baldintza orokorrak

Baldintza orokorrak

 

Garraiorako Baldintza Orokorrak

Garraiorako Baldintzak Bertsio luzea (08-2019)

 1.  DEFINIZIOAK

Ondorengo definizio hauek garraio-kontratu hau arautuko duten jarraian ezarritako baldintzei aplikatuko zaizkie.

“Gu”, “Gu”

"Gure" eta TRANSVOLANDO

Transvolando, SL, taldeko sozietateak (“Transvolando”) eta bere langileak, agenteak, korrespontsalak eta mendekoak.
"Zu eta zure)" Salgaien kargatzailea, bidaltzailea edo kontsignatarioa, hala dagokionean.
"Garraioa" Garraioa bera eta, hala badagokio, inguratzen duten eduki zabalagoko eragiketak eta erlazionatutako jarduerak.
"Bidalketa" Garraiolariak garraiolariari aldi berean entregatzen dizkion merkantzia, garraiatzeko eta hartzaile bakar bati entregatzeko, kargatzeko leku bakarretik helmugako leku bakarrera.
"Paketea" Garraiatu beharreko salgaiak osatzen dituen zama ezberdinen unitate material bakoitza, horien bolumena, neurriak eta edukia edozein direla ere.
"Beste zerbitzu batzuk" Garraio-operadorearen figurako zerbitzuak; Garraioa bera ez den beste zerbitzuak, hala nola biltegiratzea, sailkapena, muntaketa, ontziratzea, instalazioa, balio erantsia.
"Debekatutako elementuak" Garraioa egingo litzatekeen edozein herrialdetan lege, arau edo erregelamendu bidez garraiatzea debekatuta duten merkantzia edo materiala.
 1. KONTRATUA SINTATZEN DUZUEN ALDERDIA

Garraio-kontratua enpresarekin egiten da TRANSVOLANDO, SL edo zure bidalketa onartzen duen bere filial edo afiliatuarekin.

Onartzen duzu garraio osoa edo zati bat azpikontratatu ahal izango dugula egoki irizten dizkigun baldintza eta baldintzetan.

 1. ZUEK GURE BALDINTZAK ONARTZEA

Zure Bidalketa guri entregatzean eta sinatzen ez baduzu ere, Garraio-kontratuan ezarritako Baldintzak eta Baldintzak onartzen dituzu eta zure izenean zein hirugarrenen izenean egiten dituzu. Bidalketa. Zure Bidalketa guri bidaliz gero, gure Baldintzak eta Baldintzak ez direla soilik onartzen duzu. TRANSVOLANDO, SL, baina baita zure bidalketa jaso, garraiatu edo entregatzeko azpikontratatu dugun beste edozein pertsona edo enpresaren eskutik.

Gure langile, agente edo berriemaileetako inork ez du baimenik baldintza hauek eteteko, aldatzeko edo aldatzeko. Baldintza eta Baldintza hauekin kontraesanean badaude, zure hitzezko edo idatzizko argibideak kontratu gabekoak dira eta ez gaituzte lotzen.

 1. KONTRATUAREN IRISMENA

4.1.      Baldintza hauek Zure Bidalketaren Garraioa arautzen dute, gure kontratuaren izaera edozein dela ere.

4.2.      Salgaiak garraiatzearekin zerikusia duen edozein kontratu eginez gero, hau onartzen duzu:

– Kontratua salgaiak errepidez garraiatzeko kontratua da, baldin eta garraioa benetan errepidez egiten bada;

– Kontratua aireko merkantzien kontratua da, baldin eta garraioa benetan airez egiten bada.

– Kontratua merkantzien itsas garraiorako kontratua da, garraioa itsasoz egiten bada.

– Kontratua Beste Zerbitzu batzuk egiteko kontratua da, baldin eta garraioa ez den beste zerbitzuekin lotuta badago.

 1. SALGAI ARRISKUTSUAK / SEGURTASUNA

5.1.      5.2 eta 5.3 paragrafoetan ezarritako inguruabarrak izan ezik, ez dugu garraiatzen edo ematen (Gure erabakiaren arabera) edo arriskutsutzat sailka daitezkeen salgaiekin lotutako beste zerbitzurik, Hegazkintza Erakundearen jarraibide teknikoen arabera. Nazioarteko Funtzio Publikoa (ICAO), Nazioarteko Aire Garraioaren Elkartea (IATA) Salgai Arriskutsuen Araudia, Itsas Salgai Arriskutsuen Nazioarteko Kodea (IMDG), Salgai Arriskutsuen Nazioarteko Garraioari buruzko Europako Akordioa (ADR) araudia edo estatuko edo nazioarteko beste edozein arau. salgai arriskutsuen edo beste zerbitzu batzuen garraioari aplikatzekoa, bitarteko edo berehala lotuta edo erlazionatuta.

5.2.      Bezero homologatuaren titulua lortzen baduzu (horretarako gure hurbileneko ordezkaritzara joan behar duzu) noizean behin eta zuhurki salgai arriskutsuak garraiatzeko edo Beste Zerbitzu batzuen objektu gisa onartzea kontuan hartu ahal izango dugu. Nolanahi ere, Zure Bidalketak errekargua izango du eta aplikagarriak diren araudia (ikus 5.1 klausula) eta Gure eskakizunak bete beharko ditu. Gure hurbileneko ordezkaritzak beharrezko xehetasun osagarri guztiak emango dizkizu.

5.3.      Salgai arriskutsu batzuk onartutako bezeroen eskakizunetatik salbuetsita daude. Xehetasunak ren ordezkaritzan lor daitezke TRANSVOLANDO, hurbilen dagoen SL.

5.4.      Gure Bidalketa-agiria osatzen duzunean edo Zure bidalketa guri entregatzen digunean, isilbidez bermatzen duzu eta Zure ardurapean Bidalketak ez duela ICAO 17. eranskinean edo beste araudi nazional edo nazioartekoetan agertzen den debekatutako elementurik. Horrez gain, Bidalketaren edukiaren deskribapen osoa eman behar duzu garraio-agirian edo horrekin batera doan dokumentuan, horrek erantzukizunetik salbuetsi gabe.

5.5.      Baimena ematen diguzu zure Bidalketak segurtasun-kontrolen menpe jartzeko, X izpien ekipoak, lehergailu-detektagailuak edo beste segurtasun-baheketa-metodo batzuk erabiltzea barne; Era berean, baimena ematen diguzu zure bidalketa eta garraioan horren objektu diren paketeak ireki eta aztertzeko.

5.6.      Ziurtatzen duzu Bidalketa prestatu duzula Garraiorako, edo Guk beste edozein Zerbitzu egiteko, instalazio seguruetan, Zuk kontratatutako Zure konfiantzako langileek; Bidalketa prestatzen, biltegiratu eta Garraioan zehar baimenik gabeko interferentziaren aurka babestuta dagoela Bidalketa Garraiorako edo Guk beste Zerbitzu bat egiteko onartu baino lehen.

5.7. Ez ditugu debekatutako elementuak dituzten bidalketak onartzen.

5.8.      Baliteke informazioa eman edo partekatu behar izatea, Zure Bidalketen datu pertsonalak barne, bai helmugako herrialdeetako agintariekin, bai garraio-herrialdeetako agintariekin, kontrol arrazoiengatik.duabeltza eta/edo segurtasuna. Kasu horretan, informazio eta datu horiek emateko ahalmena ematen diguzu.

 1.  ESPORTAZIOAREN KONTROLAK

6.1.      Horren erantzule bakarra zarenez, esportazioen kontrolei buruzko legeria aplikagarria guztiz eta garaiz betetzen dela bermatzen duzu, besteak beste, argibide gisa, ondasun eta zerbitzu militar eta estrategikoen baimenik gabeko merkataritza debekatzen duten arauak eta arauak, baita akordioak edo Zure Bidalketak garraiatu daitezkeen jatorri edo/edo helmuga duten herrialdeetako pertsona eta entitate jakin batzuekin finantza-transakzioak edo teknologia, informazio edo produktu jakin batzuk zure herrialdera garraiatzeko, bertatik edo bidez garraiatzeko baldintzak ezartzen dituzten arauak eta arauak. Bidalketa entregatu daiteke.

6.2. Bermatzen duzu ez diguzula bidalketarik entregatuko, zu edo horretan parte hartzen duten alderdietakoren bat Nazio Batuen zigor-programen zerrendaren batean sartzen bazara, edo xehatutakoak osatzen edo ezartzen dituen nazio- edo eskualde-programaren batean sartzen bazara. neurri autonomoen araudian zerrendatutako edozein kidek baino.

6.3. Esportazioen aurretiko arauzko kontrolen menpe dauden bidalketak identifikatzea eta aplikagarriak diren arauak betetzeko beharrezko informazioa eta dokumentazioa ematea onartzen duzu.

6.4. Zure Bidalketa garraiatzeko beharrezkoak diren lizentziak eta baimenak ikertzearen eta eskuratzeko kostuaren ardura eta bere gain hartuko dituzu, baita hartzaileak Bidalketa jasotzeko duen egokitasuna ziurtatzea ere, jatorrizko herrialdeko legeen arabera. , helmuga eta Bidalketaren gaineko jurisdikzioa eska dezaketen beste edozein herrialde,

6.5. Ez gara esportazioen kontrolen, zehapenen, neurri murriztaileen edo enbargoen legeekin lotutako zure ekintzen edo hutsegiteen erantzule.

 1. IKUSKATZEKO ESKUBIDEA

Gurekin edo edozein gobernu-agintari onartzen duzu, barneduana eta segurtasuna, Zure Bidalketa ireki eta ikuska dezakegu edozein unetan.

 1.  GARRAIO DENBORAREN ETA BIdalketen IBILBIDEAREN KALKULUA

Gure argitalpenetan adierazitako entrega-epeek ez dute islatzen asteburua, jaiegunak edo jaiegun nazionalak, batek eragindako atzerapenak.duanas, derrigorrezko tokiko segurtasun-baldintzak betetzearen ondoriozko atzerapenak, edo gure esku ez dagoen beste edozein gertakari. Zure bidalketaren ibilbidea eta garraio modua zehaztea Gure ardura bakarra da.

 1.  BULEGOADUANAS

9.1.      Zure ordezkari izendatzen gaituzu bertara bidaltzeko eta bidaltzeko helburu bakarrarekinduaZure Bidalketaren zenbakiak. Era berean, salgaien kontsignatario izendatzen gaituzu behar den neurrian, zeregin hori azpikontratatu ahal izateko. Agintariren batek AduaXede horietarako dokumentazio osagarria behar baduzu, zure ardura da guri ematea zure kontura eta ahalik eta azkarren.

9.2.      Bermatzen duzu esportazio- eta inportazio-adierazpen eta Bidalketari buruz emandako informazio guztiak egiazkoak eta zuzenak direla. Badakizu eta onartzen duzu Bidalketari edo haren edukiari buruzko adierazpen faltsuak edo iruzurrezkoak egiteak erreklamazio zibila eta, hala badagokio, salaketa penalaren aurrean jartzen zaituela, salgaien konfiskazioa eta salmenta adosteko prozedurak. Tarteka eta diskrezioz lagundu diezazukegu dokumentazioa osatzenduabehar den moduan, lankidetza hori zure ardurapean eta zure ardurapean ematen dela ulertuta. Gurekin kalterik gabe uztea eta, hala badagokio, indemnizatzea onartzen duzu Gurekin emandako informazioan oinarrituta egin daitekeen edozein erreklamazioaren ondorioz. Aurrekoarekin lotuta sortzen ditugun kostuak bere gain hartuko dituzu eta arduratuko zara, klausula honetan aipatzen diren zerbitzuak eskaintzeagatik kobratzen dizkizugun prozesamendu kostuak barne.

9.3.      Bidalketaren benetako bidaltzailea, bidaltzailea eta hartzaileak solidarioki erantzule izango ditu zergak, zergak (BEZa barne, hala badagokio), isunak eta zigorrak, biltegiko gastuak edo bestelako gastuak itzultzeko. TRANSVOLANDO, SL dokumentazio egokia eman ez izanagatik eta/edo beharrezko lizentzia edo baimenik lortu ez izanagatik. Erantzukizun solidario bera aplikatzen da erreklamazioa izapidetzearen kostuei dagokienez. Kontzeptu horiei erantzuteko berme egokia eta nahikoa ematea onartzen duzu Gure lehen eskaeran.

9.4.      Ez dugu bere gain hartzen bidalketaren iraupenaren erantzukizunikduabidalketaren nero/import/export, prozedurak legez ahal den neurrian bizkortzen saiatzen garen arren.

9.5.      Zure baimena ematen diguzu 5eko martxoaren 2015eko Ebazpenaren I. eranskinean (65eko martxoaren 17ko 2015. zk. EHAA) jasotako ahalmen guztiei, bidalketa-adierazpen bakar baterako zeharkako ordezkari gisa, bere aplikazio-eremu nazionala izanik.

 1. HELBIDE ETA POKOAK OKERRAK

10.1.      Garraio-kontratuan adierazitako helbidea okerra delako Bidalketa baten bidalketa egin ezin badugu, zurekin harremanetan jarriko gara eta arrazoizko ahalegina egingo dugu gertaera zuzentzeko eta entrega osatzeko, eta, hala badagokio, dagozkion gastu gehigarriak fakturatuz.

10.2.      Ez ditugu posta-kutxetara zuzendutako bidalketak onartzen, herrialde kopuru jakin batean izan ezik (zerrenda eskuragarri dago ordezkaritzan. TRANSVOLANDO, SL bidalketa onartzen duena) eta hartzailearen telefono-zenbakia ematen diguten baldintzapean; Bidalketa posta-kutxan ezin badugu egin, bidalketa bidalketa hartzaileari posta ziurtatuz bidaltzeko baimena ematen diguzu, bidalketa-agiria aurkeztean egindakotzat hartuko da bidalketa.

 1. ZURE BIdalketen ENTREGA

11.1.      Edozein arrazoirengatik Bidalketa helmugan entregatu ezin den kasuetan, hartzailearen helbidean ohar bat uzten saiatuko gara, entrega saiakera egin dela adierazten duena. Bigarren saiakera baten ondoren entrega ezin bada osatu edo hartzaileak Bidalketa ukatzen badu, zurekin harremanetan jartzen saiatuko gara aurrera egiteko modurik egokiena adosteko. Birbidalketaren, itzuleraren edo suntsitzearen kostuak, baita hirugarren eta ondorengo entrega-saiakerak edo hitzartutako beste edozein neurriren ondorioz sortutako Gure gastuak eta karguak (halakorik balego) Zuk hartuko dituzu bere gain. Bidalketa entregatzeko bigarren saiakera egin eta gero arrazoizko epe batean argibideak jasotzen ez baditugu, bidalketa suntsitzea edo saltzea onartzen duzu, gure erabakiaren arabera eta zurekin inolako betebehar edo erantzukizunik sortu gabe. 

Argibideak bereziak entrega

11.2. Zuk edo Bidalketa baten hartzaileak argibide bereziak eman diezagukezu (webgunearen bidez TRANSVOLANDO, SL edo beste edozein bideren bidez), Bidalketa beste leku batera edo beste pertsona bati (adibidez, auzoko edo/eta auzoko helbide batean) entregatzeko, edo hartzaileak Bidalketa batean jaso nahi duela adierazi dezake. guk onartutako kokapena. Ez gaude agindu horiek betetzera behartuta, baina hala egiten badugu, klausula hauek aplikatuko dira:

11.2.1. Helmugan egindako entrega frogatzea nahikoa izango da gure albaranek pertsona edo/eta entrega-helbide eraginkorra adierazten duela.

11.2.2. Zure argibide bereziak betetzea zure ardurapean eta zure ardurapean egingo da.

11.2.3. Hori dela eta, indemnizatu egingo gaituzu eta kalterik gabe utziko gaituzu zure argibide bereziak betetzeagatik sortutako erreklamazio, erantzukizun eta kostuengatik (abokatuen arrazoizko ordainsariak eta gastuak barne).

11.2.4. Zure argibide bereziak betez gero, zuk ordaintzea onartzen duzun komisioa ekarriko du.

 1. BETEBEHARRAK

Honako hau adierazten eta bermatzen duzu:

12.1.      Bidalketaren edukia (argibide gisa, paketeen pisua eta kopurua barne) behar bezala deskribatuta dago Gure bidalketa-agirian, behar bezala etiketatuta daude eta dagozkion etiketa edo etiketak irmo jarri dituzu kanpoaldeko leku nabarmen batean. Bidalketaren azalera, Guk uneoro argi eta garbi ikusteko moduan;

12.2.      Hartzailearen helbide osoa, posta-kodea barne, guztiz, zehaztasun eta irakurgarritasunez erregistratu da Gure bidai-agirian eta Zuk irmo jarritako helbide-etiketan bidalketaren kanpoko gainazalean leku nabarmen batean, Guk uneoro argi eta garbi ikusgai;

12.3.      Bidalketaren edukia segurtasunez eta arretaz paketatu duzu Garraioarekin edo Beste Zerbitzuen Gure errendimenduarekin lotutako arrisku arruntetatik babesteko; horien manipulazio mekanikoarekin lotutako prozesuak barne (sailkatzea);

12.4.      Bidalketaren pisu zuzena adierazi duzu eta Bidalketa Gure ibilgailuetan eta gure ibilgailuetatik kargatzeko edo deskargatzeko beharrezkoak diren ekipamendu berezi guztiak emango dizkiguzu;

12.5.      "PISUA HANDIA" etiketa irmo jarri duzu 30 kg baino gehiagoko pakete bakoitzaren kanpoko gainazalean leku nabarmen batean, Gurekin argi eta garbi ikus daitekeen moduan uneoro;

12.6.      Bidalketaren edukiak ez daude IATA, ICAO, IMDG edo ADR murrizketen menpe, ezta debekatutako elementuak ere, eta ez zuek ez hartzaileak ez zarete guk edo zuekin legez edo legez debekatuta dagoen edo negozioak egitea debekatuta dagoen pertsona edo erakunde bat. ;

12.7.      Beharrezkoak izan daitezkeen salgai arriskutsuei buruzko aitorpenak emango dizkiguzu, zuzen eta zehaztasunez prestatuak eta aplikagarriak diren lege, arau eta araudi guztien arabera;

12.8.      Hartzaileari edo hirugarren bati kobratzeko eskatu diguzunean, hartzaileak edo hirugarrenak ordaintzen ez badigu, berehala likidatuko duzu gure faktura osorik, administrazio-kuotarekin batera, faktura igorri eta hurrengo zazpi eguneko epean. ;

12.9.      Indarreko lege eta arau guztiak bete dira;

12.10.      Zure kabuz, zure ardurapean eta zure ardurapean kudeatu duzu Bidalketari buruzko dokumentazio guztiak zure Garraioari dagozkion baldintza guztiak betetzen dituela;

12.11.      Guztiak betetzeko arrazoizko neurri guztiak hartu dituzu cdatu pertsonalen babesari buruzko konbentzio, zuzentarau eta legedia barne, bideragarria bada, datu pertsonalak enkriptatzea, bidalketa bat galtzen edo okerrean bidaltzen bada datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko;

12.12.      Bidalketaren balioa ez da 25.000 eurotik gorakoa;

12.13.      Erantzukizunetik salbuesten gaituzu eta zure aurreko bermeen betetze-mailatik eratorritako hirugarrenen ekintzei kalterik gabe utziko gaituzu, zurekin edo zurekin sortzen ditugun kalte, galera eta gastuengatik, legezko kostuak barne. beste edozein pertsona.horregatik.

 1. GURE ERANTZUKIZUNAREN MUGAK

Garraio zerbitzuetan erantzukizuna

13.1.      14. xedapenean jarraian ezartzen denaren arabera, Garraioaren esparruan dugun erantzukizuna gai horretan indarrean dagoen derrigorrezko araudiaren arabera konfiguratuko da. A) Bai:

13.1.1.      Zure bidalketaren garraioa guztiz edo partzialki airez egiten bada eta azken helmuga edo tarteko geraleku gisa jatorrizko herrialdea ez den herrialde batean barne hartzen badu, 1929ko Varsoviako Hitzarmena edo Hagako Protokoloak aldatutako Varsoviako Hitzarmena. 1955 eta/edo 4eko Montrealgo 1975. Protokoloa, edo 1999ko Montrealgo Hitzarmena, nahitaez aplikagarriak direnez. Nazioarteko itun hauek zure bidalketaren galera, kalte edo atzerapenagatik gure erantzukizuna arautzen dute eta mugatzen dute kiloko 19 tiraketa eskubide berezietara.

13.1.2.      Zure bidalketa, osorik edo zati batean, errepidez garraiatzen bada, 1956ko Merkantzien Nazioarteko Garraiorako Errepideko Konbentzioan («CMR») parte den herrialde batean, horretara edo bertatik, zure bidalketaren galera edo kalteengatiko erantzukizuna. edo horren eraginpeko zatia CMRk arautuko du eta kiloko 8,33 tiraketa-eskubide berezira mugatuko da. Ondorioz galera bat izan duzula froga diezagukezun atzerapenik gertatuz gero, gure erantzukizuna bidalketa horren edo horren zati bat garraiatzeko ordainketa gisa ordaindu diguzun zenbatekoa itzultzera mugatuko da. galera jasango zuen.atzerapena.

13.1.3.      Zure Bidalketaren garraioa osorik edo partzialki errepidez egiten bada CMRren parte ez den herrialde batean, edo horietako bi herrialdeen artean ez dauden bi herrialdeen artean, zure Bidalketa edo zati baten galeragatik edo kalteengatik gure erantzukizuna. horren eraginpean, CMRren menpekotzat joko da eta kiloko 8,33 tiraketa-eskubide berezietara mugatuta dago. Ondorioz galera bat izan duzula frogatu diezazun atzerapenik gertatuz gero, Gure erantzukizuna Bidalketa horren edo horren zati bat garraiatzeko ordainketa gisa ordaindu diguzun zenbatekoa itzultzera mugatuko da. galera jasango zuen.atzerapena.

13.1.4.      14. xedapenean jarraian ezartzen denaren arabera, Barne Garraioaren esparruan dugun erantzukizuna gai horri buruz indarrean dagoen derrigorrezko araudiaren arabera konfiguratuko da. Esaterako, baldintza hauek argitaratzen diren egunean, zure Bidalketaren barne-garraioa guztiz edo partzialki errepidez egiten bada, Lehorreko Garraio Kontratuen Legea eta adostutako gainerako arauak aplikatuko dira.

13.2.      Ondorengo 14. klausulan xedatutakoaren arabera, beste edozein arrazoirengatik beste zerbitzu batzuei dagokienez erantzukizuna badugu, zurekin dugun erantzukizuna 10.000 eurora mugatuko da, edozein kasutan, kausa bera duten gertaera edo gertaera-serie bakoitzeko. kalteak, edo Bidalketa bat galtzen edo kaltetzen bada, Bidalketaren edo kaltetutako zatiaren merkatuko balio edo konponketa kostu txikiagoarekin, bi kasuetan kiloko 3,40 eurotik gorakoa izango ez den gehienezko muga aplikatuz, gehienez 10.000ko mugarekin. euro, loturiko ekitaldi edo ekitaldi bakoitzeko.

 1. ERANTZUKIZUN BAZTERKOAK

14.1.      Ez dugu erantzule izango diru-sarreren, irabazien galeraren, merkatuaren galeraren, ospearen galeraren, bezeroen galeraren, erabileraren galeraren, negozio-aukeraren galeraren erantzule, nahiz eta jakitun bagenuen kalte edo galera horiek ondoriozko edozein kalteren ondorioz sor daitezkeela. , osagarria (irabaziak galtzea) edo eratorritako edozein motatako galerengatik, mugarik gabe, kontratuaren haustura, arduragabekeria, nahita edo ez-egitea barne.

14.2.      Ez gara zurekin ditugun betebeharrak haustearen erantzule izango.

honen ondorioz:

14.2.1.      Gure kontroletik kanpo dauden kausak, hala nola (baina ez bakarrik):

– Jainkoaren egintzak, adibidez: lurrikarak, zikloiak, ekaitzak, uholdeak, sua, izurriteak, lainoa, izotza, etab.

– Ezinbesteko kasuak, adibidez, gerrak, istripuak, terrorismo-ekintzak, grebak, enbargoak, fenomeno atmosferikoak, tokiko gatazkak edo istilu zibilak;

– Nazioko edo tokiko aldaketak aireko edo lurreko garraio-sareetan eta arazo mekanikoak garraiobideetan edo makineria;

– Bidalketaren edukian ezkutuko akatsak edo ezkutuko akatsak;

– Hirugarrenen egintza penalak, hala nola lapurreta eta sutea.

14.2.2.      Zure egintzak edo omisioak edo hirugarrenenenak, hala nola:

– Baldintza hauetan ezarritako betebeharrak (edo Bidalketarako eskubidea edo interesa duen hirugarren batenak) ez betetzea, bereziki 12. klausulan ezarritako bermeak;

– A-ko funtzionarioen edo langileen egintzak edo ez-egiteakduanas, segurtasuna, aire konpainiek, aireportuek edo gobernuek.

14.2.3.      Debekatutako Elementuak Zure Bidalketan sartzea, Bidalketa hori akatsez onartu bagenuen ere.

14.2.4.      Gure ezezkoa zure izenean legez kanpoko ordainketak egiteari.

 1. ENTREGATZEKO EPEA BERMATUA DUTEN PRODUKTUAK

Entrega-epea bermatuta duten produktuei dagokienez, adostutako epean Zure Bidalketa entregatzen ez badugu, eta Gure hutsegite 14.2 klausulan deskribatutako gertakariren batek eragin ez badu, eta zure erreklamazioa jakinarazten badiguzu. 19. puntuan, benetan ematen dugun entrega-zerbitzuagatik kobratuko dizugu (adibidez, eguerdiko hamabiak baino lehen) eskatu diguzun zerbitzuagatik adierazitako prezioa kobratu beharrean (adibidez, 9:00ak baino lehen).

 1.  BALIOKO GAUZAK

Ez dira gure bidez bidali behar harribitxiak, metal preziatuak, bitxiak, dirua, negozia daitezkeen tresnak, babesik gabeko altzariak, beira edo zeramika, arte objektuak, antigoalekoak eta dokumentu garrantzitsuak, adibidez, pasaporteak, stock eta aukera eskaintzak eta ziurtagiriak. garraio-sareak, sistema gisa, manipulazio mekanikoa eta sailkatzeko ekipamendu automatizatuak erabiltzea dakar, ibilgailuen transferentzia anitzekin batera. Hala ere, salgai mota honen garraioa guri enkargatzen badizu eta zure eskaera onartzen badugu, zure ardurapean eta zure ardurapean egingo dugu.

 1.  ASEGURU

17.1.      Bidalketaren edukiaren guztizko baliorako asegurua (dokumentuak ez diren bidalketa) kontratatu dezakezu, bide-agirian dagokion laukia betez eta garraioan zehar galtzeko eta hondatzeko arrisku guztien kontrako estaldurarako aplikatzekoa den tasa ordainduz. 25.000 euro bidalketa bakoitzeko. Bidalketaren balioa 25.000 eurotik gorakoa denean, gure aldez aurretiko baimena beharko da kontratatu aurretik. Asegururik ez dago harribitxi, metal preziatu, ordenagailu eramangarri, plasma edo LCD pantailetarako, bitxietarako, dirua, beirazko tresneria, txinatarra, arte-objektuetarako, antigoaleko, dokumentu edo filmetarako, grabazioetarako, diskoetarako, memoria-txarteletarako edo datuak edo irudiak garraiatzeko beste edozein gailuetarako. . Aipatutako salgaiak bidaltzen badituzu, zuk zeuk asegurua kontratatzea gomendatzen dizugu.

17.2.      Zure dokumentuak berreraikitzeko, erreproduzitzeko edo birinprimatzeko (materialaren kostuak barne (adibidez, papera) gehi arrazoizko lan-kostu bat) kostuetarako asegurua eros dezakezu, garraio-agirian dagokion laukia betez eta arrisku guztien estalduragatik dagokion tasa ordainduz. Garraioan zehar galerak eta kalteak bidalketa bakoitzeko 500 euroko gehienezko mugarekin. Aseguru hau herrialdeko tokiko webgunean sartutako dokumentuen zerrendarako bakarrik dago eskuragarri TRANSVOLANDO, SL-k zure bidalketa onartzen du garraiorako.

17.3.      Aurreko aseguru-aukerek (17.1 eta 17.2) (i) ez dituzte estaltzen ondoriozko kalteak (ikus 13.1) edo entrega-atzerapenak edo galera baldintza orokor hauei dagozkien betebeharrak haustearen ondorioz izan direnean eta (ii) eskuragarri ez daudenean. herrialde kopuru mugatu bat. Herrialde hauen zerrenda eta/edo aseguru-baldintzei eta estaldurari buruzko informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan gure Bezeroarentzako Arreta Zerbitzuarekin edo kontsultatu herrialdeko tokiko webgunera. TRANSVOLANDO, SL-k zure bidalketa onartzen du garraiorako.

 1.  ERREKLAMAZIO PROZEDURA

Galdutako, hondatutako, atzeratutako edo beste bidalketa mota batengatik erreklamazioa egin nahi baduzu, aplikagarriak diren hitzarmen eta legeak eta prozedura hauek bete beharko dituzu, edo, bestela, zure erreklamazioa ukatzeko eskubidea gordetzen dugu:

18.1.      Galera, kaltea edo atzerapena jakinarazi behar diguzu 21 eguneko epean (i) Bidalketa jaso eta (ii) Bidalketa entregatu behar zen egunetik aurrera edo (iii) arrazoiz bertan dagoen egunetik aurrera. Beste Zerbitzuekin lotutako erreklamazioren bat gertatuz gero, galera, kaltea edo atzerapena frogatu zen, garraio nazionala izan ezik, kasu horretan, erreklamazioa 7 eguneko epean egin behar da.

18.2.      Zure erreklamazioa dokumentatu behar duzu bidalketari eta jasandako galerari, kalteei edo atzerapenei buruzko informazio garrantzitsu guztia bidaliz, Zure erreklamazioa jakinarazi eta 21 eguneko epean.

18.3.      Ez dugu erreklamazioetan jarduteko beharrik garraio-kuota ordaindu arte eta ez duzu zure erreklamazioaren zenbatekoa garraio-kuotatik kentzeko eskubiderik;

18.4.      ABidalketa egoera onean entregatu dela suposatuko dugu, hartzaileak bidalketa onartu zuenean Gure entrega-erregistroan kalteak adierazi ez baditu behintzat. Kalte-erreklamazioa kontuan hartu ahal izateko, zure bidalketaren edukia eta jatorrizko ontziaren eskura jarri behar dira ikuskatzeko;

18.5.      SIndarreko edozein xedapen eta/edo legeetan kontrakoa xedatzen den izan ezik, kalte-ordainak eskatzeko zure eskubidea iraungi egingo da, baldin eta auzitegietan ez bada akziorik aurkezten, bidalketa jaso eta bidalketa egin behar zenetik urtebeteko epean. garraioa amaitzen den data edo erreklamazioa beste zerbitzu batzuei buruzkoa bada urtebeteko epean galera, kaltea edo atzerapena dela arrazoiz jakin beharko zenuke;

18.6.      EErreklamazio osoa edo zati bat onartuz gero, zure aseguru-etxeak edo bidalketan interesa duen beste edozein hirugarrenek subrogazioaren edo subrogazioaren bidez izan ditzakezun eskubideei, kalte-ordainei edo sorospenei uko egingo diela bermatzen diguzu. beste edozein titulurekin;

18.7.      EBidalketa ez da galdutzat hartuko bidalketa ez dela jakinarazten diguzun egunetik kontatzen hasita gutxienez 30 egun igaro arte. Idatziz zurekin adostu dezakegu epe laburrago batean.

 1.  TARIFAK ETA ORDAINKETAK

19.1.      Garraioaren prezioa (osagarriak barne) garraio-gutun honetan zehaztutako puntuen artean ordaintzea onartzen duzu, baita garraioaren gainean kobratzen den Balio Erantsiaren gaineko Zerga ere, fakturaren datatik 7 eguneko epean. atxikipen, kenkari, erreklamazio edo kalte-ordainik gabe ateratzen da.

19.2.      Fakturak eztabaidatzeko eskubideari uko egiten diozu, fakturaren datatik 7 eguneko epean idatziz aurka egiten ez baduzu.

19.3.      Garraioaren prezioa Gure egungo Tarifen arabera kalkulatuko da, Zure Bidalketari dagokiona aplikatuz edo, hala badagokio, Zurekin hitzartutako Tarifen arabera, modu zehatz batean. Egungo tarifen zerrenda bidalketa fakturatzen den herrialdeko edozein bulegotan eska daiteke.

19.4.      Bidalketaren benetako pisuaren edo haren pisu bolumetrikoaren arabera kobratzen dugu, pisu handiagoa kobratuz; pisu bolumetrikoa gure tasa-zerrendan agertzen den bihurketa bolumetrikoaren ekuazioaren arabera kalkulatzen da. Zure Bidalketaren barruan dagoen pisua eta/edo bolumena eta/edo elementu-kopurua egiaztatu ahal izango dugu eta adierazitako pisuaren eta/edo bolumenaren eta/edo elementu-kopuruaren artean desadostasunik dagoela ikusten badugu. edo zehazten dugun bolumena eta/edo elementu kopurua erabil daitezke gure kalkuluetarako.

19.5.      Inportazio-zerga guztiak, salgaien BEZa eta Bidalketa egitean sortutako gainerako gastu guztiak entregatzean ordaindu beharko dira. Bidalketaren hartzaileak ordaintzeari uko egiten badio, bidalketa hartzaileak ordaindu ez duela jakinarazi eta 7 eguneko epean zenbateko hori osorik ordaintzea onartzen duzu.

19.6.      Onartzen duzu ordaindu ez diren fakturen interesak kobra ditzakegula fakturaren datatik 7 eguneko epean, Europako Banku Zentralaren oinarrizko tasatik gorako % 6ko tasan, dagokion faktura osoa eta behin betiko ordaindu arte. Ordaindu gabeko fakturak kobratzeagatik arrazoizko eta egokiak diren gastuak ordaintzea onartzen duzu fakturaren datatik zazpi eguneko epean.

19.7.      Gure egungo tarifa-planean agertzen diren atez ateko bidalketen tarifek izapide soiletarako hornidura barne hartzen dute.duanas; Administrazio-kuota gehigarri bat kobratzeko eskubidea gordetzen dugu, non, Zure Bidalketa hartzaileari entregatu ahal izateko,duanas denbora asko eskatzen duen gehiegizko lana eskatzen du. Hori dela eta, baliteke bidalketa-prozesu konplexuak dituzten herrialde batzuetan kostu gehigarriak aplikatzea.duanas; Kargu horien artean, hauek behar dituzten bidalketak barne hartzen dituzte, baina ez dira horretara mugatzen:

19.7.1.      ren adierazpen formalakduanas hiru genero ezberdin baino gehiagori dagokionez;

19.7.2.      lotzen dituduabeharrak, edo fidantza baten bidez ondasunak entregatu beharraduabeltza;

19.7.3.      aldi baterako inportazioak;

19.7.4.      eskuduntza ez den gobernuko edozein sail inplikatzen dituzten bidalketakduaNera.

Herrialde askotan inportatzailearen izenean tasak, zergak, isunak edo bestelako betebeharrak aurrez ordain ditzakegu; Zerbitzu osagarri hori egiten denean, hartzaileak tokiko administrazio-kuota bat kobratuko du, eta zure ordainketaren ardura izango zara azken hartzaileak ordainketari uko egiten badio.

Ordainketa-jarraibide desberdinak eman dizkiguzun edo Bidalketaren hartzailearekin edo hirugarren batekin adostu baduzu gure kuotak eta/edo betebeharrak, zergak, betebeharrak, isunak, tasak, gastuak ordaintzen dituztenak. eta Bidalketa egitean ordaintzera behartuta egongo ginatekeen errekarguak, hartzaileak edo hirugarren horrek Garraioagatiko kuotak ordaintzeari edo aipatutako zenbatekoren bat itzultzeari uko egiten badiogu, esandakoa ordaintzea onartzen duzu. zenbatekoak ordainketa ukatu izana jakinarazten dizugun egunetik hasita zazpi eguneko epean. Nolanahi ere, TRANSVOLANDO salgaiak entregatzeari uko egin diezaioke ordainketa nahikoa segurtasunarekin bermatzen ez bada.

19.8.      Gure kuotak ez du barne hartzen Bidalketaren Frogaren (POD) kopiarik edo beste dokumentu gehigarririk.

19.9.      Legeak baimentzen duenean, fakturak aurkezteko metodo estandarra fakturazio elektronikoa da. Paperezko fakturazioa erabiltzea eskatzen baduzu edo eskatzen baduzu, zerbitzu hau eskaintzeko administrazio-kuota kobratzeko eskubidea dugu.

19.10.      Gure fakturak fakturan ezarritako monetan ordaindu behar dira edo, kasu batzuetan, guk emandako kanbio-tasen arabera kalkulatutako tokiko monetan.

19.11.      Gure esku dauden edozein unetan bahi orokorra izango dugu zure Bidalketa guztien gainean, zure edukia saltzeko eta lortu dugun prezioa aurrez bidalitako Bidalketengatik zor dizkiguzun zenbatekoren aurka gordetzeko eskubidearekin. .

19.12.      Eskubide, zerga eta karga guztien ordainketaren erantzule izango zara Garraio eta Beste Zerbitzuetako aplikazio-zigiluak barne, baita dokumentazio guztia ere.duabeharrezkoak, garraio-agiria barne.

 1. ZURE LANGILEEI ZURE ORDENAK

Onartzen duzu gu indemnizatzen gaituela eta kalterik gabe uztea honako hauen baja, hautazko birkontratatze edo transferentziatik zuzenean edo zeharka sortutako kostu, erreklamazio, erantzukizun edo ekintza guztietatik:

20.1.      Gure langileak esleitu edo eskaini dizkizugu eskaintzen dizkizugun zerbitzuak; edo

20.2. zure edozein langile edo langile ohi; bai

20.3.      zure edozein hornitzaile edo hornitzaile ohi; edo

20.4.      edozein hirugarren zure eta gure arteko merkataritza-harremanetik sor daitekeena, Europar Erkidegoko Eskuratutako Eskubideei buruzko Zuzentarauaren arabera (77/187/EEE, 2001/23/EE Zuzentarauak aldatua) edo XNUMX/XNUMX/EE Zuzentarauaren arabera sortutako edozein erantzukizun barne, baina ez mugatu gabe. Zuzentarau hori aplikatzen duen estatuko legeria, edo aplikagarria den beste lan-legeriaren arabera.

 1.  DATUEN BABESA

21.1.      Bezeroa hornitzeaz arduratuko da TRANSVOLANDO Informazio osoa eta eguneratua bere bezeroen izenak eta helbideak, nori eta nori garraiatu behar zaizkion Bidalketak.

21.2.      Bezeroak onartzen du, Baldintza hauetan oinarrituta, bere bezeroen informazioa (hala badagokio) ematen zaiola. TRANSVOLANDO Bezeroak, eta horren zati bat pertsona identifikagarri baten informazioa aipatzen du. Bezeroak hori aitortzen du TRANSVOLANDO prozesatzeko bere erantzukizuna du eta, beraz, Bezeroarekin batera, datuen arduraduntzat hartuko da (edo arduradun bateratua).

21.3.      Baliteke eskatuko zaizu TRANSVOLANDO informazioa partekatzeko, bidalketari buruzko datu pertsonalak barne, bidalketaren jatorrizko eta helmugako herrialdeko agintariekin edo garraiatzeko herrialdeko agintariekin, arrazoiengatik.duanas eta/edo segurtasuna.

 1.  LEGEA ETA JURISDIKZIOA

22.1.      Baldintza hauek baliogabeak edo betearaztezinak deklaratzen badira, baliogabetasun edo betearaztasun horrek ez die eragingo garraio-kontratu honetako gainerako xedapenei, baldintza orokor hauei edo gainerako dokumentuei, karga-agiria barne, indarrean egongo direnei. .

22.2.      Aplikatu den edozein hitzarmenek xedatu ezean, baldintza orokor hauetatik eratorritako gatazkak edo haiekin zerikusia duten gatazkak filiala, afiliatua edo sukurtsalaren herrialdeko lege eta epaitegietara aurkeztuko dira. TRANSVOLANDO, SL bidalketa onartu duena.

22.3.      Kontratazio-baldintza orokor hauen interpretazio eta betearazpenaren inguruan edozein gatazka sortzen bada, bi aldeak Madrilgo Arbitraje Batzordearen menpe jarriko dira. Aipatutako Arbitraje Batzordeak gaia epaitzeko gaitasunik gabe deklaratzen badu, alderdiak Madrilgo Epaitegi eta Auzitegien menpe jarriko dira.

 

Lineako kontratazioaren baldintza zehatzak

 1.  KONTRATU-PROZESUAREN AURRETIKO INFORMAZIOA

1.1.      Web orri hau https://transvolando.com Jabetza da TRANSVOLANDO, SL B87450003 IFK duen eta helbide fiskala Esteban Carros kalea, 61 – 28053 Madril, komertzialki markapean jarduten du. TRANSVOLANDO, SL

1.2.      Lineako kontratazio baldintza partikularrek arteko urrutiko salmenta-harremana arautzen dute TRANSVOLANDO, SL eta erabiltzailea edo bezeroa, legezko xedapenen arabera, bereziki, Kontratazio Baldintza Orokorrei buruzko apirilaren 7ko 1998/13 Legea, Lege Orokorraren testu bategina aldatzen duen martxoaren 3ko 2014/27 Legea. Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsarako, 1906/1999 Errege Dekretua, 17ko abenduaren 1999koa, Telefonoa edo Kontratazio Elektronikoa baldintza orokorrekin arautzen duena, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 15ko 1999/13 Lege Organikoa, 7/ Legea. 1996, urtarrilaren 15ekoa, Txikizkako Merkataritza Arautzeari buruzkoa, eta uztailaren 34ko 2002/11 Legea, Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzkoa. Baldintza partikular hauek uneoro indarrean dauden GARRAIO BALDINTZAK gailenduko dira aipatutako araudiari berariaz berezkoak diren alderdi guztietan.

1.3.      TRANSVOLANDO, SLk eskubidea du Baldintza Partikular hauetan egokitzat jotzen dituen aldaketak egiteko, aldez aurretik jakinarazi gabe. Aldaketa horiek legez onartzen den edozein formaren bidez egin ahal izango dira euren webguneen bitartez, eta nahitaezkoak izango dira webean argitaratzen diren bitartean eta ondorengoek balioz aldatu arte.

1.4.      Webgunearen helburua GARRAIO BALDINTZAK DEskribatutako zerbitzuak eskaintzea da.

1.5.      Webguneko eduki guztiak gaztelaniaz daude.

1.6.      Kontratuaren iraupena kontratatutako zerbitzua amaitzearekin lotuta egongo da.

1.7.      Erabiltzaile gisa, bezeroak espresuki adierazten du erabilera baldintzak eta kontratazio baldintza orokor hauek ezagutzen, ulertzen eta onartzen dituela. Era berean, adinez nagusi zarela eta jarduteko gaitasun juridikoa duzula adierazten duzu webguneetara sartzeko. TRANSVOLANDO, SL eta horien bidez kontratatzea.

 

 1.  ZERBITZUEN EZAUGARRIAK, ESKAINTZA ETA INDARGARRITASUNA

2.1.      Gure webgunean eskaintzen diren zerbitzuak GARRAIO BALDINTZAK BERTSIO LUZEAN (08-2019) zehazten dira.

2.2.      Zure eskaeraren eskaeran zehar salgaiak bidaltzeko dauden ezaugarri eta aukeren berri emango dizu.

2.3.      Eskaintzen den zerbitzu baten kasuan, beti adieraziko da bere funtsezko ezaugarriekin, eskaintzaren prezioarekin eta baliozkotasunarekin.

2.4.      Indarrean dagoen araudia betez TRANSVOLANDO, SL-k bere zerbitzu guztiei, haien ezaugarriei eta prezioei buruzko informazioa eskaintzen du. Hala ere, TRANSVOLANDO, SL-k bere webgunearen bidez eskaintzen diren zerbitzuak kendu, ordezkatu edo aldatzeko eskubidea gordetzen du, bere edukia aldatuz. Modu honetan, webguneak uneoro eskaintzen dituen zerbitzuak kasu bakoitzean indarrean dauden Kontratu Baldintza Orokorren arabera arautuko dira. Era berean, enpresak ahalmena izango du aipatutako zerbitzuetarako sarbidea eskaintzeari uzteko, aldez aurretik jakinarazi gabe eta edozein unetan.

 

 1.  ERANTZUKIZUN ERREGIMENA TRANSVOLANDO.

GARRAIO BALDINTZAK BERTSIO LUZEAN (08-2019) esaten den bezala, erantzukizuna TRANSVOLANDO, SL garraioari buruzko indarreko legedian ezinbesteko izaerarekin araututa dago.

 

 1.  TARIFAK

4.1.      Zerbitzu guztiek salmenta prezioa eurotan adierazten dute eta Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZa) barne hartzen dute.

4.2.      Beste zergaren bat aplikatzen bada, eskaera egiteko prozesuan adieraziko dira. Era berean, edozein eskaera formalizatu aurretik gure atala bisitatzea gomendatzen dugu Laguntza, bidalketarako izan daitezkeen baldintzak kontsultatzeko.

 

 1.  ORDAINKETA MODUAK

Bezeroak bere zerbitzuaren zenbatekoa ordaindu ahal izango du, honako modu hauetakoren bat aukeratuz. Erosketa prozesuan zure aukera adierazi behar duzu:

5.1. VISA edo MASTERCARD kreditu txartela

5.1.1. Datu pertsonalak edo bankuko datuen transmisioa dakarten eragiketa guztiak ingurune seguru baten bidez egiten dira, SSL (Secure Sockets Layer) segurtasun teknologia estandarrean oinarritutako zerbitzari bat erabiliz. Igortzen dizkiguzun informazio guztia sarean zifratuta bidaiatzen da.

5.1.2. Era berean, zure kreditu txartelari buruzko informazioa zuzenean bankuaren orrian sartzen da, POS-an (Banku Salmenta Puntuaren Terminalean) eta ez da sartzen edo erregistratzen inongo zerbitzarietan. TRANSVOLANDO, SL

5.1.3. VISA edo MASTERCARD txartelarekin ordaintzerakoan, informazio hau eskatuko da beti: txartelaren zenbakia, iraungitze-data eta etzanez inprimatutako zenbakiaren azken 3 zifrekin bat datorren baliozkotze-kode bat, zure VISA edo MASTERCARD txartelaren atzealdean. MASTERCARD, horrela transakzioaren segurtasunari buruzko berme gehiago eskainiz.

5.1.4. Ordainketa modu honek webean bakarrik balio du.

5.2. Erosketa baten zenbatekoa ordainketa-txartel baten zenbakia erabiliz iruzurrez edo gaizki kobratu denean, haren jabeak bere Visa edo Mastercard hornitzailearekin jarri beharko du harremanetan, TRANSVOLANDO, SL kargu horien erantzukizunetik salbuetsita.

5.3. Hala ere, erosketa txartelaren titularrak benetan egin badu eta itzultzeko betekizuna atzera egiteko edo ebazteko eskubideaz baliatu izanaren ondorioa ez bada eta, beraz, dagokion karga baliogabetzeko exijitu badu, hori lotu egingo da. TRANSVOLANDO, SL aipatutako baliogabetzearen ondorioz sortutako kalte-galeren kalte-ordaina.

 

 1. AGINDUA EGITEA

6.1. Gure zerbitzuak eskuratzeko, atalera joan zaitezke Bidali orain

6.2. Ezinbesteko baldintza da webgunearen erabiltzaile gisa erregistratzea. Zure eskaera gure web atalaren bidez egin dezakezu: Bidali orain, non zure eskaera kudeatzeko beharrezkoak diren datuak eman ditzakezu eta zeinen erregistroa aldez aurretik egin daitekeen bezeroa ez bazara. TRANSVOLANDO, SL

6.3. Jakinarazten dizugu erregistro-prozesuan eta ondorengo zerbitzua ematean jasotako datu pertsonalak gure fitxategi informatizatuetan sartuko direla, gure enpresen artean gure merkataritza-jardueraren kudeaketa-zerbitzuak eskaintzeko, 15/ Lege Organikoa betez. Datu pertsonalak babesteko 1999.

15/1999 Lege Organikoaren arabera, inplikatutako alderdiei jakinarazten zaie eta baimena ematen dute. zure datuak fitxategietan sartzeari, automatizatua edo ez, bertan dagoen TRANSVOLANDO, SL Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean (AEPD) behar bezala deklaratua, eta prozesamendu automatizatura beraren zein datuei zeinei TRANSVOLANDO, SLk edozein zerbitzu kontsultatu, eskatu edo kontratatzearen ondorioz eskuratzen du, baita bulegoetan kokatutako segurtasun-kamerak grabatuz eta telefono-elkarrizketetan lortutakoak ere, ahalik eta izapide gehien egiteko. kontratatutako zerbitzuak baldintza orokor hauen eta kudeaketaren helburuen arabera ematea TRANSVOLANDO, SL eta baita bera filialei esleitzea de TRANSVOLANDO, SL baita enpresa kolaboratzaileak ere, kontratatutako zerbitzua gauzatzeko.

Aurrekoaz gain, eta aipatutako Lege Organikoak aurreikusten duen moduan, eskubidea izango duzu, uneoro, gure fitxategietan aurkitzen diren datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurka egiteko. Eskaera hauetako edozein idatziz egin beharko da, postaz gutun bat bidaliz helbide honetara: TRANSVOLANDO, SL C/ Esteban Carros, 61- 28053 Madril. Arreta Barne Kontrol Saila edo bidez e-mail kudeaketa@transvolando.com

Kontrakoa jakinarazten ez diguzun bitartean, ulertuko dugu zure datuak ez direla aldatu, edozein aldakuntzaren berri ematea onartzen duzula eta haiek tratatzeko zure baimena dugula zure fakturazioa prozesatzeko.

6.4. Dagoeneko bezeroa bazara TRANSVOLANDO, SL-k zure eskaera-eskaera egin dezake saioa hasita, emandako erabiltzaile-izenarekin eta pasahitzarekin identifikatuta. Datu hauek ez dira publikoak izango. Bezero gisa erregistratzean lortutako identitatea eta pasahitza konfidentzialtasunez eta arduraz tratatzeaz arduratzen zara, beste bati ezingo dizkiozula transferitu. Erregistratutako informazioa edozein unetan alda dezakezu zure bezeroen eremuan. Atal honetan bertan kontratatutako zerbitzuen historiarako sarbidea izango duzu. Kontsulten atal bat baino ez da baina bere kudeaketa baimenduta dago, eta erabiltzaileak ikusi behar ez dituen erregistro horiek ezabatu ditzake.

6.5. Eskaera-prozesua amaitutakoan, bezeroak posta elektroniko bidez jasoko du horren berrespena. Ezinbestekoa da eskaera eskatzeko prozesuan erabiltzaileak baliozko posta elektroniko bat adieraztea. Zerbitzua amaitzen denetik 24 ordutan ez baduzu baieztapena jasotzen, jarri harremanetan TRANSVOLANDO, SL bezeroarentzako arretarako 674 34 69 12 telefono zenbakian edo posta elektronikoz info@transvolando.es

6.6. Zerbitzua eman aurretik, bezeroak mezu elektroniko bat jasoko du eskatutako zerbitzuaren berrespenarekin.

6.7. Eskaera betetzetik eratorritako garraio-gastuak eskaera-prozesuan eta dagokion fakturan zehaztuko dira. Informazio gehiago nahi izanez gero, GARRAIO BALDINTZA LUZEAREN (19-08) Tarifei eta ordainketei dagokien 2019. atalera jo beharko duzu.

Zerbitzua eman ondoren, bezeroak dagokion faktura elektronikoa jasoko du. Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren martxoaren 63ko 3/2014 Legearen 27. artikuluaren indarrez, kontratazio-baldintza partikular hauek onartzeak faktura elektronikoa jasotzea ere onartzea dakar. Nolanahi ere, faktura elektronikoa jasotzeko emandako baimena baliogabetu dezakezu edozein unetan, helbide elektronikora mezu elektroniko bat bidaliz. kudeaketa@transvolando.com, eta faktura paperezko formatuan kosturik gabe eskatuz, deuseza izanik, GARRAIO BALDINTZA LUZEAREN (19.8-08) GARRAIO BALDINTZAK BERTSIO LUZEAREN 2019 atalean adierazitakoa, on line kontratatzeko baldintza partikular hauetarako.

6.8. Edozein merkantzia bidaltzeko atalak kontuan hartu behar dituzu; 5, 6, 8, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 eta 17. GARRAIO BALDINTZAK BERTSIO LUZEA (08-2019).

 

 1.  GARRAIO DENBORAREN ETA BIdalketen IBILBIDEAREN KALKULUA

Gure argitalpenetan adierazitako entrega-epeek ez dute islatzen asteburua, jaiegunak edo jaiegun nazionalak, batek eragindako atzerapenak.duanas, derrigorrezko tokiko segurtasun-baldintzak betetzearen ondoriozko atzerapenak, edo gure esku ez dagoen beste edozein gertakari. Zure bidalketa garraiatzeko aukeratutako ibilbidea eta metodoa gure erabakia izango da.

 

 1.  ERRETIRO ESKUBIDEA, ORDAINKETA ITZULKETA

8.1. Bezeroak kontratua atzera bota dezake arte TRANSVOLANDO Jatorrian salgaia jaso.

8.2. Baja telefonoz egin behar da 674 34 69 12 zenbakian, eta dagokion dokumentua betez baieztatu beharko da. erretiratzeko inprimakia.

8.3. Atzera egitea aurrekoaren arabera baliozkotasunez gauzatzen bada, TRANSVOLANDO, SL-k ez ditu salgaiak jatorrian bilduko, baina bezeroari kobratuko dizkio sortutako Bidalketaren kudeaketa-gastuak eta erretiratzea.

8.4. Horren ondoren, bezeroak itzulketa partziala jasotzeko eskubidea badu, 14 egun naturaleko epea izango du atzera egiteko eskubidea indarrean dagoen denboran eta forman gauzatzen denetik aurrera.

8.5. Bezeroak ezingo du kontratua kendu bidalketa bidali ondoren TRANSVOLANDO, SL Hala ere, kasu horretan, TRANSVOLANDO, SL bidalketa jatorrira itzultzen saiatuko da, bidalketa osorik fakturatzeko duen eskubideari kalterik egin gabe, jatorrira itzultzearekin eta garaiz kanpoko erretiratzearen kudeaketarekin lotutako kostuez gain.

 

 1.  ERREKLAMAZIOA

9.1. Bezeroak erreklamazio bat aurkeztu nahi badu, posta elektroniko bat bidali beharko du helbide elektronikora info@transvolando.es.

9.2. Erreklamazioa formalizatu baino lehen, GARRAIO BALDINTZA LUZEAREN (18-19) 08. eta 2019. atalak kontsultatu behar dituzu.

 1.  JURISDIKZIOA

Legearen arabera dagokien beste edozein jurisdikzio edo jurisdikzio uko eginez, zuk eta TRANSVOLANDO, SLk onartzen du lineako kontratazioaren baldintza partikular hauek interpretatzeari eta betetzeari buruz sor daitezkeen desadostasunak Madrilgo Garraio Arbitraje Batzordeari bidaltzea. Aipatutako Arbitraje Batzordeak gaia epaitzeko gaitasunik eza deklaratzen badu, alderdiak espresuki jartzen dira (Legeak dagokion beste edozein eskumen uko egin aurretik) Madrilgo hiriburuko Epaitegi eta Auzitegietara.

Zerbaitekin lagunduko dizugu?