de coche piloto, o prezo será de 22€/hora. Computarase un máximo de 10 horas diarias.

Indemnizacións por baixas

Transporte nacional:

Transporte normal, con menos de 24 horas, 355 €/viaxe agás de Andalucía e Estremadura, que será de 48 horas. Xenérico, con menos de 48 horas 450 €/viaxe con plataformas ou góndolas de 13.6 m.

Transporte excepcional, con menos de 48 h. Vehículo de 450 € cun incremento de 210 €/permiso e gastos de coche piloto se é o caso (custo mínimo do permiso de 210 €).

Con góndolas de medidas extras como portatubos, a parada mínima será de 550 € e o máximo serán os gastos de desprazamento que o vehículo teña percorrido ata a carga e regreso á base a 1.50 €/Km máis gastos de coche piloto (custo mínimo). 210 €)

Bens

As medidas de capacidade total dos nosos remolques son as seguintes:

 • Palés Europeo 120 x 80 cm (Máx. 33 palés)
 • Palés americanos 120 x 100 cm (Máx. 26 palés; se son de 1.000 kg só se poden cargar 24 palés)

Para cargas non paletizadas, a capacidade será de 13.60 m de longo x 2.48 m de ancho x 2.65 m de alto (portas 2.46 m).

GMA: 24.000 kg

Os palés deberán estar correctamente embalados e identificados detallando o remitente, o destinatario e o número de palés do envío. Se non tes unha valoración escrita da mercadoría antes da cotización, aplicaranse as normas do seguro. LOTT/CMR de mercadorías. No noso caso, a empresa está asegurada ata 90.000 €/viaxe, polo que se pode facer responsable nas condicións de nO noso seguro, non sendo este en todo risco. A partir desa cantidade, TRANSVOLANDO, SL non se fai responsable da mercadoría. A empresa non se fai responsable dos sobrecustos que puidesen ocasionar atrasos por causas de forza maior tanto na carga como na descarga, como avarías de vehículos, condicións meteorolóxicas, atrasos de ferry, etc., é dicir, casos extremos e fortuitos que se resolverán. canto antes segundo dispoñibilidade. En todos os contratos realizados por TRANSVOLANDO, SL, de existir algunha controversia que non poida ser resolta, porase a disposición das Xuntas Arbitral de Madrid.

IMPORTANTE: No caso de ser unha empresa intermediaria, debes informar aos teus clientes destas condicións e posibles custos para non alegar descoñecemento pola túa parte.

 

CONDICIÓNS DE TRANSPORTE DA MÁQUINA

Cita

Inclúe:

 • Seguro LOTT
 • Servizos nacionais: 2h de carga e 2h. descargar. (Agás outras condicións pactadas antes da cotización).

En ambos os casos, se as horas de carga ou descarga superan as sinaladas anteriormente, aplicaranse as condicións establecidas no apartado de paradas (art. 22 da Lei de contratos de transporte terrestre).

Non inclúe

IVE ou outros impostos.

Hora concreta de carga e descarga, salvo acordo previo á cotización (non se permite poñela posteriormente en orde de carga sen previo aviso), se o cliente considera que precisa unha hora concreta, deberá comunicalo para que o camión estea posicionado. un día antes no lugar de carga, polo que terá un sobrecusto de 400€ para o transporte normal, 500€ para o xenérico e 600€ para as góndolas que circulen, baleiras con medidas extras, como as góndolas portatubos.

Toldo para a mercadoría, salvo aviso escrito do cliente antes da cotización. Independentemente de que teña ou non toldo, estamos exentos de danos ou mollarse. Se se rompen os toldos (por refachos de vento, pezas cortantes que rompan o toldo, etc.), o transportista queda exento de culpa, xa que tampouco son responsables as compañías de seguros. No presuposto inclúese todo o necesario para o destino da mercadoría.

Certificar e preparar a viabilidade para que os vehículos poidan entrar na carga e descarga o día da mesma.

Retirar e instalar elementos urbanos como sinais, varandas, etc. Calquera permiso ou escolta para acceder a carga e descarga nos núcleos urbanos, estea ou non prohibida a entrada de vehículos pesados.

As paradas enduanas, que terá un custo de 35 a 55 €/hora cun máximo de 400 a 550 €/día segundo o vehículo que realice o transporte.

paros

 • Nacional: de luns a sábado

Art. 22 da Lei do contrato de transporte terrestre e os valores previstos para o IPREM, a 35.5 €/hora para o transporte normal, a 45 €/hora para o transporte xenérico e a 55 €/hora para o transporte de tubos ou grandes. góndolas de tamaño, se van acompañadas de coche piloto, o prezo será de 22€/hora. Computarase un máximo de 10 horas diarias.

Indemnizacións por baixas

Transporte nacional:

Transporte normal, con menos de 24 horas, 400€/viaxe agás de Andalucía e Estremadura, que será de 48 horas.

Xenérico, con menos de 48 horas 500€/viaxe con plataformas ou góndolas de 13.6 m.

Transporte excepcional, con menos de 48 h. Vehículo de 500 € cun incremento de 210 €/permiso e gastos de coche piloto se é o caso (custo mínimo do permiso de 210 €).

Con góndolas de medidas extras como portatubos, a parada mínima será de 600 € e o máximo serán os gastos de desprazamento que o vehículo teña percorrido ata a carga e regreso á base a 1.50 €/Km máis gastos de coche piloto (custo mínimo). 210 €)

Bens

Se non tes unha valoración escrita da mercadoría antes da cotización, aplicaranse as normas do seguro. LOTT/CMR de mercadorías. No noso caso, a empresa ten asegurados ata 90.000 €/viaxe, no que se pode facer responsable nas condicións do noso seguro, que non é totalmente integral. A partir desa cantidade, TRANSVOLANDO, SL non se fai responsable da mercadoría. A empresa non se fai responsable dos sobrecustos que puidesen ocasionar atrasos por causas de forza maior tanto na carga como na descarga, como avarías de vehículos, condicións meteorolóxicas, atrasos de ferry, etc., é dicir, casos extremos e fortuitos que se resolverán. canto antes segundo dispoñibilidade. En todos os contratos realizados por TRANSVOLANDO, SL, de existir algunha controversia que non poida ser resolta, porase a disposición das Xuntas Arbitral de Madrid.

IMPORTANTE: No caso de ser unha empresa intermediaria, debes informar aos teus clientes destas condicións e posibles custos para non alegar descoñecemento pola túa parte.

CONDICIÓNS DE TRANSPORTE DA CARGA AÉREA E DE MERCANCÍAS PERIGOSAS

Cita

Inclúe:

 • Seguro LOTT
 • Servizos nacionais: 2h de carga e 2h. descargar. (Agás outras condicións pactadas antes da cotización).

En ambos os casos, se as horas de carga ou descarga superan as sinaladas anteriormente, aplicaranse as condicións establecidas no apartado de paradas (art. 22 da Lei de contratos de transporte terrestre).

Non inclúe

IVE ou outros impostos.

Hora concreta de carga e descarga, salvo acordo previo á cotización (non se permite poñela posteriormente en orde de carga sen previo aviso), se o cliente considera que precisa unha hora concreta, deberá comunicalo para que o camión quede colocado. un día antes no lugar de carga, polo que terá un custo adicional de 400€ para o transporte normal.

Certificar e preparar a viabilidade para que os vehículos poidan entrar na carga e descarga o día da mesma.

Retirar e instalar elementos urbanos como sinais, varandas, etc.

Calquera permiso ou escolta para acceder a carga e descarga nos núcleos urbanos, estea ou non prohibida a entrada de vehículos pesados.

As paradas enduanas, que terá un custo de 35 a 55 €/hora cun máximo de 400 a 550 €/día segundo o vehículo que realice o transporte.

TRANSVOLANDO, SL resérvase o dereito de aplicar a cláusula de actualización automática de prezos, en base ás fórmulas acordadas o 11-06-08 pola Administración, BOE núm. 44 do 14 de xuño de 2008. As tarifas terán unha validez de 30 días naturais.

paros

 • Nacional: de luns a sábado

Art. 22 da Lei do contrato de transporte terrestre e os valores previstos para o IPREM, a 35.5 €/hora para o transporte normal, a 45 €/hora para o transporte xenérico e a 55 €/hora para o transporte de tubos ou grandes. góndolas de tamaño, se van acompañadas de coche piloto, o prezo será de 22€/hora. Computarase un máximo de 10 horas diarias.

Indemnizacións por baixas

Transporte nacional:

Transporte normal, con menos de 24 horas, 355€/viaxe agás de Andalucía e Estremadura, que será de 48 horas.

Xenérico, con menos de 48 horas 450€/viaxe con plataformas ou góndolas de 13.6 m.

Transporte excepcional, con menos de 48 h. Vehículo de 450 € cun incremento de 210 €/permiso e gastos de coche piloto se é o caso (custo mínimo do permiso de 210 €).

Con góndolas de medidas extras como portatubos, a parada mínima será de 550 € e o máximo serán os gastos de desprazamento que o vehículo teña percorrido ata a carga e regreso á base a 1.50 €/Km máis gastos de coche piloto (custo mínimo). 210 €)

Bens

As medidas de capacidade total dos nosos remolques son as seguintes:

 • Palets europeos 120 x 80 cm (Máx. 33 palés)
 • Palés americanos 120 x 100 cm (Máx. 26 palés; se son de 1.000 kg só se poden cargar 24 palés)

Para cargas non paletizadas, a capacidade será de 13.60 m de longo x 2.48 m de ancho x 2.65 m de alto (portas 2.46 m).

GMA: 24.000 kg

Se non tes unha valoración escrita da mercadoría antes da cotización, aplicaranse as normas do seguro. LOTT/CMR de mercadorías. No noso caso, a empresa ten asegurados ata 90.000 €/viaxe, no que se pode facer responsable nas condicións do noso seguro, que non é totalmente integral. A partir desa cantidade, TRANSVOLANDO, SL non se fai responsable da mercadoría. A empresa non se fai responsable dos sobrecustos que puidesen ocasionar atrasos por causas de forza maior tanto na carga como na descarga, como avarías de vehículos, condicións meteorolóxicas, atrasos de ferry, etc., é dicir, casos extremos e fortuitos que se resolverán. canto antes segundo dispoñibilidade. En todos os contratos realizados por TRANSVOLANDO, SL, de existir algunha controversia que non poida ser resolta, porase a disposición das Xuntas Arbitral de Madrid.

IMPORTANTE: No caso de ser unha empresa intermediaria, debes informar aos teus clientes destas condicións e posibles custos para non alegar descoñecemento pola túa parte.

Condicións de contratación por agrupación

TIPOS DE PALET NIVEL DE DESPALETIZACIÓN

MINICUARTO TRIMESTRE HALF COMPLETO/LUZ MEGA COMPLETO
Calle 10 € 17 € 22 € 28 € 33 €
pisos ou sotos 17 € 28 € 39 € 50 € 61 €
Promocións / 2ª ENTREGA 8 € 10 € 17 € 18 € 20 €

Camareiro/a: 66 €/hora. Tempo de espera: 17€/media hora adicional, sendo a primeira media hora gratuíta se a entrega é antes das 1:12 horas. 00 €/expedición, se a entrega é antes das 22:14 h. Expedición 00€.

As tarifas inclúen envío e seguro LOTT

IVE non incluído.

Cando a mercadoría supere o peso e volume máximos establecidos, aplicarase outra unidade de palet completo.

En canto ao seguro, os servizos e envíos rexeranse polo LOTT. Aínda que podes solicitarnos que contratemos un seguro adicional segundo as túas necesidades.

As recollidas e entregas realizaranse na planta baixa da empresa.

Respecto ao mercadorías inflamables, explosivos ou calquera tipo de mercadoría perigosa, debes informarnos desta circunstancia antes da contratación (ver información en mercadorías perigosas).

Quedan excluídas para este método de cotización as mercadorías que conteñan produtos inflamables e explosivos, así como as mercadorías refrixeradas.

Os palés deberán estar correctamente embalados e identificados detallando o remitente, o destinatario e o número de palés dos que se compón o envío.

TRANSVOLANDO, SL resérvase o dereito de aplicar a cláusula de actualización automática de prezos, en base ás fórmulas acordadas o 11-06-08 pola Administración, BOE núm. 44 do 14 de xuño de 2008. As tarifas poderán ser revisadas se os envíos non se realizan nun prazo de tres meses con 30 días de antelación. Para as Illas Canarias engadiranse 18 € por expedición DUA.

Para Canarias sumarase á tarifa o custo do seguro de mercadorías, que será do 0,80% do valor declarado na factura.

Somos un equipo novo e apaixonado cunha misión moi clara: para innovar tecnoloxicamente cada día para ofrecer aos nosos clientes un servizo máis áxil e seguro.

Podemos axudarche con algo?